فهرست مطالب

 • Volume:1 Issue: 3, 2008
 • تاریخ انتشار: 1386/12/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • جهانگیر دادخواه چیمه، محمد حکاک، پاییز عزمی صفحه 1
  با اینکه صوت یک سرویس حاکم بر شبکه های مخابراتی است، بسیاری از سرویس های جدید مخابراتی مبتنی بر شبکه های داده و مخصوصا اینترنت هستند. این سرویس ها شامل http، telnet، ftp، SMTP و غیره هستند. به علاوه محیط موبایل یک محیط چند مسیره و دارای خاصیت محو کنندگی می باشد. پروتکل TCP/IP که در شبکه های سیمی داده استفاده می شود در شبکه های بی سیم نیز به کار می رود. می دانیم عملکرد این پروتکل به تراکم در لینک و از دست رفتن بسته ها حساس است. به علاوه از همین پروتکل در سیستم های بی سیم نیز استفاده گردیده و مشاهده می شود که عملکرد آن بسیار پائین می آید. در این مقاله ضمن بررسی نحوه استفاده از این پروتکل در سیستم مخابرات سیار UMTS عملکرد و علل کاهش آن در یک محیط محو کننده بررسی و نیز با استفاده از پروتکل ARQ سعی در بهبود آن می نمائیم.
  کلیدواژگان: اینترنت، عملکرد پروتکل TCP، IP، کانال محو کننده، UMTS
 • مرضیه محمدی کجیدی، رسول امیرفتاحی صفحه 9
  در این مقاله برای کاهش اثر نویزکانالهای انتقال روی تصویر فشرده شده با JPEG، استفاده از کدینگ چند توصیفی پیشنهاد می گردد. در این صورت میتوان اطلاعات تصویر را با سیگنال به نویز بهتری فشرده کرد. بدین صورت که ابتدا نمونهبرداری اضافی انجام شده تا افزونگی داده های تصویر اصلی افزایش یابد، سپس تصویر به تصاویر کوچک تر یکسان تقسیم شده که هر کدام میتوانند در کانالهای جداگانهای کد و منتقل گردند(کدکردن چند توصیفی). حالاتی که شبیه سازی شده اند عبارتند ازعبور تصویر از کانال نویزی: بدون افزودن صفر بدون بلوک بندی تصویر، بدون افزودن صفر با بلوک بندی تصویر، با افزودن صفر بدون بلوک بندی تصویر، با افزودن صفر با بلوک بندی تصویر. در حالت اول تاثیر نویز با چشم دیده می شود. حالت دوم نشان میدهد که با تقسیم داده های ورودی بین دو کانال، هنگامی که یکی از کانالها نویزی شود میتوان تصویر را با کیفیت مناسب از کانال دیگر بازسازی نمود. حالت چهارم نشان میدهد که روش پیشنهادی با افزایش ماکزیمم نسبت سیگنال به نویز تصویر می تواند تصویر نویزی را ترمیم نماید.
  کلیدواژگان: ماکزیمم نسبت سیگنال به نویز، کدینگ چندتوصیفی
 • حسین اسفرقی، حسن ابراهیمی راد صفحه 17
  در این مقاله از یک کنترل کننده مد لغزشی جدید بر مبنای کنترل پیشبین برای کنترل یک سیستم مرتبه اول تاخیردار که تقریبا مدل خوبی برای اکثر پروسه های صنعتی می باشد، استفاده شده است. در این روش از کنترل پیشبین توسعه یافته برای بهینه کردن سطح لغزش و ضریب تابع سوئیچینگ مورد استفاده در کنترل مد لغزشی در هر لحظه استفاده شده است. برای رفع chattering در اینجا از یک تابع هموار جدید در تابع سوئیچینگ استفاده کردیم. نتایج شبیه سازی ها کارایی و مقاوم بودن بالای آن را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: کنترل پیشبین توسعه یافته، کنترل کننده مدلغزشی جدید، کنترل ساختار متغیر، پروسه های صنعتی
 • آرش حسن پور اصفهانی صفحه 25
  موتور سنکرون آهنربای دائم درونی در سال های اخیر به عنوان یکی از موتورهای پرکاربرد در زمینه کنترل حرکت مطرح شده است. در این مقاله به طراحی، شبیه سازی و تحلیل نتایج سیستم کنترل برداری در راستای شار استاتور تحت رفتار بهینه ماکزیمم ضریب توان بر جریان برای این نوع ماشین پرداخته خواهد شد. برای رسیدن به این منظور ابتدا مکان هندسی نقطه کار ماشین به دست آورده و سپس با استفاده از نرم افزارMATLAB/Simulink به شبیه سازی و بررسی سیستم می پردازیم. در نهایت حساسیت ضریب توان نسبت به مقاومت استاتور مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: موتور سنکرون آهنربای دائم درونی، حداکثر ضریب توان به جریان، کنترل برداری، مقاومت استاتور
 • ساناز کیانوش، آرش دانا صفحه 39
  شبکه حسگر شبکه بی سیم شامل حسگرهای کوچک و با هزینه پائین می باشند که اطلاعات محیطی را جمع آوری و منتشر می کنند. مکان یابی در شبکه حسگر بی سیم در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است. یک شبکه حسگر شامل تعداد زیادی گره می باشد که برخی از آنها تحت عنوان گره راهنما شناخته می شوند، که گره راهنما دارای موقعیت مکانی مشخص می باشد و در جهت مکان یابی سایرگره ها کمک می کند. این تحقیق ترکیبی از تکنیک مکان یابی پیشرفتهAd-hoc، تکنیک انرژی دریافتی سیگنال و استفاده از منطق فازی برای تخمین موقعیت گره ها در شبکه ای با 200 گره است. در این شبکه 20% گره ها به عنوان گره راهنما عمل می کنند و این گره ها در مکان یابی 160 گره باقیمانده شرکت خواهند داشت. برای مکان یابی لازم است 4 عدد از بهترین گره های راهنما انتخاب شوند. گره راهنما نزدیک به گره نامشخص، به عنوان بهترین گره راهنما فرض شده است. در چنین شبکه گسترده ای پیدا کردن فاصله کل گره های نامشخص از گره های راهنمای موجود کار وقت گیری خواهد بود با کمک منطق فازی، قرار دادن محدودیت فاصله و انتخاب نزدیک ترین گره راهنما به گره نامعین می توان 4 عدد از نزدیک ترین گره های راهنما را انتخاب کرد. در این حالت همان طور که شرح داده خواهد شد میزان خطا به دلیل انتخاب گره های نزدیک کاهش پیدا می کند، سپس با استفاده از تکنیک مکان یابی مکان گره ها تعیین می شود. فازی این امکان را به ما می دهد که با استفاده از احتمالات و قوانین فازی، مکان یابی در زمانی کمتر از 2.4 ثانیه با متوسط انحراف خطای مکان یابی 0.4597= Z انجام گیرد.
  کلیدواژگان: شبکه حسگر، گره راهنما، سیستم مکان یابی Ad، hoc، منطق فازی
 • اشرف سادات ضیایی، فرامرزکنجوری، مرتضی اصلانی نژاد صفحه 47

