فهرست مطالب

تازه های ساختمان و مسکن - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، زمستان 78)
 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، زمستان 78)
 • 71 صفحه، بهای روی جلد: 2,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1378/10/01
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مقالات
 • بتن غلطکی کوبیده (کلیات، مصالح و نسبت های اختلاط)
  علیرضا خالو صفحه 2
 • مروری بر کاربرد روش های قابلیت اعتماد (سطح 2) در طرح و تحلیل سازه ها
  علیرضا مصیبی صفحه 8
 • توپولوژی و سازه های اسکلتی
  علی کاوه صفحه 15
 • مصالح بنایی با استفاده از خاک، گچ، آهک و مخلوط های خاک - گچ و خاک - آهک
  ناهید خدابنده، سهراب ویسه، محمدحسین ماجدی اردکانی صفحه 22
 • زوایای سایبان برای عرضهای مختلف جغرافیایی در ایران
  ریما فیاض، بهروز کاری صفحه 34
 • تازه های مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - پژوهشی
 • تحلیل سازه های پرعضو
  صفحه 38
 • تازه های مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آموزشی
  صفحه 42
 • تازه های مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - داخلی
  صفحه 45
 • ضوابط و استانداردها
 • انتشار آیین نامه جدید ACI
  صفحه 46
 • استانداردهای تخصصی در زمینه آکوستیک
  صفحه 46
 • نقد و بررسی
 • تعریف و توصیف چند واژه
  صفحه 48
 • بررسی علل تخریب یک ساختمان در تهران
  صفحه 50
 • بزرگداشت / همایش
  صفحه 53
 • آشنایی با مجامع و سازمانهای تخصصی و بین المللی
 • انجمن صنفی شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی
  صفحه 57
 • ساختمان و مسکن در مطبوعات
  صفحه 59
 • انتشارات جدید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  صفحه 64
 • تقویم سمینارها
  صفحه 66
 • چکیده مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 72