فهرست مطالب

عدالت آرا - پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1386)

مجله حقوقی عدالت آرا
پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1386)

 • 200 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/02/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 5
 • پرونده هسته ای دولت ج. ا. ایران بر روی میز شورای امنیت
  بابک وثوقی صفحه 6
 • کاهش جرم در پرتو مولفه های مددکار اجتماعی
  جواد صالحی، حسن پورمحی آبادی صفحه 34
 • جرایم علیه عدالت قضایی در قانون مجازات امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران
  غلامحسین آماده صفحه 51
 • حقوق کیفری در چالش با تعدیات مامورین دولت
  رحمت الله جعفری صفحه 78
 • زمینه های اجرایی مجازات های اجتماعی
  زهرا عابدی نژاد مهرآبادی صفحه 115
 • عوامل توجیه کننده جم زدایی
  محمد غفاری صفحه 136
 • بررسی جایگاه حق سکوت متهم در نظام حقوقی ایران
  یوسف ابراهیمی صفحه 174