فهرست مطالب

یافته های نوین زمین شناسی کاربردی - سال دوم شماره 3 (پیاپی 2، بهار و تابستان 1385)
 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 2، بهار و تابستان 1385)
 • 42 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/06/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بهروز درویش زاده، مهدی نوروزی، بابک صدقی صفحه 1
  ارتفاعات جنوبی املش – لاهیجان از مناطق جنگلی- کوهستانی دامنه های شمالی البرز غربی است که تکتونیک و آتشفشان های مکرر تنوع بسیار عمده ای از نظر مورفولوژی و سنگ شناسی درآن منطقه بوجود آورده است. علاوه بر سری های پالئوزوییک و مزوزوییک، یکی از ساختارهای عمده ای که در منطقه بخوبی نمایان است، سکانس ناقصی از افیولیت می باشد که در منطقه ای به وسعت بیش از 4000 کیلومتر مربع در بخش هایی از جنوب لاهیجان و املش رخنمون دارد. زمان آغاز بازشدگی پوسته و شروع فعالیت آتشفشانی زیردریایی به دلیل فرسودگی سنگ ها و همچنین پوشش جنگلی به خوبی مشخص نیست و احتمال می رود پس از زمان آپسین– آلبین فوران های آتشفشانی زیردریایی انجام پذیرفته باشد. این در حالی است که مرز بالایی سنگ های آذرین در بعضی نقاط، بدون تغییر شکل با گذری تدریجی در زیر سنگ های رسوبی عمیق دریایی قرار گرفته که خود بر خاتمه فعالیت ماگمایی در کف اقیانوس در کرتاسه پسین دلالت دارد.
  کلیدواژگان: افیولیت، پوسته اقیانوسی، حوضه جنوبی خزر، املش، لاهیجان، کرتاسه
 • زهره آتش مرد، سعید خدابخش*، حسن محسنی، رضا بهبهانی، بهروز رفیعی صفحه 10

  رخساره های ماسه سنگی ژوراسیک شرق همدان که با ناپیوستگی فرسایشی و یا گسله بر روی رخساره های فیلیت و اسلیتی تریاس ژوراسیک قرار دارند، از نظر رخساره های سنگی شباهت زیادی به رخساره های ماسه سنگی موسوم به سازند شمشک در ایران مرکزی دارند. منطقه مورد مطالعه قسمتی از شمال حوضه رسوبی باریک سنندج- سیرجان است، که محیط رسوبی و رخساره های سنگی این طبقات در آن مورد بررسی قرار گرفته است. برش بررسی شده از 5 واحد سنگی تشکیل شده است که در سه مجموعه زیر قرار می گیرد: 1- بخش پایینی (شیل، سیلتستون)، 2- بخش میانی (ماسه سنگ و سنگ آهک ماسه ای) و 3- بخش بالایی (ماسه سنگ) تشکیل شده است. برمبنای شواهدلیتولوژیکی و ساختمان های رسوبی بخش زیرین این طبقات در یک محیط لاگونی تشکیل شده اند. وجود آثار حمل در فسیل های شاخص دریای باز در آهک های ماسه ای (بخش میانی) و ساختمان-های طبقه بندی مورب پشته ای و تقعری و ایکنوفسیل های تالاسینوئیدس و دیپلوکراتریون در بخش ماسه سنگ بالایی که به طور عمده از نوع کوارتز وک و دانه ریز است نشان گر تشکیل در محیط ساحلی و تحت تاثیر امواج می باشد.

