فهرست مطالب

علوم حدیث - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 50، پاییز و زمستان 1387)
 • سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 50، پاییز و زمستان 1387)
 • 432 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/01/15
 • تعداد عناوین: 19
|
 • محمد محمدی ری شهری صفحه 3
  در مقابل روایات فراوانی که بر دو گونه محتوم و غیرمحتوم بودن قضای الهی دلالت دارند، روایاتی نیز هست که بر حتمی بودن قضای الهی تاکید دارند.
  این نوشتار، با دسته بندی گروه دوم روایات، به دنبال آن است که به تبیین این احادیث بپردازد.
  کلیدواژگان: قضای حتمی، قضای غیر حتمی، علم خداوند، اراده انسان
 • اصغر هادوی صفحه 11
  عالم ذر و ماجرای اخذ میثاق از انسان ها از مسائل بحث انگیز است که دیدگاه های مختلفی درباره آن مطرح شده است. در این مقاله، پس از بیان دیدگاه های مختلف و ذکر پاسخ علامه طباطبایی به آنها به دیدگاه خود علامه درباره عالم ذر پرداخته شده و پس از تبیین ایشان، اشکالات وارد بر آن نیز مطرح شده است.
  کلیدواژگان: عالم ذر، علامه طباطبایی، عالم ملک و ملکوت، مستند حدیثی
 • سهیلا پیروزفر صفحه 29
  فرضیه نزول دوباره بعضی از آیات و سوره ها که در میان برخی از کتاب های تفسیری و علوم قرآنی آمده هنگامی مطرح شده است که در خصوص آیه ای دو یا چند سبب نزولی که هم زمان نیستند، ذکر شود. در این حال، برخی محققان، به دلیل ناتوانی از ترجیح یکی از روایات و یا پرهیز از هرگونه نقد و ارزیابی آرای گذشتگان، قایل به تکرار نزول شده اند و صحت روایات را پذیرفته اند؛ بدون آن که به نقادی متن آنها از جهت زمان نزول، سیاق آیات و فضای حاکم بر نزول آیات بپردازند. مهم ترین دلیل اعتقاد به تکرار نزول، نبود تحلیل درست از مضامین روایات سبب نزول است. این فرض از هیچ یک از صحابه شنیده نشده و در آثار متقدمان، همچون طبری، مطرح نشده است. تلاوت مجدد آیه در حادثه ای مشابه، نزول دوباره آن آیه نیست. مطابق این فرض، پیامبراکرم متن آیاتی را که قبلا بر او ابلاغ شده بود، فراموش می کرد، یا قدرت تطبیق وقایع با آیات مناسب نداشت.
  این مقاله به بررسی این فرضیه پرداخته و از درستی یا نادرستی آن سخن خواهد گفت.
  کلیدواژگان: تعدد اسباب نزول، تکرار نزول، اسباب نزول
 • سید حسن اسلامی صفحه 47
  حدیث «خیار خصال النساء...» فضایل اصلی زنان را رذیلت های مردانه دانسته و بدین ترتیب، فضایل اخلاقی را با جنسیت پیوند زده و بر تمایز اخلاقی زن و مرد تاکید کرده است. در این مقاله، پس از طرح مساله، کوشش شده است تا مضمون وکارآمدی این حدیث، در هفت بخش بررسی و تحلیل شود. در بخش نخست، منابع این حدیث و تفاوت های لفظی آن نقل شده است. بخش دوم، دیدگاه مفسران و شارحان نهج البلاغه را درباره این حدیث تجزیه و تحلیل می کند. سومین بخش، بنیادهای علمی و زیست شناختی تمایز میان زن و مرد را بررسی می کند. چهارمین بخش، به تحلیل این حدیث در پرتو تازه ترین یافته ها و مطالعات اخلاقی در حوزه زنان می پردازد. در پنجمین بخش، به تحلیل سندی و محتوایی این حدیث و مقایسه مضمون آن با آموزه های قرآنی پرداخته شده است. ششمین بخش، مدعی آن است که مضمون این حدیث، اعتقادی است کهن، مبنی بر فروتری جنس زن که در قالب حدیث در آمده است. هفتمین بخش، با اشاره به سه اصل روشی درباره این قبیل احادیث، روند تغییر مضمونی و لفظی برخی احادیث را نشان می دهد. سرانجام، نویسنده در پایان مقاله خود نتیجه می گیرد که این حدیث، سندی مقبول، مضمونی مستدل و محتوایی سازگار با دیگر آموزه های قرآنی و آموزه های اخلاقی احادیث ندارد.
