فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 47 (بهار و تابستان 1387)
 • پیاپی 47 (بهار و تابستان 1387)
 • 54 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/02/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • افزایش راندمان دینامیکی شناورهای تندرو با استفاده از سیستم کنترل اتوماتیک
  محمدحسین کریمی، حمیدرضا محمدی دانیالی صفحه 1
 • تضمین ضرایب شناورهای زیرسطحی با استفاده از روش missile datcom
  محمود ارشدی نژاد، نیما احمدی حکمتی کار، امیر صادقیان دهکردی صفحه 6
 • مدل ریاضی دینامیک کشتی تحت تاثیر نیروهای مختلف با تاکید بر مدل سازی اثر نیروی باد
  محمود سالاری، مصطفی کارآموزیان صفحه 16
 • مدل سازی دینامیک دو بعدی استوانه مایل در برخورد با سطح آب آرام به روش تفاضل محدود
  حمید سرلک چیوایی، حمید زراعتکار صفحه 24
 • مدیریت کیفیت فراگیر و کاربرد آن در سازمانها و شرکت ها
  دریادار دکتر حبیب الله سیاری صفحه 32
 • شبیه سازی جریان ناشی از عوامل جوی و رواناب رودخانه در دریاچه ارومیه
  مسعود ترابی آزاد، افشین محسنی آراسته، طاهره حق روستا، اسماعیل ناصریان صفحه 42