  کلیدواژگان: ماسه سنگ، ژوراسیک، همدان، سنندج، سیرجان
 • شهرام آورجانی، حسن محسنی، سعید خدابخش، علی عبیشاوی، حسن امیری بختیار صفحه 19
  سازند فهلیان با سن نئوکومین در جنوب غرب ایران (فروافتادگی دزفول) یکی از مخازن نفتی به شمار می رود. در این مطالعه این سازند، در حوضه دزفول جنوبی در دو برش سطحی کوه دال (تاقدیس فهلیان) و برش زیرزمینی چاه دشتک-1 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. بررسی تغییرات عمودی رخساره های سازند فهلیان در برش های مورد مطالعه نشان داده است که رسوبات این سازند بصورت یک توالی پیشرونده و عمیق شونده نهشته شده اند. با توجه به ویژگی رخساره های میکروسکوپی فوق، یک رمپ کربناته کم عمق با شیب ملایم به عنوان محیط رسوبگذاری سازند فهلیان در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد می شود. در این پژوهش بر اساس مطالعات پتروگرافی دو نوع دولومیتی شدن در سازند فهلیان شامل دولومیت های مدل دورگ و دولومیت های زین اسبی شناسایی شده است. مطالعات پتروگرافی و تفسیر لاگ های ژئوفیزیکی در این پژوهش بیانگر آن است که دولومیت های نوع زین اسبی نقش مهمی در افزایش توان مخزنی سازند فهلیان ایفا نموده اند.
  کلیدواژگان: سازند فهلیان، دولومیت، هیدروکربن، تخلخل، فروافتادگی دزفول
 • عباس شاهسواری صفحه 26
  شهرهای ایران یکی پس از دیگری در حال پیشرفت، گسترش و صنعتی شدن می باشند. متاسفانه با گسترش و بزرگ شدن شهرها به بسیاری از نکات و مسائل مهم حیاتی برای حفظ تعداد کثیری از گونه های گیاهی و جانوری توجه خاصی نمی گردد. طی این گسترش و پیشرفت بسیاری از گیاهان بومی قادر به ادامه حیات در شهرها نمی گردند و یکی پس از دیگری عقب نشینی کرده و منقرض می شوند. خروج هر عنصر گیاهی از درون شهرها حاصل دگرگونی های تدریجی محیطی است که عامل اصلی آن دخالت مستقیم انسان در نقاط مختلف شهری می باشد و نهایتا باعث می گردد بسیاری از بیوتوپ های طبیعی درون شهری حذف و عناصر گیاهی آنها نیز کاهش پیدا کرده و یا به شکل دیگری نمایان گردند. در این پژوهش به یک گونه از ثعلب (Orchis coriophora) از تیره ثعلبیان (Orchidaceae) که تا چند سال پیش در حاشیه زمین های دانشکده کشاورزی شهر همدان مشاهده می شد و برای اولین بار حضور این گونه به عنوان یک عنصر درون شهری گزارش می شود و امروزه به علت شخم زدن زمین های ضلع جنوب غرب آن دیگر مشاهده نمی شود اشاره می گردد.
  کلیدواژگان: سنگ فرش، پوشش گیاهی، ثعلب
 • محسن اسلامی فارسانی، شیما آب آب زاده، شهاب شهرکی صفحه 31
  یافته های متعدد نشان می دهد که دوران بارداری از پرمخاطره ترین دوران رشد بوده و بیشترعوامل محیطی از جمله مصرف مواد دارویی، شیمیایی و حتی رفتارهای تغذیه ای مادر می تواند بر جنین اثرگذار باشد. با توجه به افزایش استفاده از مواد آرایشی متعدد به ویژه روژلب و عدم توجه به اثرات احتمالی آن ، در این پژوهش برآن شدیم که اثرات احتمالی امبریوتوکسیک و تراتوژنیک روژلب را بر جنین موش سوری مطالعه کنیم.
  در این پژوهش تعداد 60 سرموش سوری ماده از نژاد Bulb/c بالغ با وزن یکسان استفاده شد که به دو گروه تیماری و شاهد تقسیم شدند و در مجاورت موش نر قرار گرفتند. روز صفر حاملگی با مشاهده پلاک واژینال مشخص شد. به گروه تیماری روزانه مقدار 02/0 گرم روژلب از نوع (C6 – C 3) Maxfactor به شکل خوراکی و 01/0 گرم روژلب نیز به شکل موضعی داده شد. به گروه شاهد فقط کنسانتره به همان روش بالا داده شد. جنین موش ها در دو نوبت روز 15 و 20 حاملگی مورد مطالعه مورفومتری و مورفولوژیکال قرار گرفتند و آنالیز آماری صورت گرفت.
  کلیدواژگان: روژلب، تراتوژینک، امبریوتوکسیک، مورفولوژی، مواد آرایشی
 • جلال بصیری پارسا*، محمود عباسی صفحه 37

  در این پژوهش حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و رنگ از پسابهای شبیه سازی شده در محیط آبی حاوی رنگدانه های آلیزارین قرمز اس C14H7O7SNa وآلیزارین زرد جی جی C13H8O5N3Na مورد مطالعه قرار گرفته است. روش کار بر مبنای اکسایش الکترو شیمیایی پساب در یک سلول الکترولیز مجهز به الکترودهای پلاتین در آند و استیل در کاتد قرار دارد. محیط الکترولیت پیوسته هم زده می شود و برای بالا رفتن سرعت واکنشهای الکترو شیمیایی ماده حمایت کننده Na Cl در محلول استفاده شده است. عوامل موثر در سرعت واکنش ها و درصد کاهشCOD شامل اثرات ناشی از استفاده از الکترولیت حمایت کننده و افزایش ولتاژ تحت شرایط pH آزاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که می توان میزان کاهش COD را تا حد 82.1-91.4 درصد نسبت به مقدار اولیه پیش برد استفاده از الکترولیت حمایت کننده و افزایش ولتاژ در این امر اثر قابل توجهی دارد. سینتیک فرآیند تجزیه الکترو شیمیایی رنگدانه های مورد بررسی در شرایطی که از Na Cl به عنوان الکترولیت حمایت کننده استفاده شود را می توان بر اساس مکانیسم واکنش شبه مرتبه اول بیان کرد نتایج بدست آمده این موضوع را تایید می کند.

