فهرست مطالب

بسپار - سال دهم شماره 7 (پیاپی 75، آذر 1387)
 • سال دهم شماره 7 (پیاپی 75، آذر 1387)
 • 90 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/10/21
 • تعداد عناوین: 22
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گزارش و گفت و گو
 • چالش در تجاری سازی، نه فقط در بحث نانو
  صفحه 3
 • به جای فروش صرف، تکنولوژی وارد کنیم
  صفحه 6
 • حرکت در بازارهای جهانی چگونه ممکن خواهد بود
  صفحه 9
 • حرکت به سوی ظرفیت های اقتصادی تر
  صفحه 11
 • نوار نقاله ای به طول 44 کیلومتر
  صفحه 17
 • آسایش تجارت، ایران رتبه 16 از 18 در منطقه
  صفحه 20
 • نمایشگاهی برای یک بازار 70 میلیونی
  صفحه 23
 • شرط بقا در ساخت ماشین آلات، هماهنگ شدن با فناوری های روز دنیا
  صفحه 26
 • آینده ای مبهم پیش روی تولیدکنندگان رنگ، تیره یا روشن
  صفحه 30
 • صنایع واسطه ای، متاثیر از پتروشیمی ها هستند
  صفحه 34
 • اخبار داخلی
  صفحه 36
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 40
 • مقالات
 • چسبندگی در فرایندهای کواکستروژن و پوشش های اکستروژنی
  مهندس فرهاد غفارپور ترجمه: مهندس فرهاد غفارپور صفحه 43
 • فناوری اعمال پوشرنگ های صنعتی
  فاطمه اسلام پناه ترجمه: فاطمه اسلام پناه صفحه 47
 • استفاده از طیف سنجی رامان در تحقیق و بررسی پوشش ها
  محمدرضا شمشیری ترجمه: محمدرضا شمشیری صفحه 52
 • پوشش های افشانشی پلی اوره، فناوری و آخرین پیشرفت ها
  حسن قرمز چشمه ترجمه: حسن قرمز چشمه صفحه 58
 • مقایسه روش های ارزیابی پراکندگی رنگدانه
  مهندس محمدمهدی برفه ای ترجمه: مهندس محمدمهدی برفه ای صفحه 65
 • مروری بر فرمولاسیون جوهر افشان ها و محدودیت های آنها در صنایع گرافیک
  مهندس حسین شعبانی برزگر ترجمه: مهندس حسین شعبانی برزگر صفحه 74
 • رنگ در شعر
  کاوه قادریان صفحه 79
 • چند رویداد
  صفحه 81
 • دیدگاه
  صفحه 82