فهرست مطالب

گردشگر - پیاپی 6 (اردیبهشت 1387)
 • پیاپی 6 (اردیبهشت 1387)
 • 62 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/02/20
 • تعداد عناوین: 24
|
 • سخن سردبیر: تجربه امسال، توشه برنامه ریزی
  صفحه 4
 • گردش ادبی: آمد بهار
  صفحه 5
 • اخبار: گردشگری و میراث فرهنگی
  صفحه 7
 • گفت و گو: کارآفرینی با راه اندازی باشگاه ایرانگردی جوان
  صفحه 13
 • راهنمایان سفیران فرهنگی کشور
  صفحه 14
 • عکس در سفر: عکس از گل
  صفحه 15
 • آداب معاشرت: چگونگی برقراری ارتباط اثربخش
  صفحه 20
 • آداب تعارف به مشتری
  صفحه 22
 • مردم را چگونه به سوی خود جلب کنیم؟
  صفحه 24
 • بوی بد دهان
  صفحه 25
 • 20 توصیه کاربردی
  صفحه 26
 • گزارش: سفر نوروزی به اصفهان
  صفحه 27
 • حمل و نقل: سفر با خودروی شخصی
  صفحه 29
 • گردش و تغذیه: گردشگری در غذای مناطق
  صفحه 30
 • غذاهای گمشده
  صفحه 31
 • جهانگردی: گردشگری در بلندیهای جنتینگ
  صفحه 33
 • علمی: اینترنت در خدمت گردشگری
  صفحه 38
 • سفر در دنیای مجازی
  صفحه 39
 • جذابیتهای کار در صنعت جهانگردی و هتلداری
  صفحه 40
 • میراث فرهنگی، صنعت گردشگری
  صفحه 43
 • نقش دانشگاه ها در گسترش گردشگری
  صفحه 46
 • گردشگری با خودروی تفریحی
  صفحه 49
 • رویدادهای ماه: فرهنگستان اردیبهشت
  صفحه 51
 • بخش انگلیسی
  صفحه 58