  برای دست یابی به سرعت کار بالاتر و چگالی های بیش تر در بسته بندی، ساختارهای ابزار FETبه طور روزافزون کوچک شده اند. قطعاتی به کوچکی 18 نیز می توانند مشخصه های ترانزیستور قابل قبول را نمایش دهند، اما در چنین ابعادی طبیعت انتقال حامل در قطعه تغییر می کند. در چنین ماسفت هایی که اندازه قطعه از طول پراکندگی حامل کوچک تر است احتمال اینکه حامل ها کانال را از الکترود های سورس به درین بدون مواجهه با رخداد پراکندگی طی کنند بسیار زیاد است. به چنین انتقالی به اصطلاح انتقال بالیستیک گویند. در این مقاله به بررسی ترابرد الکترون در نانوترانزیستورها پرداخته و با استفاده از رهیافت نیمه کلاسیک مبتنی بر معادلات بولتزمن برای رژیم بالیستیک جریان الکتریکی برای یک ساختار دو بعدی و همچنین برای یک سیم کوانتومی محاسبه می گردد که این محاسبات مبتنی بر مدل ارائه شده توسط ا- رحمان، جی- گئو و س- داتا می باشد.

  کلیدواژگان: نانوالکترونیک، نانوترانزیستور، نانوترانزیستورهای بالیستیک، نانوماسفت
 • سید رضاشاه امیری، سیدامیرحسن منجمی، ناصر نعمت بخش صفحه 55

  تست یک سیستم یکی از مراحل مهم چرخه حیاتی توسعه آن سیستم می باشد. فاز تست، مرحله ای است که قسمت های زیادی از آن باید به صورت دستی توسط عامل انسانی انجام پذیرد. بدین علت که احتمال وجود خطا در پروسه های انسانی زیاد است، قابلیت اطمینان نرم افزار در معرض تهدید قرار خواهد گرفت و احتمال تست نشده ماندن جنبه هایی از سیستم همواره وجود خواهد داشت. لذا خودکار سازی و هوشمند سازی هرچه بیشتر این پروسه، منجر به تولید سیستمی با هزینه کمتر و مطمئن تر می شود. در این مقاله ما روشی برای خودکارسازی فرآیند تست نوع خاصی از سیستم های یعنی نرم افزارهای تحت وب توسط شبکه های عصبی مصنوعی را ارائه خواهیم کرد که در آن شبکه عصبی مصنوعی توسط زوج مرتب های ورودی و خروجی معادل در سیستم آموزش دیده و بدین وسیله یک ابزار تست نرم افزار را مدلسازی می کند، سپس از این مدل برای ارزیابی و تست سیستم استفاده خواهد شد. ما نتیجه کار را به کمک یک شبکه عصبی مصنوعی بر روی نسخه تغییر یافته ای از یک نرم افزار ثبت نام و انتخاب واحد تحت وب که در آن خطاهایی را تزریق کرده ایم، ارزیابی خواهیم کرد و مشخص خواهیم نمود که می توان توسط شبکه های عصبی مصنوعی صحت نرم افزار را بررسی کرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی خودکار سیستم، نرم افزارهای تحت وب، تست جعبه سیاه، شبکه های عصبی مصنوعی
 • مجتبی فروغی، حمید کتیرایی صفحه 63
  در این مقاله کنترل کننده حامل غیرخطی با مولد حامل نمایی جهت تصحیح ضریب توان شده است. این کنترل کننده به یکسوکننده تک فاز و سه فاز همراه با رگولاتور بوست اعمال شده و به ازای تغییرات بار اهمی، اهمی سوئیچینگ و سلفی شدید مورد بررسی قرارگرفته است. سپس به ازاء تغییرات وسیع فرکانس سوئیچینگ مقادیر ضریب توان مقایسه و مورد بحث قرارگرفته شدهاست. جهت ایجاد ولتاژهای کمتر از ولتاژ ورودی از تصحیح کننده نوع باک دارای ضریب توان کمتری نسبت به نوع بوست PFC ضریب توان توسط رگولاتور باک استفاده می شود ولی است به همین دلیل از رگولاتور فلای بک برای ایجاد ولتاژهای کمتر از ورودی در یکسوکننده استفاده شده و به ازاءبارهای مختلف توسط شبیه سازی کامپیوتری ضریب توان محاسبه شدهاست که نتایج قابل قبولی دارد و ضریب توانی بالاتر از 95 /. را ایجاد میکند.
  کلیدواژگان: ضریب توان، رگولاتور بوست، کنترل کننده حامل غیر خطی، رگولاتور فلای بک
 • دستور العمل تهیه مقاله جهت چاپ در فصلنامه علمی-تخصصی مهندسی برق مجلسی
  صفحه 73
|
 • Jahangir Dadkhah, Mohammad Hakkak, Paiiz Azmi Page 1
  Although voice is a mandatory service in the wireless telecommunication networks, most of new data services are based on Internet. These services include http, telnet, SMTP, etc. In addition, mobile channel is a multipath fading channel. TCP/IP performance in the wired systems depends on the link congestion and packet loss. In this paper we study how TCP/P protocol is used in UMTS and survey its performance reduction in a multipath fading channel alone and with an ARQ protocol.
