فهرست مطالب

یافته - سال دهم شماره 1 (پیاپی 35، بهار 1387)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 35، بهار 1387)
 • 88 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/03/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • غفار علی محمودی، راحله عصایی صفحه 3
  مقدمه
  مسمومیت یکی از فوریتهای شایع پزشکی است. هر ساله تعداد زیادی بر اثر مسمومیت های شیمیایی و دارویی به اورژانس ها مراجعه و تحت درمان قرار می گیرند. تعدادی نیز به دنبال شدت عوارض حاصله فوت می شوند. هر چند در کشور های پیشرفته مسمومیت نیز، یک مشکل می باشد. ولی بیشتر مراجعین بیمارانی هستند که به قصد خودکشی اقدام به این کار می کنند. این مطالعه به منظور تعیین میزان شیوع مسمومیت با حشره کش های (ارگانوفسفره و ارگانوکلره) در مراجعین بستری شده در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد انجام گردید.
  مواد و روش ها
  برای جمع آوری اطلاعات مربوط به همه مسموم شدگان با سموم حشره کش (ارگانوفسفره و ارگانوکلره) مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در شش ماه اول سال 1385 پرسشنامه هایی طراحی و تکمیل گردید.
  یافته ها
  از بین 153 بیمار مسموم مراجعه کننده، 1/77% با سموم ارگانوفسفره و 9/22% با سموم ارگانوکلره دچار مسمومیت شده بودند. 6/34% بیماران در گروه سنی 21-17 سال بودند. 5/57% مسمومین زن و 5/42% آنها مرد بودند. سواد اغلب بیماران در سطح راهنمایی و پایینتر بود. 1/64% از آنها مجرد بودند. 5/91% مسمومیت ها از نوع اقدام به خودکشی بود. در مجموع 12 نفر از بیماران درگذشتند که 7 نفر در اثر مسمومیت با سموم ارگانوکلره و به علت تشنج مقاوم به درمان و 5 نفر در اثر سموم ارگانوفسفره صورت گرفت. اغلب مرگ ها در اثر عوارض تنفسی مانند ARDS و پنومونی آسپیراسیون رخ داد.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته ها بیان می کند که باید به دلیل شیوع زیاد مسمومیت و مرگ و میر بالای آن با حشره کش ها، این موضوع مورد توجه جدی قرار بگیرد. همچنین آموزش دقیق کارکنان مراکز درمانی و برخورد صحیح با این مسمومیتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: مسمومیت، ارگانوفسفره، ارگانوکلره
 • فهیمه صحتی شفاعی، وحده فیروزان، لیدا حیدی، محمدباقر حسینی، مرتضی قوجه زاده صفحه 11
  مقدمه
  فعالیت ناکافی رحم بعنوان یک علت شایع و قابل اصلاح پیشرفت غیرطبیعی زایمان می باشد که با تجویز اکسی توسین تصحیح می شود. این واقعیت که طولانی شدن بی مورد زایمان، ممکن است در بروز عوارض و مرگ و میر دوره پیش از تولد نقش داشته باشد، استفاده از تزریق داخل وریدی اکسی توسین در درمان انواع مشخص انقباضات غیر موثر را باعث شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 100 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان 29 بهمن تبریز در مطا لعه ای نیمه تجربی شرکت کردند. به طوریکه بصورت تصادفی در گروه تحریک زایمان به روش ضربانی یا مداوم قرار گرفتند و پیشرفت زایمان تحریک بیش از حد رحم، آپگار و هیپر بیلی روبینمی نوزاد، مدت زمان زایمان و طول مرحله سوم زایمان اندازه گیری شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، ازنظر پیشرفت زایمان، هیپراستیمولیشن در طی اینداکشن، آپگار و میزان هیپر بیلی روبینمی نوزاد، تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (05/0 p>). ولی از نظر مدت زایمان (022/0 p=) و نوع زایمان (008/0 p=) و دوز مصرفی اکسی توسین تفاوت معنی دار بود (0005/0 p<).
  بحث و نتیجه گیری
  اثر تزریق ضربانی اکسی توسین روش آسان تر و فیزیولوژیک تر برای ایجاد انقباضات موثر رحمی بوده و طول مدت زایمان و میزان زایمان غیر طبیعی (زایمان با واکیوم و سزارین) را کاهش می دهد. همچنین میزان مصرف اکسی توسین در این روش نسبت به روش مداوم به طور قابل ملاحظه کمتر است.