  کلیدواژگان: اکسایش الکتروشیمیایی، پساب، آندوپتاسیم، رنگدانه، آلیزارین
|
 • Behrouz Darvishzadeh, Mehdi Norouzi, Babak Sedghi Page 1
  Southern elevations of Amlash and Lahijan is situated in foresty highlands of northern flanks of Alborz Mountains. Tectonics and repeated volcanic activities created variety of morphological features in this region. In addition to Paleozoic and Mesozoic series, there is an ophiolite sequence which crops out dominantly over 4000 square kilometers in some part of southern Amlash and Lahijan. Though the age of volcanic activity commencement is not well defined, they probably occurred in post Aptian - Albian. The upper contact of the volcanic rocks with late Cretaceous deep sea carbonated sediments is transitional
 • Zohreh Atashmard, Saeed Khodabakhsh, Hasan Mohseni, Reza Behbahani, Behrooz Rafiei Page 10

  Jurassic sandstone lithofacies of eastern Hamedan which overly on phyllite and slate facies of Triassic-Jurassic with an erosional unconformity or fault contact, represent similar characteristics with Shemshak type sediments in Central Iran. The study area is located in northern part of the Sanandaj-Sirjan sedimentary basin. In this study, sedimentary environments and facies of Jurassic sandstones [in this region] are interpreted. The studied section comprises 5 lithologies which fall into three assemblages: 1- lower unit (shale and siltstone), 2- middle unit (sandstone and sandy limestone) and 3- upper unit (sandstone). Based on lithology and structure, the lower unit formed in a lagoon environment. Existence of reworked open marine fossils the mid unit and hummocky cross stratification, swaly cross stratification, ichnofacies (Thalasinoides and Diplocratarion) in the upper unit, mainly composed of fine Quartzwacke, indicate a shallow- wave dominated marine environment.

 • Shahram Avarjani, Hasan Mohseni, Saeed Khodabakhsh, Ali Ghobeyshavi, Hasan Amiri Bkhtiar Page 19
  Fahliyan Formation (Neocomian in age) is a hydrocarbone reservoir in SW Iran (Dezful Embayment). In this research, this Formation were investigated in an outcrop (kuh-e-Dal) and a subsurface section of Dashtak#1 borehole in the Dezful Embayment. Vertical Microfacies changes suggest that Fahliyan Formation was deposited as a transgressive and deepening upward sequence. Based on microfacies analysis, depositional environment of the Fahliyan Formation were interpreted as a shallow ramp with a gentle slope. In this research two types of dolomitization have been recognized in the formation based on petrographic examination of thin sections, that are attributed to Dorag and burial (Saddle dolomites) dolomitization models. The petrographic evidences and the geophysical log interpretations reveal that the saddle dolomites considerably increased intercrystalline porosity of the Fahliyan Formation in the study area
 • Abbas Shahsavari Page 26
  Iran's urban centres are rapidly changed to large industrial cities. Unfortunately, the responsible authorities for this process hardly take care for natural biotopes that habours many endangered plants. These urban activities led to the destruction of many areas covered by an indigeneous vegetation and to the replacement by industrial sites or settlements. Exit of any plant elements from cities is due to gradual environmental change, mainly as a result of human impact. This results many natural biotops in cities being removed and their plant elements decreases or appears in different from. One example for this irreversible process is indicated by Orchis coriophora L. (Orchidaceae), which still recently grew in a small natural area in the vicinity of Hamedan Faculty of Agriculture. The site of this rare species is now destroyed by urban activities and the taxon extinct in the Hamedan area.
 • Mohsen Elasmi, Shima Ab Abzadeh, Shahab Sharaki Page 31
  Many researches demonstrated that pregnancy is the most hazardous time in the growth period. Drugs chemical agents, maternal feeding and many enviromental factors, such as alcohol can affect the embryo. Because of daily increase use of cosmetics, especially, lipstick and its carelessness probable effect we decided to study embrytoxic and teraogenic, morphological effect of lipstick in mice embryo. In this study, we selected 60 female adult mice (shrew) with the same weight and age. After copulation and observation (vaginal plug = o day) they were divied into experimental and control groups. The experimental group recived 0.02 gr lipstick daily from mouth and localilt from skin. The Control group only recived mouse food. Then pregnant mice [on 15 and 20th day of pregnancy period] were studied for morphological features.
 • Jalal Basiri Parsa, Mahmood Abasi Page 37

  The removal of chemical oxygen demand (COD) and color from simulated dye wastewater containing organic dyes, Alizarin Red S, C14H7O7SNa and Alizarin Yellow GG, C13H8O5N3Na were experimentally investigated using an electrochemical undivided cell reactor with Pt as anode and steel as cathode. Particular attention was paid to probe the effect of supporting electrolyte, cell voltage and treatment time on the electrochemical treatment efficiency. Experiments were carried out using 0.2 M NaCl as supporting electrolyte under the condition of free pH. The experimental results showed that the process could efficiently remove the color and COD from simulated dye waste water. The overall COD removal reached as 82.1%-91.4% by using supporting electrolyte and increasing voltage. The process can be described by pseudo first order kinetics for the removal of COD.