فهرست مطالب

فصلنامه گنجینه اسناد
پیاپی 72 (زمستان 1387)

 • تاریخ انتشار: 1387/10/11
 • تعداد عناوین: 17
|
 • ابراهیم افشار صفحه 5
 • مرضیه مرتضوی صفحه 13
  بررسی مهرهای به کار رفته در نه فرمان از شاهان صفوی که در موزه ملی ملک در تهران نگهداری می شود. نگارنده ابتدا به شرح ویژگی های مهرهای صفوی پرداخته، ده نوع مهر مورد استفاده در این دوره را معرفی می کند. انواع طغراهای این دوره نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: پژوهش تاریخی توصیفی، فرمان ها، صفویان، مهرها، مهرشناسی، آثار تاریخی، موزه ملی ملک
 • سیدرحمان حسنی صفحه 21
  از اقلام تجاری ایران - که در مناسبات بازرگانی ایران و روسیه جایگاه خاصی داشت - چوب بود. گونه های مختلف درختان شمال ایران در کرانه های دریای خزر، تاثیر مهمی در تجارت ایران عصر قاجار با روسیه بویژه از راه دریای خزر داشت. این مسئله، از اواسط دوره ناصری با گشایش و رونق راه های تجاری شمال و وجود راه آبی عظیم دریای خزر، نمود عینی پیدا کرد و این خود، ناشی از این واقعیت بود که سنگینی محمولات چوبی و انتقال و جابجائی آن، ضرورت راه آبی را ایجاب می کرد. از میان انواع درختان، شمشاد وگردو بیش ترین نقش را در تجارت چوب ایران داشتند. این امر، باعث گردید تا تجار زیادی به تجارت چوب آلات بپردازند. بزرگ ترین امتیازداران چوب جنگل های شمال، برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس بودند. آن ها، یونانی تبار و شهروند روسیه بودند و در تجارت چوب شمال ایران، بیش از دو دهه انحصار تجارت چوب را دراختیار داشتند. مقاله حاضر، درصدد ترسیم تجارت چوب ایران به دست برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس، از طریق بنادر دریای خزر در عصر قاجار، از 1301- 1325ق./ 1883- 1908م.، براساس اسناد آرشیوی است. نویسنده، ابتدا به شرح وضعیت تجارت چوب پیش از برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس، صاحبان تجارتخانه کوسیس پرداخته، آن گاه به بررسی واگذاری امتیاز بهره برداری از جنگل های شمال به ایشان می پردازد. در پایان، پیامدهای این قرارداد مطرح می گردد.
  کلیدواژگان: بررسی های تاریخی، بازرگانی خارجی، چوب، جنگل ها، گیلان، مازندران، قاجاریه، ناصرالدین قاجار، شاه ایران، 1247، 1313ق، _ روسیه، عصر امتیازات، قراردادهای تجاری، اتباع بیگانه، بازرگانان، تخریب محیط زیست، شرکت کوسیس
 • غلامرضا فدایی صفحه 35
  این مقاله، با هدف بررسی نقش مطبوعات بویژه روزنامه ها در روشنگری جامعه معاصر ایران، نگاهی گذرا و تاریخی به چاپ و انتشار و ممیزی مطبوعات در دوران قاجار دارد. روزنامه مجلس به عنوان اولین روزنامه ملی که در دوران پس از مشروطیت و از طرف دوره اول مجلس شورای ملی منتشر می شده است، معرفی می شود. اهمیت این روزنامه در انعکاس تحولات مجلس پس از به توپ بسته شدن آن، فرمان مظفرالدین شاه مبنی بر تاسیس روزنامه، زندگی سیاسی اجتماعی مدیریت روزنامه، محمدصادق طباطبائی فرزند میرزا سیدمحمد طباطبائی معروف به سنگلجی و سردبیر آن، ادیب الممالک فراهانی، موضوع هائی هستند که به آن پرداخته می شود. مشخصات روزنامه به تفکیک هدف، موضوع، سادگی، دوره تناوب، حق اشتراک، مبادله، نمایندگی و نحوه مکاتبه آورده شده است. در پایان، به پاره ای از