  کلیدواژگان: اکسی توسین، اینداکشن مداوم، اینداکشن ضربانی، نتایج حاملگی
 • بهرام دلفان، علی احمد مصدق، سالار نصیر مقدس، رضوان باطبی، فاطمه حیدر نجفی، ماریا احمدی صفحه 19
  مقدمه
  خطاهای پزشکی یکی از مشکلات عمده بهداشت و درمان در جهان است که سالانه سبب مرگ و میر و عوارض جسمی و روحی برای بیماران و سایر افراد خانواده و حتی جامعه می شود، توجه به این موضوع در کشورهای مختلف در حال افزایش است. راهکارهای مختلفی برای مقابله با خطاهای پزشکی انتخاب شده است که یکی از آنها آموزش در دوران تحصیل است. هدف از انجام این طرح بررسی وضعیت آموزش خطاهای پزشکی در طی دوره تحصیلی و همچنین ضرورت تدریس این موضوع بعنوان یکی از سرفصل های آموزشی، با استفاده از نظرات پزشکان عمومی فارغ التحصیل دانشگاه های مختلف کشور در استان لرستان است.
  مواد و روش ها
  برای اجرای تحقیق، پرسشنامه ای طراحی گردید که همکاران طرح با مراجعه حضوری به محل کار و مطب شخصی 200 تن از پزشکان عمومی پرسشنامه ها را تحویل و پس از تکمیل پرسشنامه توسط پزشکان، آنها را جمع آوری نموده و پس از تکمیل کلیه پرسشنامه ها اطلاعات آنها استخراج و توسط نرم افزار کامپیوتری SPSS آنالیز گردید.
  یافته ها
  90% از پزشکان عمومی شرکت کننده در این طرح بیان نمودند که موضوع جداگانه ای تحت عنوان خطاهای پزشکی در دوران تحصیل تدریس نشده است، 64% در طول دوره تحصیل مرتکب خطاهای پزشکی شده که 5/47% آن خطا در تشخیص بیماری بوده است، 60% بعد از فراغت از تحصیل نیز مرتکب خطاهای پزشکی شده اند که 51% آن هم در تشخیص بیماری بوده است. 5/72% بیان نمودند که بعد از فراغت از تحصیل در خصوص خطاهای پزشکی آموزش ندیده اند. همچنین 5/88% پزشکان، تدریس پیشگیری از خطاهای پزشکی را ضروری دانسته اند که40% آنها معتقد بودند که این آموزشها باید در حیطه تشخیص بیماری باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به بررسی های بعمل آمده و اهمیت موضوع خطاهای پزشکی، تدریس آن در طی دوران تحصیل بعنوان واحدی جداگانه برای دانشجویان پزشکی امری ضروری بوده و پزشکان عمومی شاغل هم نیازمند تداوم آموزشهای مربوط هستند.
  کلیدواژگان: خطاهای پزشکی، آموزش پزشکی، بازآموزی، پزشکان عمومی
 • محمد صوفی آبادی، محمدحسین اسماعیلی، هاشم حق دوست، نعمت الله غیبی صفحه 23
  مقدمه
  مهار درد از دیرباز مورد توجه دانشمندان علوم پزشکی بوده وهمواره سعی شده تا داروهای موثرتری که عوارض جانبی کمتری هم داشته باشند معرفی گردند. در طب سنتی ایران برای گیاه سنجد آثار ضد التهاب و ضد درد عنوان شده است. در این مطالعه اثر ضد دردی عصاره آبی برگ گیاه سنجد مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  برای بررسی اثر تسکینی گیاه سنجد از 35 سر موش صحرایی نر استفاده شد. پس از تهیه عصاره آبی اثر ضد دردی تزریق صفاقی دوزهای 25، 50، 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن از این عصاره در مقایسه با داروی ضد درد غیر استروئیدی دیکلوفناک با دوز5 میلی گرم بر کیلوگرم ازطریق تست فرمالین مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  عصاره برگ سنجد بصورت وابسته به دوز اثر تسکینی مناسبی برهر دو مرحله درد ناشی از تزریق فرمالین داشت و این اثر، از اثر ضد دردی داروی دیکلوفناک قویتر بود
  بحث و نتیجه گیری
  اثر ضد دردی گیاه به دو طریق مرکزی و محیطی اعمال می گردد. برگ سنجد حاوی مواد موثره ترپنوئید و فلاونوئید است و بخشی از اثر ضد دردی این گیاه ناشی از اثر ضد التهابی مواد فوق الذکر می باشد.