  کلیدواژگان: احادیث اخلاقی، فضایل اخلاقی، فضایل زنانه، رذایل مردانه، اخلاق زنانه، خصال النساء
 • صمد عبداللهی عابد صفحه 88
  شان نزول نویسی از زمان های دور مرسوم بوده و در آن، اسباب نزول آیات قرآن از معصومان و صحابه نقل می شده است که در فهم آیات تاثیر زیادی داشتند. از جمله مطالبی که در کتاب های اسباب النزول و تفاسیر در شان نزول سوره انسان نوشته اند، این است که آیات ابتدایی این سوره، پس از انفاق علی(ع)، فاطمه(ع) و فضه نازل شده است.
  اهل سنت و شیعه در اصل مطلب تقریبا اتفاق نظر دارند و تنها برخی ادعا کرده اند که این سوره مکی است تا آن را در مورد اهل بیت ندانند؛ حال آن که وجود اسیر در مکه برای مسلمانان ممکن نبوده است.
  اختلاف اساسی در جزئیات داستان انفاق است که برخی روایات، آن را پس از نذر اهل بیت و شفا یافتن حسنین(ع)، در سه شب متوالی می دانند که اهل بیت تمام غذای خود را به مسکین، یتیم و اسیر بخشیدند و خود بدون غذا خوابیدند و تنها با آب افطار کردند و در پاداش آن، مائده آسمانی فرود آمد. این دسته از روایات، سند متصلی ندارند و در دلالت نیز ضعیف اند، ولی آنچه علی بن ابراهیم در تفسیر بیان داشته، امری ممکن، دارای سندی موثق و صحیح بوده و به صورت مرسل نقل شده است. این روایت اشاره به نذر اهل بیت (ع) و روزه و انفاق در یک شب و آن هم از حلوای مخصوصی می کند و گویای بیش از آن نیست. اعتقاد ما بر این است که بیش از این، محصول نقل قصه گویان و روات غالی بوده که خواسته اند با بال و پردادن به داستان، آن را عجیب جلوه دهند و به خیال خود بر فضیلت اهل بیت(ع) بیفزایند.
  کلیدواژگان: شان نزول، سوره انسان، اهل بیت (ع)، انفاق، مائده آسمانی
 • حمید باقری، محمدکاظم رحمان ستایش صفحه 111
  راویان و محدثان شیعه و اهل سنت، گستره فراوانی از سخنان نبوی(ص) را به نقل از راویان هم مسلک و مورد اعتماد خود در منابع حدیثی گرد آوردند. جواز و امکان نقل روایات اهل سنت از عصر ائمه(ع) مورد سوال راویان شیعه بوده است؛ چنان که این پرسش خود را بر امامان عرضه داشته اند. در پاسخ به این پرسش، وجود روایات صحیح منقول از پیامبر(ص) مورد تایید ائمه معصوم(ع) قرار گرفته است. شیوه اندیشمندان و مفسران شیعی نیز نشان از مراجعه به منابع روایی اهل سنت دارد. مفسران شیعی در حوزه های مختلف مرتبط با آیات قرآن به نقل احادیث اهل سنت پرداخته و در تبیین مفاهیم آیات سود جسته اند. مراجعه به روایات تفسیری اهل سنت کارکردها و فواید متعددی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به اصالت بخشی و افزایش اعتبار و جبران ضعف روایات شیعه، بازیابی روایات ائمه اطهار، تایید دیدگاه های شیعی، نقل مناقب اهل بیت، تبیین جهات معنایی روایات شیعی، فهم بهتر آیات و حل تعارض میان اخبار اشاره کرد.
  کلیدواژگان: روایات اهل سنت، جواز نقل، روایات تفسیری، فواید نقل
 • محمدجعفر رضایی صفحه 153
  زیارت عاشورا از دیرباز، یکی از زیارات معروف و مورد توجه عالمان و مردم شیعه بوده و تاثیر بسیاری در جنبه های اعتقادی و نیز آیینی فرهنگ شیعه داشته است. با این حال، برخی از اندیشمندان به سند یا متن این زیارت نقدهایی وارد کرده اند. بنابراین، بررسی اسناد و نسخه های این زیارت کاری مفید و بلکه ضروری به نظر می رسد.