مذاکرات مجلس که در این روزنامه انتشار یافته است، از جمله اهمیت مجلس، مخالفت با دیکتاتوری و استقراض اشاره شده، متن دو نامه وارده به آن روزنامه آورده می شود. تفاوت های دوره پنج جلدی این روزنامه که کتابخانه مجلس شورای اسلامی به تجدید چاپ آن همت گماشته، آخرین مطلبی است که به آن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: مطبوعات، نقش اجتماعی، جامعه مدنی، قاجاریه، روزنامه مجلس، دوره اول مجلس شورای ملی، تحلیل محتوا، استبداد صغیر، طباطبائی، محمدصادق، ادیب الممالک فراهانی
 • محبوبه سادات بیدگلی صفحه 51
  مقاله حاضر، پس از معرفی تعدادی از فرمان هائی که از طرف شاهان صفوی صادر و بر روی سنگ نوشته و در انظار عمومی به نمایش گذاشته شده است، به معرفی چهار نمونه از فرمان های شاه عباس در مسجد شاه اصفهان، مسجد میرعماد کاشان، مسجد جامع اردستان و مسجد جامع دماوند می پردازد. نتایج بررسی نشان می دهد که شاهان صفوی، این فرمان ها را بنا بر اهداف مختلف و با موضوعات متعدد صادر کرده اند. موضوعات مطرح شده در این فرمان ها، عبارت است از: اعطای تخفیف مالیاتی؛ غلبه بر ازبکان؛ جلوگیری از فساد و فحشا؛ منع فروش و مصرف مواد مخدر و مسکرات؛ و ممنوعیت از انواع تفریحات غیرسالم مانند گرگ دوانی، قماربازی و کبوتردوانی. این فرمان ها که مخاطب آن ها رعایای ممالک محروسه بوده اند، پس از فرستاده شدن به شهرهای موردنظر، به شکل سنگ نوشته در اماکن عمومی مانند مساجد و بازارها نصب می گردیدند. اعطای تخفیف مالیاتی در ماه رمضان خصوصا به رعایای شیعه شهرها، از عمده ترین موضوعات این فرمان هاست. این تخفیف ها، صرفا شامل شیعیان می شده است که مبین گرایش پادشاهان این سلسله به مذهب شیعه اثنی عشری است.
  کلیدواژگان: فرمان ها، سنگ نبشته ها، تخفیف مالیاتی، ماه رمضان، تشیع، گرایش های مذهبی، صفویان، عباس صفوی اول، شاه ایران، 978، 1038ق، _ اماکن عمومی، کاربری، اطلاع رسانی، اسناد تاریخی
 • احمد شعبانی، مولود ستوده صفحه 61
  مقاله حاضر به بررسی نظامنامه هیئت تقنینیه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی که نوعی آئین نامه در قالب دستورنامه است و در سال 1308 شمسی و در دوره مهدیقلی خان هدایت به تصویب رسیده است، می پردازد. تشکیل هیئت تقنینیه که تحت نظارت مستقیم رضاشاه عمل می کرد، تلاش قوه مجریه برای حل مشکلات پیش آمده بدون کمک گرفتن از قوانین و توان دستگاه قضایی بود. نظامنامه مزبور، رئیسان ادارات دولتی را موظف می کرد که رفتار ماموران خود را به مقامات مافوق گزارش کنند. نظامنامه که به نوع و نحوه انتخاب اعضا، شرح وظایف هیئت و مجازات ماموران متخلف زیردست می پردازد، با شرح ماده اول، ماده دوم، و ماده پنجم توصیف می گردد. در ادامه، مختصری درباره حکومت ثلاث، شامل گلپایگان، کمره و خوانسار و اختلاف محلی آن جا آورده می شود. نگارندگان ضمن آوردن متن کامل نظامنامه و متن اعلامیه عمومی هیئت تقنینیه خطاب به حاکم ثلاث، حسین حشمت، نتیجه می گیرند که این نظامنامه که در واقع دستورنامه است، مبین تضعیف قوه قانونگذاری و سلطه قوه مجریه در رسیدگی به شکایات است. همچنین نظامنامه بیش تر جنبه اطلاعاتی داشته، درصدد جمع آوری اطلاعات به طرق مختلف و در راستای تحکیم نظام دیوانسالاری و سلسله مراتب اداری بوده است.
