فهرست مطالب

محصول - پیاپی 38-39 (فروردین و اردیبهشت 1388)
 • پیاپی 38-39 (فروردین و اردیبهشت 1388)
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/03/20
 • تعداد عناوین: 22
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • اخبار استان
  صفحات 4-5
 • اخبار تعاون روستائی
  صفحات 6-8
 • اخبار شهرستان
  صفحات 9-10
 • بهتر است بدانیم
  صفحه 11
 • عصاره و شربت ذرت
  صفحات 12-16

  ذرت شیرین ازمحصولات زراعی فصل گندم است که در سراسر دنیا کشت می شود. از این محصول می توان مواد غذایی گوناگونی تهیه کرد. عصاره ذرت، که از بلال های تازه رسیده استخراج می شود، بعنوان نوشابه ای طبیعی و دلنشین خواستاران زیادی در دنیا دارد، همچنین شربت پرفروکتوز ذرت نیز که از دانه های نسبتا رسیده ذرت شیرین و به کمک برخی واکنش های آنزیمی حاصل می شود بعنوان...

 • حمایت و کمک های کوچک سازمان ملل متحد
  تهیه و تنظیم: مهندس پروین قمصری صفحه 17
 • کشاورزی بیودینامیک
  مهندس اسماعیل پورکاظم، مهندس عبدالحسین یوسفی مشهور ترجمه: مهندس اسماعیل پورکاظم ، مهندس عبدالحسین یوسفی مشهور صفحات 18-21

  کشاورزی بیودینامیک روشی علمی و جدید از انواع کشاورزی ارگانیک برای تولید پایدار محصولات غذایی سالم براساس بکارگیری تمامی نیروهای موثر و موجود در جهان هستی از قبیل، کشت گیاهان همراه، کمپوست ها و آمیزه های بیودینامیک، کودهای آلی مایع، عصاره های گیاهی و تاثیرات کیهانی می باشد...

 • کاربرد کنجاله آفتابگردان
  مهندس عبدالحسین یوسفی مشهور، مهندس اسماعیل پورکاظم صفحات 22-26

  تاثیرات بکارگیری کنجاله آفتابگردان، جایزگین کنجاله سویا، در جیره غذایی جوجه های گوشتی نژاد آرین، مورد بررسی قرار گرفت. ضمن آزمایش از مقادیر مختلف کنجاله آفتابگردان بعنوان فاکتور اصلی در چهار سطح و همچنین از مقادیر متفاوت چربی، به عنوان فاکتور فرعی در دو سطح، در قالب طرح کاملا تصادفی، با سه تکرار و هر تکرار شامل 20 قطعه جوجه گوشتی استفاده شد...

 • کاربرد سطوح مختلف کنجاله کلزا
  اکبر اسدیان اصفهانی، شهاب الدین مشرف، حیدرعلی گلمحمدی، محسن راستی، احمدرضا رنجبری، مهوش کوهی حبیبی صفحات 27-30

  کنجاله کلزای داخلی، در یک دوره 120 روزه، در تغذیه گوساله های پرواری هلشتاین استفاده شد. تعداد 16 گوساله نر، نژاد هلشتاین، یکساله با میانگین وزن اولیه 97/37+69/267 کیلوگرم در قالب طرح آماری کاملا تصادفی، با استفاده از 4 جیره و 4 تکرار بررسی شدند...

 • برج های فلکی چه می گویند
  گردآوری: مهندس اسماعیل پورکاظم صفحه 31
 • بهره وری و تفکر بهره وری
  تهیه و تنظیم: نجف علی کریمی صفحات 32-35
 • چای سبز
  صفحه 36
 • نانو، غذاهای ایمن و بی خطر
  تهیه و تنظیم: محمد رفیعی صفحات 37-39
 • گرم شدن کره زمین و پدیده گلخانه ای
  صفحات 40-41
 • کنترل کیفی گوشت
  تهیه و تنظیم: نجف علی کریمی صفحات 42-43
 • تاریخچه کنسروسازی
  گردآورنده: مهندس علی اکبر کلیدری صفحات 44-45
 • دانستنی ها
  صفحات 46-48
 • درختچه های دارویی
  صفحه 49
 • آشپزی
  صفحات 50-51
 • گیاهان دارویی
  صفحات 52-53
 • تازه ها
  صفحات 54-55