فهرست مطالب

حقوق اساسی - پیاپی 9 (تابستان 1387)
 • پیاپی 9 (تابستان 1387)
 • 462 صفحه، بهای روی جلد: 65,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/10/25
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سخن آغازین
 • نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی
  مهدی هداوند صفحه 7
 • بخش ویژه نظارت قضایی
 • بررسی تطبیقی نظام عدالت اداری در آفریقای جنوبی و ایران
  مسلم آقایی طوق صفحه 57
 • بازنگری قضایی در هند: اصول و اقدام های اداری
  اوشا آنتارودی ترجمه: آرمان سیف اللهی آذرنمین صفحه 71
 • دسترسی به عدالت زیست محیطی: کاوشی در نظریه سمت و طرح دعاوی منفعت عمومی در آیالات متحده آمریکا
  فرهاد جم صفحه 81
 • دادرسی قانون اساسی (دادرسی اساسی، آزادی ها و حقوق عمومی یا اساسسی
  زهیر شکر ترجمه: دکتر خیرالله پروین صفحه 97
 • دیوان قانون اساسی ایتالیا
  لویی فاورو ترجمه: دکتر علی اکبر گرجی صفحه 111
 • دیوان قانون اساسی فدرال آلمان
  پروفسور میشل فرومون ترجمه: دکتر جواد تقی زاده صفحه 125
 • حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری
  علی اکبر گرجی صفحه 149
 • تاملی پیرامون ضمانت های حقوق اساسی و نظریه تفسیر
  ریکاردو گواستینی ترجمه: دکتر اردشیر ارجمند صفحه 191
 • از شورای دولتی تا دیوان عدالت اداری
  متین دفتری، سید نصرالله صدالحافظی صفحه 199
 • نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی مشروطیت
  جواد محمودی، هدا غفاری صفحه 215
 • نظارت قضایی در حقوق اداری ایالات متحده
  مهدی هداوند صفحه 225
 • مقاله و ترجمه های متفرقه
 • ایجاد قانون اساسی و اصول تغییر ناپذیر
  سام بروکه ترجمه: مجتبی همتی صفحه 255
 • دولت، جرم و مجازات از نظرگاه امیل دورکیم
  سیموس بریت ناچ ترجمه: محمدجعفر ساعد صفحه 281
 • تحلیل اقتصادی حقوق اساسی
  استفان ویت ترجمه: کیومرث رس، علی تاریکی نژاد صفحه 307
 • آموزش شهروندی
  مجتبی همتی صفحه 321