  کلیدواژگان: دوره پهلوی، دولتمردان، هدایت، مهدیقلی 1334، 1242، حشمت، حسین، آئین نامه، هیئت تقنینیه مملکتی، حکومت های محلی، گلپایگان، کمره، خوانسار، اسناد تاریخی
 • عبدالحسین فرج پهلو، سعید رضایی شریف آبادی، عبدالحمید معرف زاده، معصومه دالوند صفحه 69
  در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، 63 وبگاه آرشیو ملی کشورهای مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته که یا به زبان انگلیسی هستند یا به زبان رسمی و ملی ولی دارای نسخه انگلیسی نیز بوده اند. وبگاه ها پس از شناسائی شدن، با استفاده از نرم افزار webzip بارگذاری و ذخیره شده اند. آن گاه با استفاده از فایل های ذخیره شده ویژگی های محتوائی و ساختاری، استخراج و تحلیل شده اند. سپس با بهره گیری از نرم افزار Excel، بسامد ویژگی ها تعیین و در سیاهه وارسی به کار رفته اند. پس از تعیین موارد مشابه و مترادف ها، و نظرسنجی اولیه از کارشناسان آرشیوی، تعداد 41 ویژگی محتوائی و 10 ویژگی ساختاری مهم شناسائی شده و از طریق سیاهه وارسی، دراختیار صاحبنظران ایرانی حوزه آرشیو، جهت تعیین میزان اهمیت هر کدام از ویژگی ها، قرار گرفته است. در نهایت، با در نظر گرفتن درصد فراوانی توافقی بالای 60%، تعداد 36 ویژگی محتوائی و 7 ویژگی ساختاری، انتخاب و برای طراحی الگوی پیشنهادی اعمال گردیده است. در این پژوهش، برای دریافت نظرات صاحب نظران ایرانی، از روش پیمایشی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: سازماندهی اطلاعات، سندآرائی، عملیات آرشیوی، راهنماها، مدیریت آرشیو، آرشیو، آرشیو ملی، جمهوری اسلامی ایران، الگو، وبگاه
 • سمیه فرقدان صفحه 81
  هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان رعایت معیارهای استاندارد ایزو 214، در چکیده مقاله های فصلنامه گنجینه اسناد است. روش تحقیق، پیمایشی - توصیفی و جامعه مورد مطالعه، 54 مقاله تالیفی دارای چکیده از میان 210 مقاله در 40 شماره ده سال اخیر فصلنامه گنجینه اسناد است. یافته ها، بیانگر این است که 45/44 درصد از مقالات، دارای چکیده راهنما و 33/33 درصد، دارای چکیده تلفیقی می باشند و تنها 22/22 دارای چکیده تمام نما هستند. همچنین، میزان رعایت استانداردهای چکیده نویسی ایزو 214، در چکیده های تمام نما بیش تر از چکیده های راهنماست. بررسی، نشان می دهد که میزان انطباق چکیده مقالات مطالعات آرشیوی با استاندارد ایزو 214، 3/83 درصد است؛ در حالی که انطباق چکیده مقالات تحقیقات تاریخی با این استاندارد، 3/64 درصد می باشد. میزان رعایت استاندارد ایزو 214 در کل مقالات مورد مطالعه نشریه، 51/68 درصد است. تاکید بر ضروری بودن چکیده در مقالات منتشره و رعایت بیش تر استاندارد ایزو 214 به منظور افزایش میزان انطباق، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پژوهش های کتابداری و اطلاع رسانی، استاندارد ایزو 214، مقاله ها، چکیده ها، نشریه گنجینه اسناد، چکیده نویسی
 • فریبرز درودی صفحه 87
  مصورسازی اطلاعات، استفاده از برنامه هائی است که به کمک رایانه پشتیبانی می شود، ایجاد تعامل می کند و به صورت دیداری نمایش داده می شود تا درک داده های انتزاعی تسهیل گردد. در آرشیوها، با مصورسازی اطلاعات می توان بر مجموعه داده ها و اسناد متمرکز شد تا به اندیشه دیداری که سبب شناسائی سریع تر و بهتر اسناد می شود، بینجامد. با فنون مصورسازی اطلاعات، می توان انواع اسناد آرشیوی را نظیر اسناد و داده های یک بعدی، دوبعدی و سه بعدی حمایت کرد تا ساختار اطلاعات موجود در سند را ارائه دهد و آن را با بهره گیری از گرافیک رایانه ای بهبود بخشد. با برخی از نرم افزارهای مصورسازی، می توان انواع اسناد و داده های آرشیوی را در فرایند مصورسازی پشتیبانی کرد.
