فهرست مطالب

فوتبال - پیاپی 100 (بهمن 1387)
 • پیاپی 100 (بهمن 1387)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/11/01
 • تعداد عناوین: 35
|
 • هواداران، سهامداران اصلی باشگاه ها هستند
  صفحه 8
 • مصاحبه با هادی نراقی
  صفحه 10
 • مصاحبه با حسین پاشایی
  صفحه 14
 • زیر ذره بین
  صفحه 16
 • مصاحبه با حسین شمس
  صفحه 18
 • مصاحبه با مربیان لیگ برتر فوتسال بانوان
  صفحه 20
 • دایی: رونه مولی برای ماساژ دادن نیامده
  صفحه 24
 • مصاحبه با امیرحسین فشنگچی
  صفحه 26
 • گزارش ویژه
  صفحه 28
 • آلبوم ستاره ها
  صفحه 30
 • مصاحبه با مهدی کریمیان
  صفحه 32
 • گزارش ویژه (از منازعات هیئت مدیره تا تحریم اقتصادی)
  صفحه 34
 • مصاحبه با نادر محمدخانی
  صفحه 36
 • کدام سایه، کدام روشن
  صفحه 38
 • گزارش ویژه (آیا فوتسال ایران می تواند چهار سهمیه را حفظ کند)
  صفحه 40
 • فوتبال و صدتایی های فوتبال
  صفحه 42
 • مصاحبه با جان واریو
  صفحه 44
 • روزی که پلک نمی زنیم
  صفحه 46
 • تلخ و شیرین
  صفحه 54
 • دنیای آبی
  صفحه 56
 • حرف سرخ
  صفحه 57
 • شماره 100 از نگاه فوتبالی ها
  صفحه 58
 • جدول
  صفحه 61
 • مصاحبه خیالی
  صفحه 63
 • پپ کواردیولا ناجی خانگی بارسا
  صفحه 66
 • رایان کیکر در راه است
  صفحه 70
 • مصاحبه با مارچلو لیپی
  صفحه 73
 • خارج از مستطیل سبز
  صفحه 74
 • خواندنیهای فوتبال
  صفحه 76
 • از سراسر جهان
  صفحه 78
 • مصاحبه با دکو؛ هافبک پرتغالی چلسی
  صفحه 82
 • 100 دانه یاقوت
  صفحه 84
 • تیم ملی سرگردان
  صفحه 86
 • آخرین مصاحبه رونالدینهو در سال 2008
  صفحه 88
 • مصاحبه با آلکس دل پیه رو
  صفحه 90