  روایت زیارت عاشورا در دو کتاب کامل الزیارات ابن قولویه و مصباح المتهجد شیخ طوسی به چهار طریق آمده است. در این مقاله، با استفاده از منابع رجالی و حدیثی، به بررسی ابهامات موجود در این اسناد و رجال موجود در آنها پرداخته، وجوه ضعف یا صحت این روایت را بیان کرده ایم. همچنین با نگاهی به برخی از نسخه های این زیارت، سعی کرده ایم نگاهی تاریخی به سیر تحول این زیارت بیندازیم.
  کلیدواژگان: زیارت عاشورا، اسناد، نسخه ها، لعن مخالفان
 • مهدی احمدی صفحه 189
  این مقاله در پی آن است که، از طریق نگاه ابن طاووس، نشان دهد دعاهایی که او ذکر کرده، چه اندازه قابل اعتماد و اطمینان است. از این رو، از دو رویکرد در تبیین جایگاه دعاهای ابن طاووس، با عنوان بررسی سند و متن حدیث که بر اساس معیارهای پذیرفته شده در دانش نقد حدیث انجام می گیرد و استفاده از قراین و مناظری دیگر، چون نگاه و نظر ابن طاووس بهره می گیرد. روشن است که رویکرد دوم، امتیاز نگاه دقیق، ریزبین، تفصیلی و همه جانبه رویکرد نخست را ندارد؛ با این وجود می تواند میزان زیادی اعتماد بخش و اطمینان آفرین باشد. ابن طاووس دو گروه دعاها را ذکر کرده است؛ یک گروه که اکثریت است دعاهایی است که جنبه روایی دارد. این گروه خود دو دسته را تشکیل می دهد: دعاهایی است که با اسناد کامل نقل شده و وی بر درستی سند آنها تاکید نموده است و دسته دیگر، دعاهایی است که سند ندارد یا سند آنها ضعیف است. استناد وی در این روایات، روایات موسوم به تسامح در دلایل سنن است که از سند درست برخوردارند. گروه دوم دعاهایی است که انشای ابن طاووس است. وی این دعاها را، با استناد به روایت صحیح، انشا کرده و موارد آن را که اندک نیز هست مشخص نموده است. از این رو، بر پایه جایگاه والای رجالی، سند شناسی و وارستگی و شایستگی ابن طاووس، گواهی وی می تواند اطمینان بخش باشد.
  کلیدواژگان: ابن طاووس، دعا، اعتبار روایات
 • علی نصیری صفحه 217
  با ذکر نام هاروت و ماروت در قرآن و به پیروی آن، ورود روایات مختلف از معصومان، صحابه و تابعان در این زمینه مباحث گسترده ای در میان دانشوران فریقین، از آغاز تاکنون، طرح شده است.
  خاستگاه این مباحث و اختلاف های دامنه دار در این زمینه، برگرفته از آن دسته از روایاتی است که هاروت و ماروت را دو فرشته معرفی کرده که از سوی فرشتگان برای اثبات گستاخی و مرزشکنی انسان ها در ارتکاب معاصی انتخاب شده و پس از فرود به زمین، در زمانی بس کوتاه، مرتکب گناهان بزرگی شده و به صورت ستاره زهره مسخ شده اند.
  گستردگی این روایات پرسش های مهمی را پدید آورده است؛ از جمله آن که چگونه فرشتگان، در حالی که معصوم اند، مرتکب چنین لغزش هایی شده اند؟ در حالی که ستاره زهره از آغاز خلقت وجود داشته است، مسخ فرشته به صورت این ستاره چه معنا دارد؟ در روایات آمده است که منسوخ بیش از سه روز باقی نمی ماند. با این حال، چگونه ستاره زهره که مسخ شده هاروت و ماروت است هنوز باقی مانده است؟ این مقاله به بررسی روایات، دیدگاه های صاحب نظران و فریقین در این زمینه پاسخ نهایی به پرسش های فوق پرداخته است.
  در این مقاله، نخست گستره انعکاس روایات هاروت و ماروت در تفاسیر، جوامع حدیثی و... را مورد بررسی قرار داده، آن گاه به بررسی روایات اهل سنت و شیعه در این زمینه پرداخته ایم. پس از بازکاوی ماهیت هاروت و ماروت، سه دیدگاه اساسی رایج در برخورد با این روایات، یعنی موافقت، مخالفت و دیدگاه تاویلی را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و با بررسی ادله هر یک از دیدگاه ها و نقد آنها، مجعول بودن روایات متعارف، مورد تایید و تقویت قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: هاروت و ماروت، ستاره زهره، مسخ، عصمت فرشتگان، نقد سندی و متنی روایات
 • علی اکبر فراتی صفحه 243
  از آنجا که مهم ترین ویژگی نهج البلاغه بلاغت است، بررسی آیین های سخندانی علوی نیز اهمیت پیدا می کند. همچنین، یکی از شیوه های مهم ابن ابی الحدید در شرح این کتاب بزرگ منهج بلاغی است. نگارنده در این مقاله سعی دارد نیم نگاهی به برخی از این آیین ها و الگوهای ادبی بلاغی نهج البلاغه از زبان شرح ابن ابی الحدید بیاندازد.