  کلیدواژگان: مصورسازی اطلاعات، اطلاع رسانی، منابع آرشیوی
 • معصومه عادلی، غلامرضا امیرخانی صفحه 101
  در این مقاله، ابتدا ضمن اشاره به اهمیت فرایندهای سندپردازی و تنظیم و توصیف به عنوان قلب فعالیت های آرشیوی، به شرح اصول پنجگانه تنظیم مواد آرشیوی پرداخته می شود. سپس اصول پنجگانه تنظیم مواد آرشیوی، سطوح تنظیم و نظارت، منشا، نظم اولیه، رویکرد متعادل و منابع سازمانی به تفصیل شرح داده می شوند. در ادامه، تعریف و اهمیت توصیف محتوای مواد آرشیوی از طریق ارائه فهرست های راهنما بیان می شود. فهرست های راهنما که ابزار نظارت مدیریتی و توصیف آرشیوی معرفی می شوند، سه دسته اند، ابزارهای نظارت داخلی، فهرست های ارجاعی درون سازمانی، و فهرست های ارجاعی برون سازمانی. گروه آخر خود به چهار گروه، تقویم ها، سیاهه ها، راهنماها و نظام های شبکه ای اطلاعات تقسیم می شود. در پایان، توجه جدی به استانداردهای تنظیم و توصیف اسناد توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سازماندهی اطلاعات، سندآرائی، عملیات آرشیوی، راهنماها، مدیریت آرشیو
 • جی. ام. بیسک ترجمه: الهه حسینی، عاطفه کلانتری صفحه 113
  هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر قانون حق نشر (کپی رایت) بر حفاظت رقمی (دیجیتالی)، بازنگری در پیمان جاری حق نشر، پیمان برن و قوانین مرتبط با آن و تاثیر آن ها بر حفاظت رقمی و نیز ارائه پیشنهادهائی برای کمک به کتابخانه ها، آرشیوها و دیگر موسساتی است که از آثار رقمی نگهداری و محافظت می کنند. استرالیا، هلند، انگلستان و ایالات متحده، چهار کشور مورد مطالعه هستند. این مطالعه، دریافت که در بسیاری از موارد، آثار رقمی را با یک روش اصولی حفاظت نمی کنند. این مسئله، تا حدی به این خاطر است که نظارت بر حفاظت رقمی به نسبت حفاظت از مواد غیررقمی، متضمن مباحث دشوارتر در مسئله حق نشر است. همه کشورهای مورد مطالعه، استثناهائی برای فعالیت های حفظ و نگهداری دارند. به هر حال، در جزئیات قوانین کشورها تناقضاتی وجود دارد و در این که چگونه این قوانین در محیط رقمی به کار برده شوند، جای چون و چرا باقی است. هیچکدام از کشورهای مورد مطالعه، هنوز یک روش ملی واحد برای گردآوری مواد رقمی ندارند. گاهی ممکن است معیارها و روش های حفاظت فنی، موانع عملی درخور توجهی برای حفاظت ایجاد کند. رهیافت های جاری برای از میان بردن این موانع، فاقد عمومیت است و شامل اخذ اجازه از اشخاص دارنده حقوق و کم وبیش استفاده از شرایط مجازی است که حفاظت رقمی را مجاز می شمارد. علاوه بر این، هنوز راه حل موثری برای مسائل عمومی آثار فاقد نام پدیدآور (ابتر) وجود ندارد. در این مطالعه توصیه می شود خط مشی های ملی و قوانین تعدیل شوند، تا حفاظت رقمی آن گونه که بایسته است، مطابق با معیارهای برتر بین المللی تحقق یافته، به ترویج سامانه های ملی برای مجموعه منابع رقمی در موسسات مجموعه ساز ملی و دولتی بیانجامد.
