فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 27 (پاییز 1387)
 • پیاپی 27 (پاییز 1387)
 • 142 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/05/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بررسی رابطه بین ادراک دختران از الگوهای تربیتی والدینشان با احساس شرم و گناه در آنها
  مریم انوشه ئی، دکتر مه سیما پورشهریاری، دکتر باقر ثنائی ذاکر صفحه 7
 • اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر سهل انگاری (تعلل) و کمال گرایی دانشجویان
  دکتر علی شیرافکن، دکتر رحمت الله نورانی پور، دکتر یوسف کریمی، دکتر معصومه اسمعیلی صفحه 27
 • مداخله متمرکز بر هیجان برای کاهش ناسازگاری زناشویی زوج های دارای فرزند بیمار مزمن
  دکتر رویا رسولی، دکتر احمد اعتمادی، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر علی دلاور صفحه 51
 • اثربخشی درمان راه حل مدار بر کاهش تعارضات والد - فرزندی در نوجوان دختر
  زهرا گیتی پسند، دکتر خدیجه آرین، دکتر ابوالفضل کرمی صفحه 63
 • تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر الگوهای ارتباطی و احساسات مثبت نسبت به همسر در زوجین شهر اهواز
  دکتر رضا خجسته مهر، خدیجه شیرالی نیا، دکتر یوسفعلی عطاری صفحه 81
 • پیش بینی میزان اضطراب امتحان بر اساس سبک های ابراز هیجان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران
  دکتر قدسی احقر صفحه 97
 • بررسی آسیب های شغلی کارمندان شهرداری اصفهان
  فاطمه السادات دیباج، دکتر فاطمه بهرامی، دکتر محمدرضا عابدی صفحه 119
 • شرایط پذیرش مقالات
  صفحه 133
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 135