فهرست مطالب

تازه های ساختمان و مسکن - شماره 4 (پیاپی 17، بهار و تابستان 79)
 • شماره 4 (پیاپی 17، بهار و تابستان 79)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 2,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/05/01
 • تعداد عناوین: 21
|
 • مقالات
 • بررسی موردی کیفیت مواد تشکیل دهنده بتن (سیمان، شن و ماسه و آب)
  فاطمه جعفرپور صفحه 2
 • اندودهای گچی سبک و مقاوم در برابر آتش
  سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار صفحه 15
 • کاربرد بامبو در ساخت مسکن
  عباسعلی تسنیمی، مهتا میرمقتدایی صفحه 22
 • بررسی مواد اولیه مصالح ساختمانی استان ایلام
  سهراب ویسه، ناهید خدابنده، محمدحسین ماجدی اردکانی صفحه 34
 • سی سال تجربه در برنامه ریزی طراحی خانه سالمندان
  حسین روشن بخش صفحه 39
 • تازه های مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - پژوهشی
 • کنترل و اداره شبکه شتابنگاری
  صفحه 45
 • تازه های مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آموزشی
  صفحه 48
 • تازه های مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - داخلی
  صفحه 50
 • ضوابط و استاندارد
 • سازمان کنفرانس جهانی مقامات ساختمانی ICBO
  صفحه 52
 • شرکت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در جلسات IEC
  صفحه 52
 • چهل و پنجمین کنگره سازمان کفیت اروپا
  صفحه 53
 • دوره زلزله شناسی و مهندسی زلزله موسسه IISEE
  صفحه 53
 • نقد و بررسی
 • واژه های از یاد رفته
  صفحه 54
 • تازه های عمی و فن آوری
  صفحه 55
 • بزرگداشت / همایش / مصاحبه
  صفحه 59
 • آشنایی با مجامع و سازمانهای تخصصی و بین المللی
 • جامعه مهندسان مشاور ایران
  صفحه 65
 • ساختمان و مسکن در مطبوعات
  صفحه 67
 • معرفی کتاب
  صفحه 70
 • انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  صفحه 72
 • تقویم سمینارها
  صفحه 75
 • چکیده مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 80