 • Marziyeh Mohammadi, Rasoul Amirfattahi Page 9
  In this paper we propose a good way to decrease the effects of noisy channels on the JPEG images using multiple description coding. In this way we can compress the data of image with a better signal to noise ratio. first, we use over sampling to increase the redundant of the data, then we divide the image into sub-images that each can be passed through several channels (Multiple Description Channel), the ways that are simulated are passing the image in noisy channel: without adding zero and without blocky, without adding zero and with blocky, with adding zero and with blocky, in the first method the affection of noise is clearly, the 2nd method shows that with dividing data into 2 channels, when one of the channels becomes noisy, we can reconstruct the image from the other channel, with good quality. the last method shows that with the proposed way, we can repair the noisy image and obtain high PSNR.
 • Hossein Esfroghy, Hasan Ebrahimi-Rad Page 17
  In this paper a new sliding mode controller based on predictive control is used for the first order system, which is a good model for the industrial process. In this method a developed predictive control is used to optimize the sliding mode control including sliding surface and switching function coefficient at every moment. A new smooth function is used to reduce the chattering problems. Simulation results show the high effectiveness of the proposed controller.
 • Arash Hasanpour Page 25
  Permanent magnet synchronous motors attract more attentions in motion control application in recent years. In this paper a novel stator flux oriented vector control scheme with maximum power factor to current trajectory is presented for a permanent magnet synchronous motor. This system is then implemented in Matlab/Simulink and the motor performance under this control method is investigated via excessive simulation results. Finally, the effect of stator resistance on the power factor of motor is shown.
 • Sanaz Kianoush, Arash Dana Page 39
  Location awareness is an important capability for a series of enhanced wireless businesses. sensor networks are dense wireless networks of small low cost sensors, which collect and disseminate environmental data, for monitoring, military application and so on. Localization is an unconstrained optimization problem. position estimation is based on various, distance / path measures, which include anchor and non-anchor nodes. Anchor positions, have been predetermined to help us localize other nodes. This study proposes using a combination of fuzzy techniques, and advanced APS method, to estimate unknown nodes. In a network with twenty hundred nodes of which twenty percent operates as anchors. These nodes localize the other one hundred and sixties. It is necessary to select the best four anchors for localizing. We suppose that the anchors neighbor to unknown nodes are the best. It is time-consuming to find the distance of unknown anchors in such a widespread network. Using the fuzzy logic, putting the limitation of distance, and selecting the nearest anchor to the unknown node, the nearest four anchoress can be selected. In this case the rate of localization error will be decreased due to selecting neighbor anchors. Therefore, we can localize nodes by using ad-hoc positioning system. Fuzzy rules help us to estimate position in less than 2.4 seconds with mean normal positioning deviation of z =0.4597.
 • Ashrafosadat Ziaie, Faramarz KanjouriÝ, Morteza Aslaninejad Ý Page 47