  کلیدواژگان: نهج البلاغه، شرح ابن ابی الحدید، بلاغت، آیین سخنوری، عادت عرب
 • فرزانه محمدزاده، مهدی مهریزی، افسانه محمدزاده صفحه 270
  محور دین، انسان و سعادت اوست و سعادت انسان در گرو سلامتش است. دوران شیرخوارگی دوران بسیار مهم در زندگی هر انسانی است. کودکی که در دوران اولیه زندگی خود تغذیه مناسب داشته باشد، به رشد جسمانی کامل دست یافته، در آینده فردی تندرست و شاداب خواهد بود. اجرای کامل و دقیق احکام الهی در زندگی، سلامت جسم و جان انسان را به همراه دارد. در این تحقیق، روایات مربوط به دوران شیردهی مورد بررسی قرار گرفته است. توصیه های آن، پس از تطبیق با علوم تجربی، به چهار بخش تقسیم می شود. بخش اول، توصیه هایی است که با یافته های علوم تجربی مطابق است؛ مانند اهمیتی که شیر مادر دارد. بخش دوم، توصیه هایی است که احادیث برای شروع و تداوم شیردهی دارند و کاربردی تر و موفق تر از اقدامات علوم بهداشتی و پزشکی است. بخش سوم، آن دسته از روایاتی است که درباره اهمیت و انتخاب دایه است. بخش چهارم نیز مربوط به مدت زمان شیردهی است که به نظر می رسد با اهداف علوم تجربی مغایرت دارد. یکی از اهداف سازمان جهانی بهداشت تداوم شیردهی تا شش ماه است. این مدت با کمترین مدت زمان توصیه شده توسط احادیث که 21 ماه بوده متفاوت است. در این نوشتار، سعی شده است که این نکات مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شیردهی، سلامت، علوم تجربی، احادیث
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  سید محمد علی رضوی صفحه 284
 • علی راد صفحه 286
  شیخ بهایی، از زمره فقی هان چیره دست و محدثان باریک بینی است که فقاهت و درایت، در آثار وی موج می زند. بازگویی ظرایف معنایی و دقایق مفهومی روایات، تخصص علمی اوست. او در این مسیر دشوار و توان سوز، از بایسته های عمومی فهم متن و ضوابط خاص آن بهره جسته است. شیخ بهایی در فقه الحدیث، نظام منطقی و سبک خاص در گردآوری، فهم متن، فهم مقصود و ارائه گزاره های شرعی دارد. این نظام منطقی، حاوی دقت ها و نوآوری های ویژه در تحلیل احادیث است. در این مقاله سعی شده است، روش فقه الحدیثی شیخ بر پایه کتاب مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین تبیین گردد.
  کلیدواژگان: شیخ بهایی، فقه الحدیث، مشرق الشمسین، فهم حدیث، روش و قواعد
 • مژگان سرشار صفحه 300
  استاد بهبودی یکی از دانشمندان عصر حاضر در عرصه علوم قرآن، تاریخ اسلام و حدیث است. ترجمه کتب اربعه حدیثی شیعه، شرح و انتخاب روایات صحیح آن، در قالب گزیده کتب اربعه یا صحاح کتب اربعه، از آثار مهم وی به شمار می رود. این مقاله برای شناخت روش او در انتخاب روایات صحیح، به مطالعه دیدگاه های وی، از رهگذر آثار دیگرش از جمله علل الحدیث، معرفه الحدیث و مقالات پراکنده او در مجلات مختلف می پردازد. تلاش بر این بوده که این دیدگاه ها در دسته بندی های جدا گانه ترتیب یافته و برای هر یک مثال هایی ارائه شود که موشکافی های او را در نقد و انتخاب روایات برتابد. از مهم ترین روش های وی در نقد و اصلاح روایات، مقابله و مقایسه آن است. وی توجه ویژه ای به علل حدیث و معاریض حدیث نیز داشته است.
