فهرست مطالب

اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه - پیاپی 7-8 (زمستان 1386 و بهار 1387)
  • پیاپی 7-8 (زمستان 1386 و بهار 1387)
  • 250 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1388/03/10
  • تعداد عناوین: 8
|