فهرست مطالب

گردشگر - پیاپی 5 (فروردین 1387)
 • پیاپی 5 (فروردین 1387)
 • 62 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/01/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سخن اول (سخن سردبیر)
  صفحه 6
 • گردشگری در ادبیات نوروزی
  صفحه 7
 • اخبار
  صفحه 9
 • جشنواره: جشن سده
  صفحه 14
 • گزارش: مصاحبه با آقای صنیعی
  صفحه 17
 • نیمروز - گرینویچ
  صفحه 19
 • گردشگر نوروزی به دنبال سوغات
  صفحه 20
 • گردشگر نوروزی در شهر تهران
  صفحه 21
 • ایران - کرمان
  صفحه 24
 • جهان: از خاک تا هتل رویایی - عجایب هفتگانه جاذبه های سیار - برج آزادی
  صفحه 33
 • آشنایی با سازمان های بین المللی گردشگری WTO
  صفحه 48
 • غذا: غذاهای گمشده - آداب غذا خوردن
  صفحه 49
 • معرفی کشورها: سنگاپور
  صفحه 51
 • اصول اخلاقی گردشگری
  صفحه 55
 • خانه تکانی یا جیب تکانی
  صفحه 56
 • بخش انگلیسی
  صفحه 57