فهرست مطالب

جهاد - پیاپی 280 (آذر و دی 1387)

دوماهنامه جهاد
پیاپی 280 (آذر و دی 1387)

 • 281 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/02/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • یادداشت سردبیر
  صفحه 6
 • بررسی نقش آموزشهای ترویجی در توانمندسازی گندم کاران در توسعه پایدار کشت گندم (مطالعه موردی: گندم کاران شهرستان کرمانشاه)
  نیوشا اقتداری، سیدمهدی میردامادی صفحه 8
 • بررسی ویژگی های شخصیتی مروجان موفق و ناموفق در استان گیلان
  محمد کریم معتمد، علی قلی حیدری، سامان کارجویان، محسن مشکبید حقیقی صفحه 20
 • بررسی نقش دوره های آموزش فنی و حرفه ای غیر رسمی وزارت جهاد کشاورزی بر روی وضعیت اشتغال روستاییان آموزش دیده استان آذربایجان غربی
  معصومه ارفعی، سیدجمال فرج الله حسینی صفحه 32
 • کاربرد نهاده های زراعی در شش روستای اطراف خرم آباد
  سیما جوزانی، آئیژ عزمی صفحه 50
 • جایگاه بیمه در مدیریت ریسکهای کشاورزی
  ابوالحسن یعقوبی صفحه 60
 • ارزیابی نیازهای آموزشی ناظران گندم با استفاده از مدل باریچ (مطالعه موردی استان کردستان)
  سعید فعلی، غلامرضا پزشکی راد صفحه 74
 • نقش آموزش و ترویج در بهبود نظام بهره برداری کشاورزی پایاب سدهای مخزنی (مطالعه موردی: طرح پلرود)
  غلامرضا دین پناه، کاوه معصومی، مهین تاج بخش صفحه 82
 • عوامل پیش برنده استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش عالی: دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
  مهتاب پورآتشی، احمد رضوانفر صفحه 98
 • بررسی سازوکارهای ارتباطی موجود در نظام دانش و اطلاعات کشاورزی (مطالعه موردی در استان فارس و کرمانشاه)
  حسن علیپور صفحه 114
 • اعتبارات در خدمت توانمندسازی زنان در فرایند توسعه پایدار تجزیه بانک گرامین در بنگلادش
  ابوالقاسم شریف زاده، مهنوش شریفی، سعید غلامرضایی صفحه 128
 • کشاورزی قراردادی، ضرورتها و ویژگی ها
  حسین شعبانعلی قمی، شهلا چوبچیان صفحه 155