  کلیدواژگان: سنجد، درد، تست فرمالین
 • سپیده وهابی، محمودرضا مرادخانی، بهروز فرزان، فرشاد زارعی، ژابیز اخلاقی صفحه 31
  مقدمه
  مطالعات جدید نشان داده که ترامادول علاوه بر اثرات ضد درد اثر بی حس کنندگی موضعی هم دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات بیحس کنندگی موضعی ترامادول در مقایسه با لیدوکائین طراحی شد این پدیده که ترامادول اثرات بی حس کنندگی و بی دردی در استفاده بصورت زیر جلدی ایجاد کند خود می تواند انقلاب جدیدی در فصل بی حس کننده های موضعی باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور روی 70 بیمار 50-20 ساله ASA class I، II کاندید اعمال جراحی کوچک تحت بلوک زیرجلدی انجام شد. گروه T با ترامادول 2mg/kg و گروه L با لیدوکائین mg/kg 1 بلوک زیرجلدی شدند.
  میانگین شدت درد زمان تزریق، برش جراحی و سپس هر 15 دقیقه در دقایق 15 و30 و45 و سپس هر 2 ساعت تا 6 ساعت بعد از عمل بر اساس VAS (Visual Analuge Scale) ثبت شد. در طی جراحی اگر بود mg/kg 5/0 از داروی مورد مطالعه مجددا تزریق می شد. دربخش نیز در صورت استامینوفن mg325 به بیماران تجویز شد. اطلاعات با استفاده از روش تکرار مکرر و کای اسکوار انالیز گردید.
  یافته ها
  بین دو گروه تفاوتی در متوسط نمره درد بر اساس VAS درمقاطع زمانی مختلف بررسی وجود نداشت (181/ 0 = p) همچنین از نظر درجه واکنش موضعی پوستی و درجه خونریزی و دریافت داروی اضافی و میزان بروز استفراغ تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد. تهوع به طور بارزی در گروه ترامادول(8/22%) نسبت به گروه لیدوکائین (5%) بیشتر بود (002 / 0= p) 1/17% در گروه L و 6/8% در گروه T به نیاز به دوز اضافی بیحس کننده در طی عمل داشتند (48/0= p). میزان نیاز به استامینوفن بعد از عمل در گروه لیدوکائین بیشتر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  در جراحی های کوچک و در استفاده زیرجلدی، ترامادول mg/kg 2 دارای اثرات بیحس کننده موضعی و ضددرد مشابه mg/kg 1 لیدوکائین است و می تواند به صورت جایگزین آن بکار رود و میزان مصرف مسکن بعد از عمل را در بیماران کاهش دهد.
  کلیدواژگان: لیدوکائین، بلوک زیر جلدی، VAS
 • حمید بابایی، حمیدرضا طاهری، محمدعلی قره، مصطفی بهرامی صفحه 37
  مقدمه
  علی رغم اهمیت محدودیت های فانکشنال و نقص های اجرایی در ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ پا مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است. پژوهش حاضر به منظور بررسی نقص های فانکشنال در ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ پا انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  آزمودنی های تحقیق شامل 40 ورزشکار حرفه ای بودند که به روش نمونه گیری تصادفی از بین بازیکنان تیم های استانی رشته های فوتبال، هندبال، بسکتبال و والیبال استان لرستان جمع آوری شدند. آزمودنی ها به دو گروه آسیب دیده (26 ورزشکار دارای سابقه اسپرین مچ پا) و گروه سالم (14 ورزشکار بدون سابقه اسپرین مچ پا) تقسیم شدند. در این تحقیق توصیفی که به صورت میدانی اجرا شد برای شناسایی نقص های فانکشنال از آزمون های عملکردی جهش به شکل هشت لاتین و جهش جانبی استفاده شد. همه آزمودنی ها در آزمون جهش به شکل هشت لاتین که شامل لی لی کردن در مسیری به طول 5 متر و به شکل هشت لاتین و جهش جانبی که شامل 10 جهش جانبی رفت و برگشت به طول 30 سانتیمتر بود، شرکت کردند. رکورد انجام آزمون ها توسط کرنومتر با دقت 01/0 ثانیه ثبت شد.