  کلیدواژگان: حقوق معنوی، حقوق پدیدآورنده، حفاظت داده ها، نقض حقوق پدیدآورنده، منابع اطلاعاتی الکترونیکی، حفظ و نگهداری مواد، پیمان برن استرالیا، انگلستان، امریکا، هلند
 • فرانک بحرالعلومی صفحه 123
 • مریم وتر صفحه 147
 • چکیده های انگلیسی
  مرتضی رضایی شریف آبادی صفحه 150
|
 • Marzie Mortazavi* Page 13
  23 historical decrees are kept in the Malek National Museum, 9 of which were published during the Safavid dynasty. These nine decrees contain various decorations which differentiates them from other decrees kept in the museum. Among the decorations used in the decrees, this paper studies seals and royal monograms. Firstly, the different features of the seals, such as their shape, material, size and content, are introduced. In the next part, the description of ten seals with different usages is quoted from an anonymous manuscript. Royal Monograms are introduced in the next section and the characteristics of royal monograms of the Safavid era are discussed. Finally, the properties of the seals and royal monograms of the 9 decrees are described in detail.
  Keywords: Seals, Royal Monograms, Tughras, Decrees, The Safavids, Sigillography, Malek National Museum
 • Seyed Rahman Hasani Page 21
  In the past, wood was one of the most important trade items between Iran and Russia. Different kinds of trees growing in the north of Iran had an important effect on wood trade during the Qajar dynasty, especially the trade done via the Caspian Sea. In the middle of the Nasseri era, the volume of wood trade significantly increased due to the opening of new sea and land trade routes in the north of Iran. Cassius Brothers and Theophylaktos owned the largest logging concession in the Iranian Caspian forests and had the monopoly of the wood trade of northern Iran for more than two decades. This paper aims to describe Iran’s wood trade by Cassius brothers and Theophylaktos via the Caspian Sea in the Qajar era from 1883 to 1908 according to archival records. Firstly the status of wood trade before the Cassius brothers and Theopylaktos is explained. The article then discusses the granting of the northern forests’ logging concession to them. Finally, the consequences of the concession agreement arc presented
  Keywords: Historical studies, Foreign trade, Wood, Forests, Gilan, Mazandaran, Qajar Dynasty, Nassereddin Shah Qajar, Russia, The era of concessions, Trade agreements, Foreign nationals, Traders
 • Gholamreza Fadee Page 35
  introduces Majlis newspaper as Iran’s first national newspaper, published after the Constitutional Revolution by the first National Consultative Assembly. Different issues are discussed in this article, including: the important role of the newspaper in informing the public of the changes taking place in the Consultative Assembly after it was bombed; the decree issued by Mozaffar al-Din Shah ordering the establishment of the newspaper; the socio-political life of the manager of the newspaper, Mohammad-Sadeq Tabatabaci, the son of Seyyed Mohammad Tabatabaei, known as Sanglaji; and the life of its editor in chief, Adib al-Mamalek Farahani. Different aspects of the newspaper are explained under categories such as: its aim and mission, circulation, subscription fee, methods of exchange, representation, and correspondence. The article also provides a number of discussions which took place inintroduces Majlis newspaper as Iran’s first national newspaper, published after the Constitutional Revolution by the first National Consultative Assembly. Different issues are discussed in this article, including: the important role of the newspaper in informing the public of the changes taking place in the Consultative Assembly after it was bombed; the decree issued by Mozaffar al-Din Shah ordering the establishment of the newspaper; the socio-political life of the manager of the newspaper, Mohammad-Sadeq Tabatabaci, the son of Seyyed Mohammad Tabatabaei, known as Sanglaji; and the life of its editor in chief, Adib al-Mamalek Farahani. Different aspects of the newspaper are explained under categories such as: its aim and mission, circulation, subscription fee, methods of exchange, representation, and correspondence.
