فهرست مطالب

نجوم - سال هجدهم شماره 10 (پیاپی 187، مرداد 1388)
 • سال هجدهم شماره 10 (پیاپی 187، مرداد 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/05/01
 • تعداد عناوین: 24
|
 • سرمقاله: فرشته ها و دیوها
  رضا منصوری صفحه 2
 • اخبار جهان
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 3
 • اخبار ایران
  صفحه 8
 • منجم آماتور نوجوان، جوان ترین کاشف ابر نواختر
  احسان مهرجو ترجمه: احسان مهرجو صفحه 11
 • بازگشت به آینده
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 12
 • بمباران ماه؛ ماموریت جدید ناسا برای یافتن آب
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 13
 • موشکافی مهبانگ به کمک پلانک
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 14
 • زایچه ی گیاهان؛ مراحل کلی تحول کیهان
  رضا منصوری صفحه 17
 • عالم چیست؟ عالم کجاست؟
  منصور وصالی صفحه 20
 • باغ کهکشان
  نیلوفر جاوید خلیلی ترجمه: نیلوفر جاوید خلیلی صفحه 23
 • طوفان مریخی ایران را در بر گرفت
  بابک امین تفرشی صفحه 25
 • آیا انرژی تاریک ضعیف تر می شود؟
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 28
 • آسمان مرداد و شهریور 1388: کرکسی که بر تارک آسمان نشسته است
  کاظم کوکرم صفحه 30
 • نقشه ی آسمان و پدیده های آسمان مرداد و شهریور 1388
  صفحه 32
 • دیدار با سیارات در مرداد و شهریور 88
  محمدحسین الماسی، فائزه آقایی صفحه 34
 • شکارچیان هلال؛ در تب و تاب رویت هلال رمضان و شوال
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 36
 • اختفای خراشان ماه و قلب العقرب
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 38
 • رصد اجرام فراموش شده ی آسمان
  تیمور سیف الهی، یاسمن غفاری صفحه 39
 • بیش از سه دهه تلاش؛ گفت و گو با مهندس احمد دالکی
  فریبا پایروند ثابت صفحه 43
 • بارش های شهاب و نحوه ی رصد و ثبت آنها
  محمد نیلفروشان صفحه 47
 • ورود به دنیای دیجیتال؛ ورود به دنیای پر دردسر
  امیرحسین ابوالفتح صفحه 54
 • هدف: کره ی ماه
  فاطمه عظیم لو صفحه 56
 • نجوم به زبان آدمیزاد: خورشید گرفتگی و پیش بینی آن
  فاطمه عظیم لو صفحه 59
 • بازارچه نجومی
  صفحه 61