  یافته ها
  پس از جمع آوری اطلاعات و بررسی نحوه توزیع داده ها از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه و از t دو گروه مستقل برای تعیین تفاوت بین متغیرهای تحقیق استفاده شد. سطح معنی داری کوچکتر از 01/0 برای آزمون فرضیه ها در نظر گرفته شد. نهایتا مشاهده شد که تفاوت معنی داری بین رکورد اجرای آزمون های عملکردی جهش به شکل هشت لاتین و جهش جانبی در دو گروه آسیب دیده و سالم وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ پا نسبت به ورزشکاران سالم دارای نقص های فانکشنال در حرکات ورزشی می باشند. همچنین با توجه به اسپرین های مکرری که در مچ پای ورزشکاران به وجود آمده و باعث افت عملکرد آنان می شود، می توان ازآزمون های عملکردی جهش به شکل هشت لاتین و جهش جانبی با صرف هزینه اقتصادی و زمانی کمی به منظور شناسایی نقص های فانکشنال و اهدافی چون پیشگیری، درمان و توانبخشی آسیب اسپرین مچ پا استفاده نمود. بنابراین مهمترین کاربرد این تحقیق: پیشگیری از وقوع اسپرین های بعدی به وسیله شناسایی افراد مستعد آسیب و ارائه راهکار های پیشگیرانه تحقق می یابد.
  کلیدواژگان: اسپرین مچ پا، نقص های فانکشنال، آزمون جهش به شکل &، آزمون جهش جانب
 • بررسی سلامت روان بیماران نیازمند آنژیوگرافی عروق کرونر و ارتباط آن با سوء مصرف مواد
  میترا صفا، ماندانا سالکی، شروین متین روحانی صفحه 47
  مقدمه
  بیماری های عروق کرونر یکی از علل عمده مرگ و میر بوده که با اختلالات روانی همراهی دارند. مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که با هدف بررسی سلامت روان بیماران نیازمند آنژیوگرافی عروق کرونر و ارتباط آن با سوء مصرف مواد انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  نمونه گیری به روش سرشماری بوده و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد GHQ و مصاحبه بالینی استفاده شده است. تمام بیماران نیازمند آنژیوگرافی پرسشنامه استاندارد 28 سوالی سلامت عمومی را تکمیل نمودند. پس از محاسبه نمره پرسشنامه تمامی بیمارانی که نمره آنها بیش از 28 بود بر اساس ملاکهای تشخیصی DSM IV- TR توسط روان پزشک مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد از 200 نمونه ای که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، 5/49% از لحاظ روانی بیمار بوده و در گروه مورد بررسی به ویژه از لحاظ علائم جسمی و اختلالات اضطرابی و خواب دچار مشکل بودند. در حالیکه از نظر کارکرد اجتماعی و اختلالات افسردگی شدید سالم شناخته شدند. همچنین سوء مصرف مواد به عنوان عامل موثر در نبود سلامت روان این افراد شناخته شد. ثابت گردید که سوء مصرف مواد بخت ابتلا به بیماری روانی را در آنها بالا تر می برد و افراد دارای سوء مصرف مواد 7 برابر بیشتر از آنها که سوء مصرف مواد ندارند، شانس ابتلا به بیماری روانی را دارا هستند.
  بحث و نتیجه گیری
  از آنجائی که بیماری های قلبی به ویژه بیماری های عروق کرونری اثرات منفی بر سلامت روان بیماران بر جا می گذارند، نیاز است توجهات روانی بیشتری به این بیماران مبذول گردد و راه های کنترل و مدیریت استرس به آنها آموزش داده شود. همچنین می بایست کلیه بیماران قبل از انجام پروسیجرهای اضطراب آور نظیر آنژیوگرافی تحت مشاوره و معاینه روانپزشک قرار گیرند.