  Keywords: The press, Social role, Civil society, Majlis newspaper, The first National Consultative Assembly, Content analysis, Iran, Constitution, The period of Minor Despotism, Tabatabaei, Mohammad Sadeq, Adib al Mamalck Farahani
 • Mahboobehsadat Bidgoli Page 51
  This paper begins by introducing a number of decrees issued by Safavid Shahs which were inscribed on stones and displayed in public places such as mosques and bazaars. It then studies four inscriptions of Shah Abass’s decrees which are installed in Shah’s Mosque of Isfahan, Mir- emad Mosque of Kashan, Jame’ Mosque of Ardestan, and Jame’ Mosque of Damavand. This study shows that the decrees of Safavid shahs were issued for different purposes and with various subjects such as: offering tax breaks, victory over Uzbeks, preventing corruption, pro­hibition of selling and using drugs and alcoholic drinks, and restriction on different types of unhealthy leisure activities such as wolf races, gambling and pigeon keeping. Offering special tax breaks to Shiites in Ramadan which is one of the major subjects of these decrees shows the Safavid shah’s religious affiliations.
  Keywords: Decrees, Stone inscriptions, Tax break Ramadan, Shia, Religious affiliations, Safavids, Shah Abbas I, Safavid king of Iran, 1571, 1629, Public places, Usage, Information services, Historical records
 • Ahmad Shabani, Molood Sotoodeh Page 61
  This article reviews the bylaw of Iran’s National Legislative Council and the responsibility of the government officials which was approved in 1929, during the prime ministry of Mahdi-Qoli Khan Hedayat. The Legislative Council, which was under direct supervision of Reza Shah, was formed as an attempt by the executive to solve the existing problems without getting assistance from laws and the judiciary. According to the bylaw, the heads of government bureaus had to report the behavior of their agents to their superior officials. The bylaw, which discusses the responsibilities of the council, the method for choosing its members and the punishments for the subordinate agents, is introduced in this paper by discussing its first, second and fifth articles. After introducing the bylaw, we briefly discuss the governance of the three neighboring cities, Golpayegan, Kamareh, and Khansar in that era and the disputes that existed in this region. In this paper, we present the full text of the bylaw and the public statement of the legislative council addressing the governor of the three cities, Hossein Heshmat. It is concluded that this bylaw declares the inefficiency of the legislature and the dominance of the executive in handling the existing complaints. It is also mentioned that this informative bylaw aimed to collect information via different methods in order to reinforce the bureaucracy system.
  Keywords: Pahlavi era, Politicians, Hedayat, Mahdi, Qoli 1864, 1955, Heshmat, Hossein, Bylaw, National Legislative Council, Regional governments, Golpayegan, Kamareh, Khansar
 • Abdolhosein Farajpahloo, Saeed Rezaeesharifabadi, Abdolhamid Moarefzadeh, Masoomeh Dalvand Page 69
  By using content analysis, in this research we studied 63 national archives websites which either English was their default language or had an English version of their website. After the Consultative Assembly and were published in Majlis newspaper, such as fighting against dictatorship and taking loans from other countries. Furthermore, the paper presents two letters which were received by the newspaper officials. Finally, the live-volume book of the Majlis newspaper, republished by the library of the Parliament of the Islamic Republic of Iran, is reviewed.
