فهرست مطالب

بسپار (علوم و صنایع پوشرنگ) - سال دهم شماره 9 (پیاپی 77، بهمن 1387)
 • سال دهم شماره 9 (پیاپی 77، بهمن 1387)
 • ویزه مرکب های چاپ
 • 72 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/11/28
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گزارش و گفت و گو
 • گزارشی از برگزاری هشتمین دوره برگزاری نمایشگاه مواد شیمیایی، رنگ، رزین و پوششهای صنعتی و کامپوزیت
  صفحه 3
 • امکان رقابت با همتاهای بین المللی وجود دارد
  صفحه 20
 • تحریم ها تاثیر نداشته است
  صفحه 23
 • مرکب های چاپی فاقد استاندارد ملی
  صفحه 25
 • به فکر نجات بازار باشید
  صفحه 28
 • محصولات تخصصی را ترجیح می دهیم
  صفحه 30
 • گرد هم آیی ادبی هنری صنعت مواد شیمیایی، رنگ، رزین و چسب
  صفحه 32
 • اخبار داخلی
  صفحه 33
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 36
 • مقالات
 • اندازه گیری و تجهیزات
  مهندس سیما محمودی ترجمه: مهندس سیما محمودی صفحه 38
 • کاربردهای هوشمند چاپ جوهر افشان
  مهندس محمدرضا شمشیری ترجمه: مهندس محمدرضا شمشیری صفحه 43
 • پوشش های آب پایه
  مهندس محمدمهدی برفه ای ترجمه: مهندس محمدمهدی برفه ای صفحه 47
 • اندازه گیری ضخامت پوشش های دوگانه
  مهندس نادر بیرامی طارونی، مهندس بهروز قربانی، مهندس بهمن بالایی صفحه 49
 • بررسی رنگ در شعر شاعران
  کاوه قادریان صفحه 56
 • چند رویداد
  صفحه 58
 • دیدگاه
  علی اصغر علیزاده صفحه 60