فهرست مطالب

Advances in Nursing & Midwifery - Volume:12 Issue:39, 2003
 • Volume:12 Issue:39, 2003
 • 52 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1381/12/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • راهنمای نویسندگان مقالات
  صفحه 2
 • رابطه دوسویه
  دکتر هومان منوچهری صفحه 3
 • بررسی میزان آگاهی مادران کودکان 12 - 6 ساله شهری و حاشیه سنندج در مورد پیشگیری از پوسیدگی دندانها در کودکانشان در سال 1380
  دکتر نیر معمار صفحه 4
  افزایش پوسیدگی و ضایعات دندانی ضرورت پیشگیری, خصوصا در کودکان را اجتناب ناپذیر ساخته است موفقیت هنگامی بدست می آید که والدین از آموزشهای مناسب و کافی برخوردار باشند این پژوهش بمنظور تعیین میزان آگاهی مادران کودکان 12 - 6 ساله شهری و حاشیه شهری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر سنندج در مورد پیشگیری از پوسیدگی دندانها در کودکانشان در سال 1380 انجام شده است.
  کلیدواژگان: پوسیدگی دندان، پیشگیری و کنترل پوسیدگی دندان
 • آشنایی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده های دولتی با احکام نماز در استان فارس سال 1378
  فاطمه هاشمی، دکتر محمدرضا پنچه شاهین صفحه 11
  یکی از کمکهای ارزنده که پرستاران می توانند افزون بر وظایف درمانی خود به بیماران ارایه دهند پاسخگویی به پرسشهای دینی و فقهی بیماران در بستر بیماری است.
  هدف
  بر این پایه, بررسی کنونی برای تعیین میزان دانش دانشجویان پرستای و مامای دانشدکه های دولتی استان فارسی درباره احکام نماز بیمار در سال 1378 انجام شده است.
  کلیدواژگان: آگاهی، دانشجویان پرستای و مامایی، احکام نماز بیمار
 • بررسی نیازهای آموزشی خانواده های بیماران روانی
  فرحدخت رنجبر، داود عودی صفحه 17
  این پژوهش, یک مطالعه توصیفی می باشد که با هدف مشخص کردن نیازهای اموزشی خانواده های بیماران روانی انجام شده است در این تحقیق نمونه ها شامل 95 نفر از اعضاء خانواده بیماران روانی که با بیمار زندگی می کردند بود ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ای با مقیاس لیکرت جهت سنجش نیازهای آموزشی, آگاهی و شناخت خانواده های بیماران روانی بود
  کلیدواژگان: نیاز آموزشی، بیماران روانی، خانواده بیماران روانی
 • اثر استفاده از سوندفولی بر آمادگی دهانه رحم, سیر و سرانجام زایمان در حاملگی های 40 هفته و بعد از آن
  صدیقه امیر علی اکبری، فریبا امین نژاد، محبوبه احمدی صفحه 22
  یکی از مسائلی که سلامت مادر و نوزاد را به خطر می اندازد حاملگی پس از موعد یا دیررس می باشد که اداره آن به عنوان یکی از بحث انگیزترین موضوعات در مامایی مدرن باقی مانده و هنوز هیچ نوع روش ایده آل برای اداره آن وجود ندارد به منظور دستیابی به روش مناسب, که برروی 80 زن باردار با حامگلی 40 هفته و بیشتر در دو گروه 40 نفر صورت گرفت.
  کلیدواژگان: حاملگی پس از موعد (دیررس)، آ، ادگی دهانه رحم، سوندفولی
 • بررسی چگونگی ارائه آموزش تغذیه کودکان کمتر از 6 سال توسط کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهری تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی در سال 81 - 1380
  مریم جدید میلانی، دکتر سعاد محفوظ پور، صفیه حسین زاده، مهندس ناصر ولایی، دکتر فرخ سهیل ارشدی صفحه 30
  با توجه به اهمیت ارائه خدمات بهداشتی در گروه های آسیب پذیر کودکان و نناقضاتی که در مورد کمیت و کیفیت این خدمات وجود دارد و عوارض شناخته شده کیفیت پایین خدمات و لزوم برسیهای ادواری و به منظور تعیین چگونگی ارائه آموزش تغذیه کودکان کمتر از 6 سال توسط کارکنان, این تحقیق در مارکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 81 - 1380 انجام گرفت.
  کلیدواژگان: کیفیت، آموزش، تغذیه کودکان، کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهری
 • وضعیت مناسب در بیماران متصل به ونتیلاتور
  نسرین علایی، ناهید رژه صفحه 36
  رایج ترین وضعیتی که در بیماران متصل به ونتیلا تور استفاه می شود وضعیت طاق باز است در حالیکه ثابت شده است که در ردیف بهترین وضعیت ها قرار نمی گیرد. بنا به نتایج تحقیقات متعدد قرار گیری بیماران به وضعیت نشسته (45 درجه) به کاهش وقوع پنومونی و کاهش مدت اتصادل به ونتیلاتور و وضعیت دمر نیز به بهبود تهویه و افزایش فشار اکسیژن شریاین منجر می شود.
  کلیدواژگان: وضعیت دادن به بیمار، دستگاه تهویه مصنوعی، پوزیشن دهنده ولمن
 • بررسی رفتارهای خطرزا و میزان آگاهی بیماران بستری در بخشهای روانپزشکی در مورد بمیاری ایدز بیمارستانهای آموزشی شهر تهران 1380
  فاطمه اسکندری، فاطمه افشار مقدم، دکتر منصوره سعید الذاکرین، دکتر یدالله محرابی صفحه 43
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی همبستگی است که به منظور بررسی رفتارهای خطر زا و میزان آگاهی بیماران بستری در بخشهای روان پزشکی بیمارستانهای آموزشی شهر تهران در مورد بیماری ایدز در سال 1380 صورت گرفت در این مطالعه 230 مددجوی واجد شرایط, با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: ایدز، رفتارهای خطرزا بیماران، آگاهی بیماران روانی
 • خواندنیهای اینترنت
  ملیحه سندی صفحه 49
 • سمینارها و کنفرانسها
  صفحه 50
 • خلاصه انگلیسی مقالات
  صفحه 52