فهرست مطالب

دامداران ایران - سال دهم شماره 7 (پیاپی 115، تیر 1388)
 • سال دهم شماره 7 (پیاپی 115، تیر 1388)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/05/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
 • یارانه ها به کدام سو برود
  سعید سلطانی سروستانی صفحه 2
 • دریچه خبر
 • گزیده اخبار داخلی و بین المللی
  صفحه 4
 • گزارش
 • کارخانه های زنده تولید داروی انسانی
  علیرضا صفاخو صفحه 12
 • دانستنی ها
 • گوشت
  تهیه و تنظیم: زهرا آقارحیمی صفحه 16
 • مقاله
 • تاثیر ریزمغذی ها در فرآیند تولید مثل
  صفحه 18
 • دیدگاه
 • ابزار تعرفه ای اهرم مناسب برای حمایت از تولید کنندگان
  محمدرضا سارولر صفحه 22
 • مقاله
 • وضعیت بدنی در بهبود کارآیی تولید مثلی گاو گوشتی
  صفحه 24
 • محدودیت گاوها در آب و هوای گرم
  تهیه و تنظیم: علیرضا خدادادی صفحه 27
 • خورجین
 • شعر و طنز
  صفحه 30
 • خوراک
 • نقش آزولا در تغذیه دام
  صفحه 32
 • توشه
 • موانع و راهکارهای به کارگیری تکنولوژی تغذیه ای در سیستم دامپروری سنتی
  صفحه 35
 • ده باید و نباید در پرورش تلیسه ها
  صفحه 37
 • آشپزی
 • شیرپلو و آش دوغ
  صفحه 38
 • دستاورد
 • کاربردهای تکنولوژی در ژنتیک و اصلاح دام
  صفحه 39