  کلیدواژگان: بهبودی، گزیده کافی، گزیده فقیه، گزیده تهذیب، علل الحدیث، نقد حدیث، احادیث صحیح
 • عباس احمدوند، سحر کاوندی صفحه 330
  نهج البلاغه که مجموعه ای است از خطبه ها، نامه ها و سخنان قصار امیرالمومنین علی(ع) یکی از مهم ترین کتب ادب عربی و سمبل فصاحت و بلاغت در آن زبان شمرده می شود. این کتاب، از دیر باز، مورد توجه عالمان و ادیبان مسلمان واقع شده و سهم فراوانی از پژوهش های خاورشناسان غربی را نیز به خود اختصاص داده است. شناخت پژوهش های غربیان درباره آن را می توان عاملی مهم در شناسایی جریان شیعه پژوهی و مطالعات عرب شناسان غربی دانست. بررسی مراحل، علل و دستاوردهای پژوهش های خاورشناسان و نیز ورود محققان مسلمان مقیم غرب به این عرصه، از مسایل مهم مطرح شده در این مقاله است.
  کلیدواژگان: نهج البلاغه، امام علی (ع)، خاورشناسی، شیعه پژوهی در غرب، پژوهش های خاورشناسان در ادب عربی (عرب شناسی)
 • رسول جعفریان صفحه 344
  علی بن محمد نوفلی از مورخان شیعی و از اصحاب امام هادی بوده است. در این نوشتار، پس از معرفی خاندان نوفلی به معرفی کتاب الاخبار او پرداخته و احادیث نقل شده از طریق نوفلی را در منابع مختلف حدیث شیعی نقل نموده است.
  کلیدواژگان: علی بن محمد نوفلی، کتاب الاخبار، تاریخ شیعه، رجال حدیث
 • فاطمه حاجی اکبری، مهدی جلالی، سیدعلی اکبر ربیع نتاج صفحه 365
  ابواللیث سمرقندی از عالمان مسلمان در قرن چهارم هجری، تفسیر بحرالعلوم را نگاشته است. توجه به ادبیات و لغت، بویژه بهره گیری از روایات، اخبار و اقوال در تفسیر آیات، مهم ترین بخش کتاب او را تشکیل می دهد. رگه هایی از تفسیر به درایت (تفسیر عقلی) را نیز می توان مشاهده کرد، بخصوص در مواضعی که گرایش های مذهبی، فقهی وکلامی مفسر، به چگونگی تفسیر آیات رنگ خود را زده است. در این تفسیر، مهم ترین مباحث علوم قرآنی نیز مغفول نمانده است، لکن این گونه مباحث، تحت عناوین خاص خود نیامده، بلکه ضمن تفسیر آیات در بحرالعلوم مطرح شده است.
  کلیدواژگان: سمرقندی، تفسیر بحرالعلوم، تفسیر به روایت، تفسیر به درایت، علوم قرآنی، روش تفسیری
 • مهدی مهریزی صفحه 380
  یکی از مباحث مورد توجه محدثان، پرداختن به احادیث ضعیف و جعلی است. این نوشتار، ضمن معرفی یکی از آثار نوشته شده در این موضوع توسط دانشمندان اهل سنت، وامداری آن را از دیگر کتاب مورد بررسی قرار داده و سپس به تحلیل این گونه نوشته ها پرداخته است.
  کلیدواژگان: احادیث اهل سنت، احادیث جعلی و ضعیف، کتاب های الموضوعات
 • رضا کریمی، راضیه سلیمانی صفحه 400
  این پژوهش با روش تحلیل استنادی، مقالات منتشر شده در فصلنامه علوم حدیث را مورد بررسی قرار داده است. از 190 مقاله بررسی شده شامل 181 مقاله تالیفی و 9مقاله ترجمه ای، 12367 استناد استخراج و تحلیل شده است. میانگین استنادها برای هر مقاله 5/9 استناد بوده و بالاترین میزان استناد، به کتابها (به میزان 92 درصد) تعلق دارد و7/82 درصد از استنادها به زبان عربی بوده است. همچنین، علم حدیث بیشترین ارتباط موضوعی، به ترتیب، با موضوعات فقه، سرگذشتنامه، علم الرجال، تفاسیر و علوم قرآنی دارد. مواردی دیگر مانند پر استنادترین عناوین، نویسندگان، محققان، تلخیص کننده ها، مترجمان در دو بخش زنان و مردان بررسی شده است میزان مشارکت نویسندگان و مترجمان، و فعال ترین نویسندگان و مترجمان نیز بررسی شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل استنادی، فصلنامه علوم حدیث
|
 • Mohammad Mohammadi Rayshahri Page 3
  Beside lots of hadiths indicating two type of Divine decree (viz. dispensable and indispensable) there are some other hadiths emphasizing on indispensability of Divine decree.Classifying the second group of above mentioned hadiths, the author of this paper tries to explain them.