  کلیدواژگان: سلامت روان، بیماران عروق کرونر، آنژیوگرافی عروق کرونر، سوء مصرف مواد
 • بررسی علل شکست تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی شیرخواران در مراجعین به مراکز بهداشتی - درمانی شهری خرم آباد
  اعظم محسن زاده، مهناز مردانی، کوروش شاه کرمی، فرزاد ابراهیم زاده صفحه 55
  مقدمه
  شواهد زیادی از فوائد شیر مادر برای سلامت نوزاد و مادر وجود دارد. در بعضی مناطق جهان میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی شیرخوار کاهش یافته است. همچنین مهمترین فاکتورهای مربوط با کاهش میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی عوامل اقتصادی - اجتماعی مانند سن مادر، وضعیت اشتغال مادر، سطح سواد مادرو فاصله بین شیرخوار از فرزند قبلی وبعدی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی – توصیفی تحلیلی بود. جامعه مورد مطالعه مادران دارای کودک 6 ماهه تا یکساله بودند. حجم نمونه 340 نفر بود. متغیرها شامل سن، شغل مادر، رتبه زایمان، جنس کودک،نوع زایمان تحصیلات مادر، علت تغذیه غیر انحصاری،فاصله سنی کودک فعلی با قبلی، وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادرو مدت تغذیه انحصاری به ماه بود. داده ها پس از جمع آوری با نرم افزار spss جهت آنالیز آماری قرار گرفت. در این تحقیق همچنین از آزمون های مانند آزمون کای- دو، آزمون دقیق فیشر، آزمون من ویتنی، آزمون کروسکال والیس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  از 340 نمونه، 151 نفر زایمان به طریق سزازین داشتند. تعداد مادران شاغل 57 نفر و تعداد مادران خانه دار 283 نفر بودند.از 340 بچه 185 نفر پسر و 155 نفر دختر بودند که 10 نفر دو قلو بودند. میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی 1/79% بدست آمد. 9/20% شکست در تغذیه انحصاری داشتند. از میان 268 شیرخوار که تغذیه انحصاری داشتند 144 نفر پسر و 124 نفر دختر بودند. تعداد مادرانی که تحصیلات دانشگاهی داشتند 53 نفر بودند و تعداد مادرانی که تحصیلات متوسطه داشتند 145 نفر و مادرانی که بیسواد یا کم سواد بودند 142 نفر بودند. علل شکست تغذیه انحصاری عبارتند از: افت در منحنی رشد، شاغل بودن، چند قلویی و سایر علل بود. بین شغل مادر، سواد مادر، زایمان به روش سزارین و شکست تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی ارتباط معنی داری وجود داشت. دلیل اصلی برای شکست تغذیه انحصاری با شیر مادر کاهش رشد فرزندان گزارش شده بود.
  بحث و نتیجه گیری
  براساس یافته های بدست آمده میزان شکست تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی شیرخواردر شهر خرم آباد 9/20% بود. بنابراین ما پیشنهاد میکنیم مادران شاغل حداقل 6 ماه مرخصی زایمان جهت تغذیه انحصاری بنابه توصیه سازمان بهداشت جهانی داشته باشند، محل مناسبی برای شیردهی کودکان درمحل کار فراهم شود یا ساعت کاری کاهش یابد. مادران باید با جدول رشد نرمال بچه ها وعلل کاهش رشد آنها بیشتر آشنا باشند، همچنین با یدبه مادران در مورد فوائد شیرمادر در طی حاملگی، زایمان و در مراکز بهداشتی درمانی آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: شیر مادر، شکست تغذیه انحصاری، شیرخوار
 • مقایسه اثرات منابع کربن متانل، اتانل و سوکسینات در حذف بیولوژیکی نیترات پساب
  عباس رضایی، حاتم گودینی، احمدرضا یزدانبخش، غلامرضا موسوی، علی خوانین صفحه 63
  مقدمه
  افزایش غلظت نیترات در منابع آب یک مشکل مطرح در بسیاری از نواحی دنیا می باشد. ورود ترکیبات حاوی نیتروژن به محیط می تواند مشکلاتی نظیر اتروفیکاسیون برای منابع آب و پتانسیل خطر برای سلامتی انسان بدلیل ایجاد بیماری متهموگلوبینما و سرطان را به همراه داشته باشد پس باید نیترات را از منابع آبی حذف کرد. در میان روش های توصیه شده برای حذف این عامل، حذف بیولوژیکی نیترات یک روش موثر برای حذف نیترات از پساب و آب می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق فرآیند حذف بیولوژیکی نیترات با استفاده از منابع مختلف کربن اتانل، متانل و سوکسینات در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، اثر تغییر نوع منبع کربن، غلظت اولیه نیترات، pH و میزان تلقیح اولیه باکتری ارزیابی شده است.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داده است که از میان منابع کربن مورد آزمایش، باکتری سودوموناس استوتزری قادر به استفاده از متانل به عنوان منبع کربن نمی باشد. با استفاده از سوکسینات این باکتری قادر به حذف کامل نیترات با غلظت 200 میلی گرم بر لیتر بر حسب نیتروژن در دمای 28 درجه سانتیگراد، 2/7= pH و میزان تلقیح اولیه CFU/ml 108× 3 می باشد. میزان نیتریت تولیدی در این فرآیند کمتر از 1 میلی گرم بر لیتر بر حسب نیتروژن بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  باکتری سودوموناس استوتزری مورد استفاده در این مطالعه می تواند از اتانل نیز به عنوان منبع کربن در حذف بیولوژیکی نیترات استفاده نماید اما روند کاهش نیترات برای سوکسینات بهتر از اتانل بوده است.
