فهرست مطالب

نجوم - سال هجدهم شماره 7 (پیاپی 185، خرداد 1388)
 • سال هجدهم شماره 7 (پیاپی 185، خرداد 1388)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/03/20
 • تعداد عناوین: 28
|
 • سرمقاله: دشمن پنهان علم: خرافات علمی؛ مشکل اصلی
  منصور وصالی صفحه 2
 • اخبار جهان
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 3
 • اخبار ایران
  صفحه 8
 • گزارش افتتاح نخستین رصدگاه رسمی در ایران
  پورنگ پورحسینی صفحه 11
 • هابل تیزبین تر از پیش
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 12
 • کپلر سیاره یاب سرانجام رفت
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 13
 • رصد عالم سرد با رصدخانه فضایی هرشل
  محدثه عظیم لو صفحه 14
 • آیا تاریخ علم با تاریخ نجوم تفاوتی دارد؟ گفت گو با دکتر توفیق حیدرزاده
  صفحه 16
 • ابزار آشکارسازی
  دکتر رضا منصوری صفحه 19
 • طالع بینی، واقعیت یا خیال
  پوریا ناظمی ترجمه: پوریا ناظمی صفحه 22
 • تنجیم در آزمون آمار
  منصور وصالی ترجمه: منصور وصالی صفحه 26
 • بهشتی برای رصدگران شرق ایران؛ گزارش برگزاری نهمین رقابت مسیه
  کاظم کوکرم صفحه 28
 • آسمان خرداد 1388: هر روز بلندتر از دیروز
  کاظم کوکرم صفحه 30
 • نقشه ی آسمان و پدیده های آسمان خرداد 88
  صفحه 32
 • دیدار با سیارات در خرداد 88
  محمدحسین الماسی صفحه 34
 • دنباله دارها، جدول قمرهای گالیله ای مشتری، جدول سیارات منظومه شمسی
  صفحه 35
 • شکارچیان هلال: از وداع تا دیدار
  محمدحسین الماسی صفحه 36
 • آشنایی با صورت های فلکی: دل شیر در انبوه کهکشانها
  حامد سلیمانی صفحه 37
 • رصدگران مهتاب: سلطان رگه های ماه
  محمدحسین الماسی صفحه 40
 • خط کش های فاصله
  فاطمه عظیم لو صفحه 42
 • سیاره یا ستاره؟ تفاوت از زمین تا خورشید
  منصور وصالی صفحه 46
 • حد دانژون در رؤیت هلال ماه
  امیر حسن زاده صفحه 48
 • معصومه قنبرزاده ترجمه: معصومه قنبرزاده صفحه 53
 • سال جهانی نجوم
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 54
 • نقد کتاب: اخترشناسی برای همه
  آروین صداقت کیش صفحه 56
 • داستان: سهم من از آسمان
  شهاب صقری صفحه 58
 • نجوم به زبان آدمیزاد: اهله ی ماه
  فاطمه عظیم لو صفحه 59
 • بازارچه ی نجومی
  صفحه 61