  Keywords: Dispensable, Indispensable Divine Decree, God's Knowledge, Man's Free Will
 • Asghar Hadavi Kashani Page 11
  The author of the present paper deals with views concerning the world of pre-existence and Allama Tabatabaee’s critical view of them. He describes Allama Tabatabaee’s view and its hadith documents and investigates its deficiencies.
  Keywords: World of Pre, existence, Allama Tabatabaee, Visible, Invisible World
 • Soheila Piroozfar Page 29
  Hypothesis of repeatedly revelation of some chapters and verses, found in some Quranic and Tafsir books, rose when two or more reasons are put forth for revelation of one verse. As scholars couldn’t prefer one reason to the other or didn’t want to evaluate views of the past, they supposed that the revelation has been repeated and accepted the reliability of those hadiths without analyzing the text.Lack of proper analysis of hadiths concerning the reasons for revelation is the most important evidence for accepting this supposition. There is no trace of this supposition in works of early scholars like Tabari. This paper views this hypothesis from different perspectives.
  Keywords: Multiplicity of Reasons for revelation, Repeat of Revelation, Reasons for Revelations
 • Sayyed Hasan Eslami Page 47
  Are men and woman different in main moral virtues? There is a famous hadith, attributed to Imam Ali, peace be upon him, that states, “The best women virtues are the worst men virtues: pride meanness, and cowardice”. Based on this accepted saying, some Muslim scholars have defended the ethical difference between men and woman. This article tries to asses this Hadith and its trueness in seven sections. In the first section, the differences between narrations of this saying in various old hadith books are reported. The second section reports and analyzes what the interpreters have told about this hadith. In the third section I deal with the scientific foundations of this allegedly biological and social separation between two sexes. The fourth section deals with so-called feminist ethics and tries to show that we can not base ethics on sexual differences. In the fifth section I have argued that this hadith can not be defended by other ethical hadiths and Quranic teachings. The six section traces the content of this hadith in ancient Greek, Persian, and Arab cultures to show that it is not realy Imam Ali’s saying. In the seven and final section I recommended three basic principles to deal with the hadiths concerning women. The coclusion of this essay is that this hadith is forged and attributed wrongly to Imam Ali, peace be upon him.
  Keywords: Islamic Ethical Virtues, Feminine Virtues, Feminist Ethics, Ethical Hadiths, Masculine Virtues
 • Samad Abdullahi Page 88
  The present paper deals with chapter 76 of the holy Quran which speaks about the Ahl al-Bayt’s altruism: and they feed for the love of Allah, the indigent, the orphan and the captives.There is a consensus among Shii and Sunni in this regard. A few have doubted that this chater has revealed in Mecca while believers had no captive in Mecca. But discrepancies are due to the details of the story. Utilizing hadiths concerning this story, the author of this paper tries to present a clear story of this event.
  Keywords: The Reasons for Revelation, Chapter of Insan, Ahl al Bayt, peace, blessings be upon them, Prodigality, the Indigent, the Orphan, the Captive
 • Hamid Baqeri, Mohammad Kazem Rahman Setyesh Page 111
  Shii and Sunni hadith reporters have collected a wide range of the holy Propht’s sayings from their reliable scholars as hadith collections. Sunni’s licenses for narrating hadith have been challenged by Shii reporters even at the time of Imams, peace be upon them. They have asked Imams in this regard. In response to their questions Imams accepted those hadiths from the Prophet, may peace and blessings be upon him, which are reliable. Methods used by Shii thinkers and interpreters indicate that they have referred to Sunni hadith sources as well. Shii interpreters of the holy Quran have related from Sunni hadith sources in different fields while interpreting the verses of the holy Quran. Referring to Sunni exegetical hadiths has many advantages and functions. Some of them are as follows: authenticating and increasing the reliability of hadith, making for weakness of Shii hadiths, reviving the infallible Imams hadiths, confirming Shii views, relating virtues of ahl al-Bayt, explaining the spiritual aspects of Shii hadith, better understanding the verses of the Holy Quran, removing contradicts among hadiths and etc.
