فهرست مطالب

گردشگر - پیاپی 2 (بهار 1386)
 • پیاپی 2 (بهار 1386)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/03/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخن مدیرمسئول
  صفحه 4
 • ایران: خبرها، جذابیتهای گردشگری جزایر ایرانی
  صفحه 5
 • معرفی جذابیتهای 5 قاره
 • اسیا: فیجی - ماکائو
  صفحه 15
 • استرالیا: بومیان استرالیائی نمادخلاقیت، فرهنگ بومیان ساکن در قلمروی شمالی
  صفحه 23
 • آفریقا: مراکش
  صفحه 27
 • آمریکا: تورنتو و جذابیت های آن، مونزرات جزیره آتش
  صفحه 31
 • اروپا: پانتئون معبد خدایان، موزه آکروپولیس، آکروپولیس
  صفحه 35
 • گوناگون
  صفحه 43
 • بخش انگلیسی
  صفحه 55