  Keywords: The press, Social role, Civil society, Majlis newspaper, The first National Consultative Assembly, Content analysis, Iran, Constitution, The period of Minor Despotism, Tabatabaei, Mohammad Sadeq, Adib al Mamalck Farahani
 • Somaye Farghdan Page 81
  This research aims to study the extent to w hich the ISO 214 standard is employed in writing the abstracts of the Ganjineh Asnad quarterly. A survey of 54 abstracts show's that 44.5 percent of the abstracts were indicative, 33.33 percent were indicative-informative and only 22.22 percent were informative. Furthermore, the ISO 214 standard has been observed in the informative abstracts more than the indicative abstracts. The research also shows that 83.3 percent of the abstracts of articles in the area of archival studies are in conformity with the ISO 214 standard, while this amount is 64.3 percent in abstracts of historical research articles. The extent to which the ISO 214 standard was observed in all the studied abstracts was 68.51 percent. Finally, the importance of accurate abstracts is emphasized and it is suggested to follow the ISO 214 standard in writing the abstracts.
  Keywords: Library, information science research, ISO 214 standard, Articles, Abstracts, Ganjine ye Asnad Quarterly, Abstracting, Iran, Archives
 • Fariborz Doroodi Page 87
  Information visualization is defined as the use of computer-supported, interactive, visual representations of abstract data to amplify cognition. The application of information visualization techniques in archives can provide faster and better access to useful information. This paper firstly introduces information visualization and explains how it can be useful in archives. It then reviews different types of data sources in terms of their dimension and explains how information visualization can be applied to ID, 2D and 3D data and records. In the next part of the article, some practical information visualization techniques are mentioned. Finally, the paper points out the benefits of information visualization for various archival activities and concludes that information visualization can be effectively used in archives for training, research and professional activities.
  Keywords: Information visualization, archives, ID data, records, 2D data, records, 3D data, records
 • Masoomeh Adeli, Gholamreza Amirkhani Page 101
  Arrangement and description of records and the creation of finding aids are at the heart of all archival work. This article explains the five principles of archival arrangement, levels of arrangement and description, Principle of Provenance, original order, moderate degree of order, and organizational resources. Afterwards, it focuses on the importance of describing the content of archival resources using finding aids. Finding aids are introduced as a means of managerial supervision and archival description and are divided into three categories: internal supervision tools, intra-organizational referential indexes, and extra-organizational referential indexes. The last group is itself divided to calendars, checklists, indexes, and information network systems. Finally the standards for arranging and describing records are discussed.being identified, the content of the websites were downloaded using Webzip. In the next step, the features of the contents and structures of the downloaded national archives websites were extracted and analyzed. Using Microsoft Excel, the frequency of the extracted features were determined and included in a checklist. Similar items were omitted from the checklist and a preliminary attitude survey was conducted among archives experts. Based on findings, 41 important features of the content of the websites and 10 important features of their structure were identified. These features were included in a checklist and distributed among archives experts in order to determine the importance of each item. Among the features, 36 items relating to the content and 7 features relating to the structure of websites were considered more important and chosen for designing the proposed pattern.
  Keywords: Library, information science researches, National archives, Websites, Design, Content analysis
 • J.M. Besek, Trans By: Elahe Hoseini, Atefeh Kalntari Page 113
  The aim of the International Study on the Impact of Copyright Law on Digital Preservation was to review current copyright and related laws and their impact on digital preservation, as well as to make recommendations to help libraries, archives and other preservation institutions sustain digital works. Study partners are based in Australia, the Netherlands, the United Kingdom and the United States. The study found that, in many cases, digital works are not being preserved in a systematic way. This is partly because digital preservation entails more difficult copyright issues than preservation of non-digital material. All the surveyed countries have some form of exception for preservation activities. However, there is inconsistency in the details between the countries’ laws and uncertainty in how they apply in the digital environment. None of the countries surveyed have a uniform national system yet for collecting digital materials. Technological protection measures and licensing arrangements may, in some cases, present significant practical barriers to preservation. Current approaches to address these barriers are ad hoc and include requesting permissions from individual rights holders and some use of model licence terms that permit preservation. Moreover, as yet, there are no effective solutions to the general issue of orphan works. Recommendations of the study include suggestions for drafting national policies and adapting laws to allow digital preservation to be undertaken as necessary, in accordance with international best practice standards, and for promoting national systems for the collection of digital materials by relevant state and national collecting institutions.
  Keywords: Intellectual property, Copyright, Digital preservation, Electronic data sources, The Berne Convention, Australia, the United Kingdom, the United States, the Netherlands