  Keywords: The Sunni Hadiths, Licence for Narration, Exegetical Hadiths, Advantages of Narrating from Sunni Sources
 • Mohammad Jaftr Rezaee Page 153
  Ziyyarat Ashura is well-known and highly regarded by the Shii scholars and ordinary people. This Ziyarat has had a great influence on belief and custom aspects of Shiite culture. However some scholars have criticized the text or documents of this Ziyarat. Thus it is not only necessary but useful to investigate its chain of authorities and documents. This Ziyarat is found in four versions, in two books (viz. Ibn Quluyeh’s al-Ziyarat and Sheikh Tusi’s Misbah al-Mutahajjid). Utilizing hadith and rijal sources, this paper deals with existing ambiguities in their chain of authorities and documents and states the reasons for their reliability or unreliability. The author also views this Ziyarat from an historical perspective.
  Keywords: Chain of Authorities, Documents, Ibn Quluyeh's al Ziyarat, Sheikh Tusi's Misbah al Mutahajjid, Ziyarat Ashura
 • Mahdi Ahmadi Page 189
  Analyzing the approach used by Ibn Tawus in his supplications, the author of this paper tries to demonstrate how reliable these supplications are. To elucidate the status of Ibn Tawus, two approaches have been adopted in this paper: a) analysis of hadith text and documents based on accepted criteria in hadith criticism and b) utilizing evidences and documents like views of Ibn Tawus. It is clear that second approach is not as exact and detailed as the first approach. However it is nearly reassuring and helpful. Ibn Tawus has collected two groups of supplications: one group which covers the most part of them is of narrative aspect and the other group are those supplications, edited and compiled by Ibn Tawus, and not the exact text of hadith. He has written these supplications based on reliable hadiths. However that is sufficient to demonstrate his high status in rijal and document analysis.
  Keywords: Ibn Tawus, Supplication, Hadith Reliability
 • Ali Nasiri Page 217
  Citing names of Harut and Marut in the holy Quran and consequently by hadiths from infallible Imams and companions raised a variety of discussions among both Shii and Sunni scholars.These discussions have roots in those hadiths which introduce Harut and Marut as angels who commit sins on the Earth and as a result have been transformed into Venus. These hadiths have raised important questions in this regard: How did they commit these sins while they were infallible? Why they have been transformed into Venus while Venus existed from the early days of creation? This article first investigates hadiths concerning Harut and Marut in tafsirs, hadith collections and etc. then it deals with the Sunni and Shii hadiths in this regard.
  Keywords: Harut, Marut, Venus, Transform, Infallibility of Angels, Hadith Criticism of Text, Document
 • Ali Akbar Furati Page 243
  Since the most important characteristics of Nahj al-Balagha is its eloquence, studying its style is of high impotance. Ibn Abi al-Hadid approaches this eminent book in his commentary from eloquence perspective. Thus the author of the present paper tries to briefly display some patterns of eloquence in Ibn Abi al-Hadid’s commentary of Nahj al-Balagha.
  Keywords: Nahj al Balagha, Commentary of Ibn Abi al Hadid, Eloquence, Arab Custom
 • Farzaneh Mohammadzadeh, Mahdi Mehrizi, Afsaneh Mohammadzadeh Page 270
  Religion is centered around man and his happiness which also depends on his health. Breastfeeding Period is a very important period of human life. A baby, who has a suitable feeding in his early life, will obtain full growth and will be a vigorous and vivid person in future. The more one obeys divine orders, the healthier is his body and soul. In this paper, hadiths about breastfeeding have been studied and after comprising with experimental sciences, they are divided into four part based on their indications. The first part deals with this issue as the experimental sciences do e.g. the importance of breastfeeding. The second part is concerned with recommendations about continuation of breastfeeding which, in comparison with medical sciences, are more useful and prosperous. The third part deals with those hadiths which come up with characteristics and importance of nurse. The fourth part is dedicated to breastfeeding duration which is seemingly contrary to what experimental sciences prescribe. The World Health Organization holds that breastfeeding should last for six months while hadiths advise that it should last, at least, up to 21 months. The authors of the present paper try to view the above mentioned issues from different perspectives.
