فهرست مطالب

عصر مدیریت - پیاپی 9 (آذر 1387)

فصلنامه عصر مدیریت
پیاپی 9 (آذر 1387)

 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/10/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرمقاله
  صفحه 4
 • سیاست های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در زمینه ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی و توسعه صنایع کوچک
  صفحه 6
 • پیراهن شماره 10 فقط آمدن، مساله این است
  صفحه 14
 • ایران از نگاه دیگران
  صفحه 22
 • پس از جنگ: نگاهی به برخی ابعاد مناقشه روسیه و گرجستان
  صفحه 28
 • کارآفرینان روسی
  صفحه 34
 • کسب و کار در روسیه - 2008
  صفحه 36
 • ارزیابی و مدیریت عملکرد و برخی مدل های موفق آن در سازمان ها
  احمد علی خائف الهی، قاسم زارعی قرکانلو صفحه 46
 • شایستگی های مدیریتی و فرایند ارزیابی عملکرد مدیریتی
  استون ابراهان لنی، کارنز کنت شو، منیوئل منا ترجمه: فاطمه شیخی نژاد صفحه 54
 • نقش سرمایه اجتماعی در مسیر پیشرفت شغلی
  سیدعابد رضایی صفحه 60
 • کارت امتیازی متوازن (BSC) و ارتباط آن با سایر روش های ارزیابی عملکرد
  مجیدی آزادی خواه سلیمی صفحه 70
 • چالش های پیش روی هم افزایی
  علیرضا رام روز صفحه 78