فهرست مطالب

فرزانه - پیاپی 13 (زمستان 86 - بهار 1387)
 • پیاپی 13 (زمستان 86 - بهار 1387)
 • 136 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/11/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن فصل
 • آرمان زن ایرانی
  فریبا ابتهاج صفحه 5
 • تحقیقات
 • عدالت برای مرد+ عدالت برای زن = عدالت جنسیتی
  زهرا شجاعی صفحه 8
 • محقق اردبیلی و جواز قضاوت زن
  حجت الاسلام سید ضیاء مرتضوی صفحه 19
 • مقالات
 • بازنگری مجدد
  اشرف گرامی زادگان صفحه 44
 • پیش درآمد: انتقال نقش های زنان و قدرت رویه مذاهب جهان در آسیای معاصر
  سوزان سرد ترجمه: طیبه اسدی صفحه 53
 • اشاعه حجاب نیازمند به رسمیت شناختن هویت فردی و حقوقی زن از سوی حکومت
  فریبا ابتهاج، طیبه اسدی صفحه 61
 • معرفی کتاب
 • روانشناسی زنانه
  مریم طهماسبی صفحه 79