  Keywords: Breastfeeding, Health, Experimental Sciences, Hadith, Breastfeeding Period
 • Ali Raad Page 286
  Shaykh Bahai is of those prominent faqihs and subtle traditionists whose work is full of intelligence and subtleties. He is an expert in reporting semantic subtleties and contextual intricacies. To carry out this difficult task, he has utilized general properties of text comprehension and its special rules. In the field of fiqh al-hadith (comprehension of hadith), he has a special style and logical approach to collecting legal statements, understanding the text, finding out its purpose, and presenting them. This logical system contains special subtleties and innovations regarding hadith analysis. The author of the present paper tries to explain Shaykh Bahai's methodology of comprehension of hadith, based on Mashriq al-Shamsayn and Ixir al-Sa`adatayn
  Keywords: Shaykh Bahai, Comprehension of Hadith, Mashriq al Shamsayn, Methods, Rules
 • Mozhgan Sarshar Page 300
  Prof. Behboodi is one of the scholars of the present age, expert in the field of Quranic sciences, history of Islam, hadith. Some of his important works are as follows: translation of four Shii hadith books, commentary and selection of reliable hadiths which are titled as Selection of the Four Books, or Reliable Hadiths of the Four Books.To introduce Behboodi’s method of selecting reliable hadiths, the author of the present paper comes up with his views, using some of his books (including: `Ilal al-Hadith, Ma`rifat al-Hadith) and articles in a variety of journals. The author tries to classifies them and render an example for each of them to show subtlety of his views while selecting and criticizing hadiths. Compare and Contrast is the main characteristics of his method in hadith clarification and edition.
  Keywords: Behboodi, Selection of al Kafi, al, Faqih, al, Tahdhib, Illal al Hadith, Hadith Criticism, Reliable Hadiths
 • Abbas Ahmadvand, Sahar Kavandi Page 330
  Naj al-Balaghah, a collection of Imam Ali’s sermons, letters, quotations and sayings, is one of the most significant literary books in Arabic which is exemplary of eloquence and stylistics in Arabic. This book has attracted the attention of men of letters as well as Muslim scholars. It also has absorbed a remarkable number of Orientalists / Arabists who have dedicated a considerable portion of their investigations to studying this eminent work. The study of such investigations can be said to help introduce the trend of Shii-centered studies as well as western studies on Arabic literature. This paper has attempted to study the stages and achievements of the Orientalists’ investigations as well as emergence of Muslim researchers in the West in this research area.
  Keywords: Nahj al Balagha, Imam Ali peace be upon him, Orientalism, Shii, centered Studies in the West, Oriental Studies on Arabic Literature (Arabism)
 • Rasul Jafarian Page 344
  Ali bn Muhammad Noufili was a Shii historian and companion of Imam Hadi, peace be upon him. In this paper, after giving a brief biography of Noufili and his family, the author gives a description of Noufili’s book al-Akhbar and relates hadiths related by Noufili in a variety of Shii hadith books.
  Keywords: Ali bn Muhammad Noufili, al, Akhbar, History of Shiite
 • Fatemeh Hajizadeh, Mahdi Jalali, Sayyed Ali Akbar Rabinataj Page 365
  Abu Layth Samarqandi, of the great scholars of the fourth century A.H., has written Bahr al-Ulum, exegesis of the holy Quran. The most part of his book is dedicated to literature, words, and especially utilizing hadith reports and sayings in interpreting the verses. There is a trace of rational interpretation especially in the positions in which the interpreter express his religious, fiqhi (jurisprudential) and theological inspirations. The author of Bahr al-Ulum also deals with the Quranic sciences not in a separate chapter but along with the interpretations of the verses.
  Keywords: Samarqandi, Bahr al Ulum's Exegesis, Exegesis by means of Hadith Narration, Comprehension, Quranic Sciences, Exegetical Method
 • Mahdi Mehrizi Page 380
  Evaluating weak and forged hadiths is one of the issues vastly discussed by hadith scholars. The present paper introduces one of the works written by the Sunni scholars in this regard and compares it with some other books while analyzing them.
  Keywords: Hadiths narrated by Sunnis, Forged Hadith, Weak Hadith, al, Mawduat Books
 • Reza Karimi, Raziyeh Soleimani Page 400
  This study analyzes the articles published in Journal of Ulum-i Hadith (Edited by Research center of Dar al-Hadith). Total number of articles investigated in this paper is 190 which 181 of them have been compiled and 9 of them have been translated. In this paper the author deals with 12367 references (nearly 9.5 references in every article). 92 percent of them are books with 82.5 percent in Arabic. This study shows that hadith science is topically concerned with fiqh (jurisprudence), biography, rijal, tafsir, and Quranic sciences. Some other issues investigated in this paper are as follows: most referenced books, authors, scholars, editors, translators and their level of contribution.
  Keywords: Documented Analysis, Journal of Ulum, I Hadith, Articles, References