  For accessing to higher speed and more densities in packaging, FET structures have become small increasing from day to day. Devices as small as 18nm can still exhibit acceptable transistor characteristics but At such small sizes, the nature of carrier transport in the device begins to change. In such MOSFETs that the device size becomes smaller than the carrier scattering length, it is statistically very probable for carriers to traverse the channel from the source to drain electrodes without encountering a scattering event. Such transport is called ballistic transport technically. In this article, we have conducted a survey on the electron transport in nanotransistor and using the semi-classical approach based on Boltzmann Equations for ballistic regimes, the electrical currents for a two dimensional structure as well as a quantum wire have been calculated that this calculations are based on model that is indicated by A. Rahman, J. Guo, S. Datta.

 • Reza Shahamiri, Amirhassan Monadjemi, Naser Nematbakhsh Page 55

  Software testing is one of the most important phases in the software development procedure which ensures the accordance of the software and its description. Testing is mainly a manual task accomplished by the human operators. This results in increasing the cost and time of the software development process. Also, due to the uncertain nature of the human activities, software reliability will be under threat and the probability of having some aspects and parts of the software untested always would be high. Therefore, the more automatic, the more intelligent, and the more reliable testing procedure always would be of interest. In this paper we introduce a new approach to the software testing automation in web based applications, using Artificial Neural Network (ANN). The applied ANN will be trained by diverse pairs of input/output data provided according to the software functionality, then it attempts to model a testing tool for the software. Next we can use this ANN-based testing tool to evaluate and test the software. We apply the proposed testing scheme on a modified version of a web based university course registration software and show its performance on both error-free and faulty cases.

 • Mojtaba Forooghi, Hamid Katiraee Page 63
  In this paper, a non-linear carrier controller with an exponential carrier generator is designed and simulated for power factor correction (pfc). then, this controller is applied to single phase and three phase rectifier using a boost regulator for PFC. the power factor and its variations are measured by computer simulation against the changes in various loads and switching frequencies and the results are discussed. In order to produce voltages lower than the input voltage, a PFC using a buck regulator is used in rectifiers. However, the buck type PFC produces lower power factor then the boost type. For this reson, a flyback regulator is used as a PFC to produce lower voltage then input voltage. Power factor obtained by computer simulation of Fly back pfc are acceptable and are above 95%.