  کلیدواژگان: حذف بیولوژیکی نیترات، منبع کربن، اتانل، متانل، سوکسینات
 • آریا حجازی، امیر بشیان، نازیلا بدیعیان موسوی صفحه 71
  مقدمه
  تومورهای مغزی یکی از کشنده ترین بدخیمی هاست. این تومورها مکررا با تظاهرات روانی و رفتاری همراه هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. مطالعات نشان میدهد که اختلالات روانپزشکی اولیه در 47تا 94 درصد موارد با تومورهای مغزی همراهی دارند.
  گزارش مورد: خانمی 26 ساله مجرد با علایم عصبی روانی تحت درمان دارویی با داروهای ضد جنون و آرام بخش قرار داشت. برای سایر علائم بیمار، درمانهای علامتی نیز انجام شد اما حال نامبرده رو به وخامت گذاشت و درنهایت بعد از 6 ماه فوت کرد. در کالبد گشایی پس از مرگ، تومور مخچه ای همانژیوبلاستوم کشف شد.
  بحث و نتیجه گیری
  همانژیوبلاستوم توموری خوش خیم است و بارزکسیون، بهبودی حاصل می شود. اگر در این بیمار در ابتدای امر به علایم هشداردهنده توجه بیشتری می شد و ظن بالینی نسبت به وجود ضایعه فضاگیر مغزی بعنوان عامل ایجاد کننده علایم عصبی روانی بوجود می آمد و از حداقل روش های تشخیص تصویربرداری مثل سی تی اسکن استفاده می شود، ما امروز شاهد مرگ انسانی با عنوان بیمار روانی نبودیم.
  کلیدواژگان: تومور مغزی، همانژیوبلاستوم، کالبد گشایی
|
 • Page 3
  Background
  poisoning is one of the most common medical emergencies. Every year many people refer to emergency wards due to poisoning and some of them are treated and some die because of severe complications. Most patients who refer to emergency wards are those who commit intentionally to suicide. This study is conducted to determine the prevalence of poisoning with pesticide (organophosphate and organochlorine) in persons referred to Shohada Ashaier hospital of Khorramabad in the first six months in 2006. Metrials and
  Methods
  Required information of poisoned people with poisoning pesticide (organophosphate and organochlorine) were collected using questionnaires which were distributed among the subjects.
  Results
  In this study 153 patients including 118 patients who poisoned with organophophate and 35 patents with organochlorine were studied. Most of the patients (34.6%) aged between 21-71 years including 57.5% female and 42.5% male and their education was about under secondary school, 91.5% of them attempted to suicided. The total mortality rate was 12 that 7 of them died by toxifications with organochlorine and 5 cases by organophosphate, which in turn was due to their respiratory complications like ARDS and aspiration pneumonia.
  Conclusion
  findings indicate that due to high prevalence and mortality of poisoning with pesticides, this problem should be taken into consideration.
  Keywords: Toxification, Organophosphate, Organochlore
 • Page 11
  Background
  Insufficient uterine activity or hypotonic uterine contraction is a common reason and the cause of abnormal labor progress that can be corrected with oxytocin. Realizing this fact that undue prolongation of labor may contribute to prenatal morbidity has resulted in using oxytocin infusion in different kinds of ineffective uterine contractions.
  Materials And Methods
  In this study, one hundred pregnant women in 29 Bahman hospital participated in a quasi-experimental research and were divided randomly into 2 groups of pulsatile induction as well as continuous induction and were compared in terms of pregnancy outcomes including progress of labor, hyperstimulation, mood of delivery, third stage duration, newborn’s Apgar score, and hyperbilirobinemia.
