فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 40 (فروردین و اردیبهشت 1388)
 • پیاپی 40 (فروردین و اردیبهشت 1388)
 • 50 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/03/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • حرف اول
 • زن در گذرگاه تاریخ
  محمدرضا طاهریان صفحه 2
 • دنیای دانش
 • آشنایی با روش های جدید تشخیص پوسیدگی (ICDAS، QLF، Diagnodent)
  دکتر سپیده بانوا صفحه 4
 • استفاده از نسبت RED برای طراحی صحیح لبخند
  دکتر شادی سهیلی صفحه 8
 • بررسی رادیوگرافیک ضایعات بین ریشه ای
  دکتر شراره فروغی صفحه 13
 • برنامه تشویق به پیگیری
  دکتر بیتا کریمی ترجمه: دکتر بیتا کریمی صفحه 18
 • خودآزمایی
  دکتر ندا علی محمدی ترجمه: دکتر ندا علی محمدی صفحه 22
 • گزارش و خبر
 • گفتگو با دکتر سپیده بانوا دبیر اولین کنگره زنان دندانپزشک ایران
  دکتر سپیده بانوا صفحه 24
 • گفتگو با خانم دکتر لاله کشاورز اولین زن ایرانی که قله اورست را فتح کرد
  صفحه 27
 • درمانگاه زابل نیازمند یاری دندانپزشکان دلسوز است
  صفحه 29
 • معرفی دندانپزشک هنرمند: دکتر نینا ره شناس نقاش، شاعر، مدرس دانشگاه
  صفحه 31
 • در آیینه تاریخ
 • آمریکا از زمان های اولیه تا نیمه قرن نوزدهم
  دکتر نسرین جهان پهلوان صفحه 32
 • زنان در تاریخ دندانپزشکی
  مهندس مهتاب زراعت دوست ترجمه: مهندس مهتاب زراعت دوست صفحه 34
 • اولین دندانپزشک زن را بشناسیم: لوسی هابز تیلور
  دکتر میترا زراعت دوست فرد ترجمه: دکتر میترا زراعت دوست فرد صفحه 36
 • در آیینه فرهنگ و ادبیات
 • پرده پوش عیب
  پروین اعتصامی صفحه 37
 • دنیای دندانپزشکی
 • ظروف یکبار مصرف گیاهی - ذرات جایگزین پلاستیک / ویتامین D برای سلامتی دهان کودکان ضروری است
  صفحه 38
 • معرفی کتاب
 • نام کتاب: درمان ترومای دندان
  صفحه 39