فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 121-122 (تیر و مرداد 1387)
 • پیاپی 121-122 (تیر و مرداد 1387)
 • 80 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/12/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 3
 • نقش فزاینده ریاضیات بیمه و علوم آمار بیمه در بازار بیمه یاران
  مولف: دکترعلی امامی میبدی صفحه 5
  هدف از ارائه این مقاله، تبیین نقش فزاینده ریاضیات بیمه و علوم آمار بیمه در بازار بیمه ایران است. صنعت بیمه کشور به علت رویارویی با مسائلی همچون جهانی شدن، خصوصی سازی، آزادسازی بیشتر فضای اقتصاد و پیشرفت فناوری، در حال تغیرات بنادین است...
 • نقش بیمه های عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی
  مولفان: یعقوب رشنوادی، مجید دهنوی صفحه 21
  نیاز به امنیت و اطمینان از تامین آتیه از جمله غرایز فطری انسان است که موجب پویایی و تعالی انسان در جریان رشد و تکامل زندگی با حفظ آزادگی و اصالت او می شود و استقرار قسط و عدالت را در جامعه ممکن می کند...
  کلیدواژگان: بیمه عمر، رفاه و تامین آتیه، توسعه یافتگی، عدالت اجتماعی
 • نظارت بر صنعت مالی و بیمه ای در کانادا
  فرهاد فرسادی ترجمه: فرهاد فرسادی صفحه 33
 • نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه بیمه های عمر
  بهمن کبیری پرویزی ترجمه: بهمن کبیری پرویزی صفحه 39
 • مقدمه ای بر تکافل
  سجاد سیفلو، عبدالرحمن موحدی فر ترجمه: سجاد سیفلو ، عبدالرحمن موحدی فر صفحه 47
 • تاثیر یارانه بیمه صادرات بر عرضه صادرات: تجربه ژاپن
  مهدی فتحی ترجمه: مهدی فتحی صفحه 53
 • توسعه و انتخاب پوشش بیمه درمان: تجدید نظر در طرح سازمان درمان آمریکا
  محسن روحانی ترجمه: محسن روحانی صفحه 63
 • از الگوی سازه شناسی فعالیت تا معماری خدمات محور: راهکار ایجاد تحول در بنگاه های بیمه گر
  علی اصغر کاردار بلاش، علی حاتم آبادی ترجمه: علی اصغر کاردار بلاش ، علی حاتم آبادی صفحه 69
 • اخبار بازار بیمه
  آزاده بهادر ترجمه: آزاده بهادر صفحه 76
 • شرایط پذیرش و نحوه ارسال مقاله
  صفحه 79