فهرست مطالب

حسابدار - سال بیست و سوم شماره 9 (پیاپی 205، اسفند 1387 و فروردین 1388)
 • سال بیست و سوم شماره 9 (پیاپی 205، اسفند 1387 و فروردین 1388)
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 13,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/12/25
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • ذهن زیبا
  غلامرضا سلامی صفحه 3
 • سخن اهل دل
  ابوالقاصم فخاریان صفحه 4
 • حسابرسان به هوش
  غلامحسین دوانی صفحه 6
 • ستون خبرها و نظرها
  صفحه 8
 • رویدادهای حرفه
  صفحه 13
 • نامه سرگشاده از تشکل رقابت جهانی
  محمدحسین جعفریان طاهری صفحه 24
 • گفت و گو با نماینده انجمن حسابداران رسمی و خبره در خاورمیانه
  صفحه 28
 • بررسی احکام مالیاتی پیشنهادی برنامه پنجم توسعه در بازار سرمایه
  سعید جمشیدی فرد صفحه 32
 • تاثیر کاربرد زبان گزارشگری تعاملی در آینده گزارشگری مالی
  طاهره عزیززاده صفحه 38
 • دیدگاه حسابداری انتقادی
  احمد گودرزی صفحه 44
 • اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی
  دکتر غلامرضا بیات صفحه 54
 • حاکمیت شرکتی هیئت مدیره و تعامل با محیط
  دکتر یحیی حساس یگانه، کامران تاجیک صفحه 62
 • شناخت مدیریت ارتباط با مشتری
  حمیدرضا وکیلی فرد، مهدی مران جوری، راضیه علی خانی صفحه 69
 • نظام حسابداری و گزارشگری مالی مغولستان
  دکتر محسن خوش طینت، ناهید محمدی، یحیی شیری صفحه 76
 • امنیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری با تاکید بر عوامل زیستی
  دکتر علی سعیدی، ناصر رضایی صفحه 82