فهرست مطالب

اصلاح و تربیت - سال هفتم شماره 75 (پیاپی 160، تیر 1387)
 • سال هفتم شماره 75 (پیاپی 160، تیر 1387)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/04/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سرمقاله
  صفحه 1
 • آشنایی با شبکه PASAN
  صفحه 2
 • متادون، تجربه ای از یک درمان نگهدارنده موفق
  عباس خانی صفحه 5
  متادون از دیرباز بعنوان دارویی برای درمان وابستگی به مواد مخدر شناخته شده است چه برای سم زدایی و چه به صورت درمان نگهدارنده که به خصوص مورد اخیر بیشتر مدنظر بوده است. در ایران نیز این درمان در سالهای اخیر، بویژه در زندان ها مورد استقبال قرار گرفته است...
 • بررسی علل و انگیزه سرقت در نوجوانان و جوانان
  محمدحسین مقدس جعفری، بتول صیفوری صفحه 7
  سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود در ماده 197 قانون مجازات اسلامی آمده است، سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی. در ایران نیز به دلیل مشکلات موجود و عدم توجه به جوانان و خواسته هایشان، آنها را در بن بستی قرار داده که نسل جوان خروج از آن را به علت نبود...
  کلیدواژگان: سرقت انگیزه، جوانان، نوجوانان، کرمان
 • سوء رفتار و ارتباط آن با مصرف الکل و دارو
  سیدمحسن عامری زاده صفحه 11
  امروزه سو مصرف الکل و داروها نگرانی بسیاری از خانواده ها، حرفه های یاری رسان و دولت ها را فراهم ساخته است. الکل و داروها علاوه بر هزینه های سرسام آوری که متحمل فرد و اجتماع می کند، سبک زندگی افراد را نیز دستخوش تغییرات می کند...
  کلیدواژگان: الکل، دارو، سو رفتار، مصرف
 • جایگزین های کیفر حبس در قلمرو نظام عدالت کیفری زنان
  حسن طغرانگار صفحه 15
 • اصلاح و تربیت در کشور تایلند
  علی اصغر فرقدان صفحه 19
  در بخش پیشین مقاله مذکور ضمن تشریح نقش خودآگاهی افراد با تغییر و تحولات دنیای پیرامونی، ابداع و نوآوری در برخی از نظام های زندانبانی مورد مداقه قرار گرفت. همچنین به صورت موردی وضعیت نظام زندانبانی تایلند به ویژه با رویکرد اصلاحی و تربیتی پیکربندی و وضعیت زندان ها، طرز رفتار با مجرمین و برنامه های موازین حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت...
 • کارکنان زندان، مدیریت و اداره زندان ها: زندانیان زن
  صفحه 24
 • تاثیر نماز در اصلاح و تربیت مددجوها
  علی احمدی صفحه 28
  نماز ابزار پرستش و عبادت ویژه ای است که بنده در پیشگاه خداوند بزرگ انجام می دهد. نماز جز جدایی ناپذیر تمام شرایع الهی بوده و خداوند در قرآن فرموده، ان الصلوه کانت علی المومنین کتابا موقوتا. از نماز در عربی به لفظ یاد می شود و در لغت نیز به معنای دعالله
 • اضطراب امتحان
  سعید بابازاده صفحه 32
 • مواد مخدر، زندان و راه های پیشگیری
  نادر حاتمی صفحه 33
  این مقاله سعی در کنکاش موضوع مورد مطالعه خود یعنی مواد مخدر، زندان و راه های پیشگیری دارد. اینکه زندان چقدر می تواند در جهت پیشگیری، درمان و بازپروری معتادان مفید و موثر باشد. نگارنده در علل گرایش به مواد مخدر سهم بیشتر را برای علل اجتماعی قایل است و مصرف مواد مخدر توسط معتادان را بعنوان یک رفتار اجتماعی در نظر می گیرد...
  کلیدواژگان: مواد مخدر، اعتیاد، پیشگیری، زندان، بازپروری، آسیب اجتماعی
 • حقوق شهروندی و زندان
  محمدصالح مفتاح صفحه 37
  مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب نظران به دنبال ارائه راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت به زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند...
  کلیدواژگان: تعارضات حقوق شهروندی و زندان، حقوق شهروندی، مجازات زندان، آزادی های عمومی، اصل شخصی بودن مجازات ها
 • شیوه رفتار با زندانیان
  ژیلا رستگاری نیا صفحه 40
 • مواد مخدر، جرم زدایی و کاهش آسیب
  خلیل کریمی، مهدی دهقانی کاظمی صفحه 43
 • معرفی پایان نامه و تحقیق
  صفحه 46
  تا بحال تعریف دقیقی از احساس تنهایی که مورد قبول تمام پژوهشگران روان شناسی باشد ارائه نشده است. برخی احساس تنهایی را سازه ای یک بعدی در نظر می گیرند.اینها معتقدند که احساس تنهایی تجربه ای ناخوشایند است و تنها زمانی رخ می دهد که شبکه اجتماعی فرد از لحاظ کمی کیفری نارسا باشد...
 • اخبار
  صفحه 52