  Results
  There were no significant differences between the two groups in progress of labor, hyperstimulation rate, newborn’s Apgar score, and hyperbilirobinemia (p>0.05) however, significant differences were observed in labor duration (p=0.022), mood of delivery (p=0.008), and dose of oxytocin (p<0.0005).
  Conclusion
  According to the findings of this study, administration of oxytocin with the feedback pulsatile oxytocin system is easier and more physiologic to establish the effective uterine contraction and reduces duration of labor and cesarean section rate. Moreover, the average dose of oxytocin administered is significantly less in the pulsatile induction group.
  Keywords: Oxytocin, Continuous induction, Pulsatile induction, Pregnancy outcomes
 • Page 19
  Background
  Medical errors are among the main problems of health and treatment in the world which are responsible for mortality and psychophysical complications in patients, families, and even in the society each year. Medical errors have been increasingly taken into consideration in different countries. Different strategies have been explored to prevent medical errors, one of which is undergraduates education. The aime of this research is to study the current status and the necessity of medical errors education as one of the curricula from viewpoint of general practitioners in Lorestan province graduated from different universities.
  Materials And Methods
  A questionnaire was designed and distributed among 200 GPs in Lorestan province to be completed, then data were analyzed using SPSS software.
  Results
  The results of the survey indicated that 90% of the GPs have not been taught any courses entitled medical error prevention. Moreover, 64% had committed medical errors before graduation, out of which 47.5% had been diagnostic errors. Additionally, 60% has committed medical errors after graduation, out of which 51% has been errors in disease diagnosis. 72.5% of them stated that have not taken any education about medical errors after graduation, 88.5% considered medical error prevention education as essential, and 40% believed that the education have to be restricted to diagnostic errors.
  Conclusion
  Regarding the results of the present study and the importance of the topic, teaching medical error prevention as separate credits is highly recommended for medical students, as well as GPs need to be taught related education.
  Keywords: Medical errors, Medical education, Re, education, General practitioners
 • Page 23
  Background
  For long time medical scientists have speculated about alleviation of pain so that they have attempted to prescribe a potent analgesic with the least side effects. There are some records in Iranian traditional medicine showing that Elaeagnus angustifolia L. decreases inflammation and pain. Therefore, in this study the analgesic effect of the aqueous extracts of E. angustifolia leaves was evaluated on male rats.
  Materials And Methods
  The analgesic effect of the extract was studied using formalin test on 35 male rats. Decoction extracts of the leaves with 25, 50, 100 (mg/kgw/ip) concentration were prepared and used. The reaction of the extracts against pain were assessed in comparison to a routine non-steroid anti–inflammatory and pain drug (Diclofenac 5 mg/kgw/hp).
  Results
  The extract had a significant and dose-dependent analgesic effect on both pain phases that were induced by formalin and it was more potent than the effect of Diclofenac.
  Conclusion
  The extract of E. angustifolia leaves has the optimal reaction against pain and this effect is produced peripherally and centrally. The E. angustifolia leaves contain flavonoids and terpenoids and the analgesic effect of extract is probably from the anti– inflammatory reactions of these materials.
  Keywords: Elaeagnus angustifolia, Pain, Formalin test
 • Page 31
  Backgroung: Recent studies have shown that Tramadol has local anesthetic effects in addition to its classical analgesic effect. In this study, the local anesthetic and postoperative analgesic effects of Tramadol were compared with those of Lidocaine in minor surgeries under local anesthesia. If the efficacy of Tramadol in this regard is proven, it will make considerable advances in the local anesthetic area.
  Materials And Methods
  In this random double-blinded clinical trial study, seventy patients aged between 20 to 50 in ASA physical status of I and II underwent subcutaneous block for minor surgeries. The patients were randomly assigned to receive either 2 mg/kg of Tramadol (group T, n=35), or 1 mg/kg of Lidocaine 2% (group T, n=35) subcutaneously. The mean degrees of pain sensation were recorded on the VAS (visual analogue scale 0-10) during injection, incision, and every 15 minutes at the 15th, 30th, and 45th minutes after the incision, and then every two hours at the 2nd, 4th, and 6th hours postoperatively in the ward. The data were analyzed using repeated measures and Chi-square. When the VAS of pain during surgery exceeded 4, an additional 0.5 mg/kg of the study drug was injected. The patients with the VAS of 4 or more were advised to take Acetaminophen 325 mg if necessary.
