فهرست مطالب

بسپار (علوم و صنایع پوشرنگ) - سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 83، تیر 1388)
 • سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 83، تیر 1388)
 • ویژه پوشش های ساختمانی و نانو
 • 84 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/04/25
 • تعداد عناوین: 21
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گزارش و گفت و گو
 • عرصه سیاست، اقبال نمایشگاه را کم کرد
  صفحه 3
 • اعضای جدید هیات مدیره شرکت تعاونی تولدی کنندگان رنگ معرفی شدند
  صفحه 7
 • دیگر نگران بام هایتان نباشید
  صفحه 12
 • رزین های امولسیونی و نقش آنها در صنعت ساختمان
  صفحه 15
 • زیبایی هایی که دو رزین نامتجانس می آفرینند
  صفحه 17
 • رنگ هایی که روح سلامت می دمند
  صفحه 19
 • وابستگی صنعت رنگ به خارج 90 درصد
  صفحه 22
 • تازه هایی از دنیای پوشش
  صفحه 24
 • اخبار داخلی
  صفحه 29
 • مقالات
 • معرفی مواد جدید کنترل شده برای فرآیندهای پایدار اعمال مواد پوششی
  مهندس مریم خلج ترجمه: مهندس مریم خلج صفحه 31
 • دانش در برابر خطر
  مهندس محمدرضا شمشیری ترجمه: مهندس محمدرضا شمشیری صفحه 36
 • خاک های رس آلی: امکانات جدید پیشنهادی به فرمول نویسان بواسطه کشف منابع جدید
  مهندس محمد شهبازی ترجمه: مهندس محمد شهبازی صفحه 41
 • تهیه و خواص رزین های پلی یورتان اکریلات قابل پخت با اشعه فرابنفش بر روی سطوح فلزی
  مهندس حسین یحیایی ترجمه: مهندس حسین یحیایی صفحه 43
 • بهترین تجارب در هوازدگی
  مهندس فاطمه اسلام پناه ترجمه: مهندس فاطمه اسلام پناه صفحه 49
 • پوشش های ضد حریق آب پایه
  مهندس سوگل برجیان صفحه 53
 • با کتاب
  صفحه 57
 • نقش رنگ در شعر شاعران
  صفحه 58
 • دیدگاه
  صفحه 60
 • ارتباط
 • توضیحی بر یک گزارش
  صفحه 62
 • حرف کارآفرینان کجا باید شنیده شود
  صفحه 65