فهرست مطالب

اصلاح و تربیت - سال هفتم شماره 77 (پیاپی 162، شهریور 1387)
 • سال هفتم شماره 77 (پیاپی 162، شهریور 1387)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/06/20
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
  صفحه 1
 • ارزیابی خطر جرم در نظام عدالت کیفری
  مصطفی جلالی ورنامخواستی صفحه 2
  در بخش پیشین اشاره شد که ارزیابی و پیش بینی ارتکاب جرم بطور رسمی و غیر رسمی در گذشته، در نظام عدالت کیفری وجود داشته و فرد از ابتدای ورود به این نظام، در معرض ارزیابی و سرانجام طبقه بندی قرار می گرفته است. همچنین تاکید شد که با بالا رفتن هزینه های نظام عدالت کیفری و طرح ایرادهایی نسبت به روش بالینی، با بکاری گیری شیوه های نوین آماری روش تازه ای به دست آمد...
 • آشنایی با شبکه PASAN
  صفحه 7
 • آنچه در باره ایدز باید بدانیم
  دکتر عباس خانی صفحه 10
 • تدابیر جایگزین در اسناد بین المللی
  منیژه یاقوتی صفحه 15
  در بخش پیشین، ضمن اشاره به سیاست های عدالت کیفری در رابطه با مشکلات زندان، در فصل مجزا کلیات اصول و قواعد توکیو در خصوص تدابیر جایگزین در اسناد بین المللی و مرحله پیش از محاکمه و همچنین مرحله محاکمه و تعیین مجازات به طور مفصل پرداخته شد...
 • سیاست های کاهش آسیب؛ برنامه های تعویض سرنگ در زندان
  دکتر امیر مسعود ترابی گودرزی صفحه 19
 • جایگزین های کیفر حبس در حقوق فرانسه
  حسن طغرانگار صفحه 21
 • علل و عوامل شیوع مصرف مواد مخدر در کشور و راهکارهای اجرایی مقابله با آن
  سیدمحمدرضا موسوی ثانی صفحه 25
  در شماره گذشته، با ارایه آشنایی کلی و مختصر از اعتیاد، برخی از عوامل اجتماعی و فردی موثر در شیوع مصرف مواد مخدر از جمله فقر، بیکاری، مهاجرت، بی سوادی، حاشیه نشینی، دوستان ناباب، کمبود امکانات تفریحی و برخی سنت ها و هنجارهای نادرست تشریح شد...
 • سوء مصرف مواد مخدر و خشونت خانوادگی
  علیرضا بردبار صفحه 28
  خشونت خانوادگی به عنوان بخشی از الگوی کنش های بدرفتارانه یا کنترل ناکارآمد به وضوح در خانواده های درگیر با بیماری سو مصرف مواد قابل ردیابی است. به منظور بررسی عوامل موثر بر خشونت و شرایط تربیتی و محیطی موثر بر آن، رویکردهای نظری هدفمندی ارائه شده است...
  کلیدواژگان: خشونت خانوادگی، سو مصرف مواد، بیماری همزمان
 • شناخت رفتارهای مشکل آفرین و روش ایجاد ارتباط با آن
  عزیزه باختری، محمدرضا حیدری صفحه 31
 • کارکنان زندان، مدیریت و اداره زندان ها: زندانیان محکوم به اعدام
  صفحه 35
  در حال حاضر تقریبا دو سوم کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده اند و این نسبت سال به سال در حال افزایش است. برای مثال کشورهای عضو شورای اروپا که گستره ای از لیسبون در اقیانوس اطلس تا ولادی وستوک در اقیانوس آرام را در بر می گیرند یا مجازات اعدام را فسخ کرده اند و یا در مهلت قانونی بررسی آن به سر می برند...
 • روش های موثر در کاهش اضطراب زندانیان
  مازیار کلاته آهنی صفحه 37
 • حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری
  محمد پورمحمدیان امیری صفحه 40
 • حقوق کودکان در آفریقا
  فرهاد طاهری، فرید عادل صفحه 42
 • ریشه کنی مواد مخدر: افسانه یا واقعیت
  عباس صالحی آسفیچی صفحه 47
 • معرفی پایان نامه و تحقیق
  صفحه 51
 • یادمان سالگشت شهادت سیداسدالله لاجوردی
  صفحه 53