  Results
  There were no significant differences between the pain score of the two groups during injection, incision, surgery, and postoperative time (p=0.181). Additionally, no significant differences were found in local skin reaction (p=0.104), bleeding quantity (p=0.112), additional dose of local anesthetic (p=0.48), and incidence of vomiting (p=0.114). The incidence of nausea (0 %) in group L and (22.8%) in group T, showed a statistically significant difference (p=0.002). In group L, need for Acetaminophen to control their pain was higher than in group T.
  Conclusion
  Tramadol 2 mg/kg has equal local anesthetic and postoperative analgesic effects like Lidocaine 1 mg/kg for minor surgeries performed subcutaneously. Therefore, it is recommended that Tramadol can be used as an alternative drug to Lidocaine in local anesthesia because it is able to decrease the demand for postoperative analgesics.
  Keywords: Tramadol, Lidocaine, Subcutaneous block, Visual analogue scale
 • Page 37
  Background
  Despite the importance of functional-performance deficits in athletes with history of ankle sprain few, studies have been carried out in this area. The aim of this research was to study relationship between previous ankle sprains and functional-performance deficits in athletes.
  Materials And Methods
  The subjects were 40 professional athletes selected through random sampling among volunteer participants in soccer, basketball, volleyball and handball teams of Lorestan province. The subjects were divided into 2 groups: Injured group (athletes with previous ankle sprains) and healthy group (athletes without previous ankle sprains). In this descriptive study we used Functional-performance tests (figure 8 hop test and side hop test) to determine ankle deficits and limitations. They participated in figure 8 hop test including hopping in 8 shape course with the length of 5 meters and side hop test including 10 side hop repetitions in course with the length of 30 centimeters. Time were recorded via stopwatch.
  Results
  After data gathering and assessing information distributions, Pearson correlation was used to assess relationships, and independent T test to assess differences between variables. Finally the results showed that there is a significant relationship between previous ankle sprains and functional-performance deficits in the athletes.
  Conclusion
  The athletes who had previous ankle sprains indicated functional-performance deficits more than healthy athletes in completion of mentioned functional-performance tests. The functional-performance tests (figure 8 hop test and side hop test) are sensitive and suitable to assess and detect functional-performance deficits in athletes. Therefore we can use the figure 8 hop and side hop tests for goals such as prevention, assessment and rehabilitation of ankle sprains without spending too much money and time.
  Keywords: Ankle sprain_Functional_Performance deficits_Figure 8 hop test_Side hop test
 • Comparison of ethanol, methanol and succinate effects as carbon sources on effluent biological denitrification
  Page 63
  Background
  Brain tumors are fatal malignancies which are frequently associated with psychiatric and behavioural manifestation that should be noticed. Studies suggest that the primary psychiatric dysfunctions are associated with brain tumors in 47-94 % of cases. Case report: A 26-year single woman with neuropsychic symptoms was under the drug therapy with antipsychotic, as well as sedative medications. Symptomatic treatment was done for the patients other symptoms, but she was aggravated and finally died after six months. Hemangioblastoma cerebellar tumor was detected by postmortem autopsy.
  Conclusion
  Hemangioblastoma is a benign tumor curable with surgical resection. If the alarming symptoms of the patient had been noticed earlier and clinical suspicion had been made to space occupying brain lesion and if diagnostic imaging procedures such as computerized tumorography had been used, there would not have been a dead human being as a psychotic patient.
  Keywords: Brain tumor, Hemangioblostoma, Autopsy
 • Page 71
  Background
  Brain tumors are fatal malignancies which are frequently associated with psychiatric and behavioural manifestation that should be noticed. Studies suggest that the primary psychiatric dysfunctions are associated with brain tumors in 47-94 % of cases. Case report: A 26-year single woman with neuropsychic symptoms was under the drug therapy with antipsychotic, as well as sedative medications. Symptomatic treatment was done for the patients other symptoms, but she was aggravated and finally died after six months. Hemangioblastoma cerebellar tumor was detected by postmortem autopsy.
  Conclusion
  Hemangioblastoma is a benign tumor curable with surgical resection. If the alarming symptoms of the patient had been noticed earlier and clinical suspicion had been made to space occupying brain lesion and if diagnostic imaging procedures such as computerized tumorography had been used, there would not have been a dead human being as a psychotic patient.
  Keywords: Brain tumor, Hemangioblostoma, Autopsy