فهرست مطالب

شریف - پیاپی 44 (مهر و آبان 1387)
 • پیاپی 44 (مهر و آبان 1387)
 • ویژه ی مهندسی عمران و مکانیک
 • 144 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/10/18
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقالات پژوهشی
 • بررسی رفتار کمانش ناپایدار در گنبدهای شبکه یی کم ارتفاع و ارائه ی روشی برای تحلیل مسیر پس کمانش
  علیرضا حیدری، ایرج محمودزاده کنی صفحه 3
 • بررسی میزان تمایل به پرداخت قیمت بنزین
  پوریا علیمردانی، محمد کرمانشاه صفحه 13
 • بررسی رفترا لرزه یی اتاق آخری محصور با کلاف
  محمدتقی کاظمی، مسعود حسین زاده اصل ف علی بخشی، فیاض رحیم زاده رفوئی، ثریا اقبالی صفحه 21
 • تحلیل پی گسترده ی مستقر بر شمع و خاک و مقایسه ی دیدگاه سنتی و جدید در طراحی گروه شمع
  علی فاخر، بهاره بادینلو، احسان سرقینی صفحه 29
 • مطالعه ی نحوه ی تعیین و تاثیر فشار جبهه گار ماشین های حفر تونل بر تغییر شکل های سطح زمین
  محمد آزادی، سیدمجدالدین میرمحمدحسینی صفحه 39
 • ارزیابی سونامی خیزی و ارائه ی ساختار یک سامانه ی هشدار سونامی برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه ی اقیانوس هند
  محمد حیدرزاده، محرم دولتشاهی پیروز، ناصر حاجی زاده ذاکر، محمد مختاری صفحه 45
 • تعیین هندسه قبل از لغزش در زمین لغزش ها با نگرشی به زمین لغزش محمدآباد جیرفت
  مهدی محمدی، حسین توکلی صفحه 59
 • کمینه کردن انحنای پروفیل خروجی مقاطع خارج از مرکز غیر دایروی در فرایند اکستروژن، با استفاده از منحنی های Bezier
  احمد عاصم پور، امیر حسن نژاد اصل صفحه 63
 • تحلیل اجزاء محدود رشد ترک دینامیکی با استفاده از روش مش بندی مجدد در نمونه ی DCB تحت بارگذاری های جا به جایی ثابت و نیرو ثابت
  امیررضا شاهانی، محمدرضا امینی فسخودی صفحه 73
 • تاثیر مشخصه های عملکردی یک نازل دوسیاله بر باردارسازی الکتریکی اسپری
  محمدرضا جهان نما صفحه 83
 • پیش بینی افت فشار در جریان چرخشی - جوششی مبرد R-134a در لوله ی افقی
  محمدعلی اوان بهابادی، مسعود جمالی آشتیانی، امیر محمدپور صفحه 93
 • طراحی و امکان سنجی ساخت میکروگریپر با استفاده از کامپوزیت های فلز - بسیار یونی (IPMC)
  علی مقداری، سیدحنیف محبوبی، مژده سجادی، سحین نجات پیشکناری، محمدزمان فروتن صفحه 99
 • بررسی اثر لقی سطوح کنترل بر رفتار ائروالاستیک بالواره با استفاده از آئرودینامیک شبه پایا
  حسن حدادپور، محمد مصطفی فتوحی صفحه 107
 • یادداشت فنی
 • مقاوم سازی ساختمان های بتنی با سیستم های کابلی و بهینه سازی فرم کابل و محدوده ی نیروی پیش تنیدگی
  مجید برقیان، صمد مقصودپور صفحه 117
 • طراحی، ساخت و کنترل یک مدل خودروی بادی ایرفویلی
  مرتضی خیاط، منوچهر راد صفحه 125
 • ضمائم
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحه 142