فهرست مطالب

نجوم - سال هجدهم شماره 6 (پیاپی 184، فروردین و اردیبهشت 1388)
 • سال هجدهم شماره 6 (پیاپی 184، فروردین و اردیبهشت 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/02/01
 • تعداد عناوین: 24
|
 • سرمقاله: با شیادی
  رضا منصوری صفحه 2
 • تازه ترین خبرها
  شادی حامدی آزاد، احسان مهرجو صفحه 3
 • اخبار ایران
  فریبا پایروند ثابت صفحه 9
 • کیارا عباس زاده اقدم ترجمه: کیارا عباس زاده اقدم صفحه 10
 • داستان تلسکوپ
  بابک امین تفرشی صفحه 14
 • گذار از اسطوره به علم کیهان شناسی
  رضا منصوری صفحه 20
 • شبکه ی فضایی ژرف
  صبا اکبری ترجمه: صبا اکبری صفحه 22
 • بدون پیشینه ی پژوهشی نمی توان منجم حرفه ای بود؛ گفتگو با دکتر حبیب خسروشاهی
  پوریا رستمی پور صفحه 26
 • آسمان اردیبهشت 1388
 • گشتی در سه قلمرو آسمان بهاری
  کاظم کوکرم صفحه 30
 • نقشه ی آسمان و پدیده های آسمان اردیبهشت 88
  صفحه 32
 • دیدار با سیارات در اردیبهشت 88
  محمدحسین الماسی صفحه 34
 • دو برادر کهنسال
  حامد پورخرسندی، فائزه آقایی صفحه 35
 • شکارچیان هلال؛ باریکتر از تار مو
  محمدحسین الماسی، علی ابراهیمی سراجی صفحه 38
 • 100 ساعت نجوم
  صفحه 41
 • جوردانو برونو
  پوریا ناظمی صفحه 42
 • آشنایی با ساعت های آفتابی
  فاطمه عظیم لو صفحه 44
 • ستاره های قطبی آینده؛ سفری در ماشین زمان آسمان
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 48
 • دانستنی های شگفت انگیز نجوم
  صفحه 51
 • هشدار؛ هرگز از تلسکوپ برای رصد خورشید استفاده نکنید
  امیرحسین ابوالفتح صفحه 52
 • نقد کتاب؛ آشنایی با فضا برای همه
  آروین صداقت کیش صفحه 54
 • داستان؛ او را بخشیدم
  شهاب صفری صفحه 56
 • بپرسید و پاسخ بگیرید
  صفحه 58
 • نجوم به زبان آدمیزاد
  فاطمه عظیم لو صفحه 60
 • بازارچه نجومی
  صفحه 62