فهرست مطالب

Advances in Nursing & Midwifery - Volume:12 Issue:38, 2002
 • Volume:12 Issue:38, 2002
 • 55 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1381/08/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • راهنمای نویسندگان مقالات
  صفحه 2
 • رابطه دوسویه
  دکتر هومان منوچهری صفحه 3
 • بررسی ارتباط ارتفاع رحم و وزن جنین در مراجعین به اتاق زایمان بیمارستانهای عمومی شهر کرج
  فاطمه ناهیدی، سودابه آقابابایی صفحه 4
  تشخیص وزن جنین قبل از تولد بسیار حائز اهمیت است زیرا با اقدامات به موقع می توان از عوارض مرگ و میر نوزاد کاست, روش های مختلفی برای تشخیص وزن جنین قبل از تولد وجود دارد اندازه گیری ارتفاع رحم شاید بتوان بکی از این روش های بدون هزینه و قابل دسترس بخصوص در مناطق محروم و دور افتاده باشد و به همین منظور بررسی ارتباط ارتفاع رحم و وزن جنین در مراجعین جهت زایمان به زایشگاه های شهرکرج انجام شد.
  کلیدواژگان: ارتفاع رحم، وزن جنین
 • بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در مورد اصول ایمن سازی فعال در بیماریهای واگیردار, در سال 78 - 1377
  کامبیز ذهنی صفحه 10
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارکنان واحدهای واکسیناسیون و بهداشت مادر و کودک مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در مورد اصول واکسیناسیون همگانی در سال 78 - 1377 انجام شده است. نمونه مورد پژوهش شامل 84 نفر از کارکنان واحدهای واکسیناسیون و بهداشت مادر و کودک از 19 مرکز بهداشتی درمانی شهر سنندج بودند.
  کلیدواژگان: آگاهی، ایمن سازی فعال، عملکرد
 • بررسی تاثیر استفاده از سرم گرم در پیشگیری از کاهش درجه حرارت بیماران تحت عمل جراحی شکمی
  سهیلا کمانگر، شمسی تاجر مشاعی، دکتر مرتضی جباری مقدم صفحه 17
  پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی می باشد که بمنظور بررسی تاثیر استفاده از سرم گرم در پیشگیری از کاهش درجه حرارت بیماران تحت عمل جراحی شکمی صورت گرفته است. در این پژوهش 50 بیمار تحت عمل جراحی شکمی (معده, روده, کبد, کیسه صفرا) شرکت داشتند که بطور تصادفی به دو گروه شاهد و آزمایش تقسیم شدند.
  کلیدواژگان: هیپوترمی بعد از جراحی، پیشگیری از کاهش درجه حرارت
 • موتورهای کاوش
  ملیحه سندی صفحه 21
 • جایگاه پژوهشهای پزشکی در ایران و سایر کشورها
  زهره شیخان صفحه 28
  بین تحقیقات و میزان پیشرفت حقیقی در هر کشور رابطه ای مستقیم وجود دارد به عبارتی هر چه کشورها توسعه یافته تر باشند سرمایه گذاری بیشتری در زمینه تحقیقات انجام می دهند و از تعداد محققین بیشتری برخوردار می شوند.
 • تفکر انتقادی در آموزش علوم پزشکی
  دکتر مهرنوش پازارگادی، مرضیه شهابی، تانیا مهاجر، زهرا مهدوی، دکتر فریده یغمایی صفحه 36
 • بررسی دلایل کاشت و برداشت نورپلانت در زنان ساکن شهرستان سنندج و حومه 1380
  محبوبه احمدی، فریبا رعنایی صفحه 46
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که به منظور توصیف عواملی که در انتخاب و برداشت نورپلانت توسط زنان ساکن شهرستان سنندج و حومه دخالت دارند. در سال 1380 انجام شد. جامعه پژوهش راکلیه خانم هایی تشکیل می دادند که در طول پنج سال اخیر جهت کاشت یا برداشت نورپلانت به این مراکز مراجعه کرده و دارای پرونده بودند.
  کلیدواژگان: نورپلانت، عوامل کاشت نوپلانت، عوامل برداشت نورپلانت
 • سمینارها وکنفرانسها
  صفحه 52
 • خلاصه انگلیسی
  صفحه 55