فهرست مطالب

حسابدار - سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 141، اسفند 1379)
 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 141، اسفند 1379)
 • 95 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/12/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • مولفه های ارزش در بنگاه های اقتصادی از منظر سهامداران
  ابوالقاسم فخاریان صفحه 3
 • پدیده های اقتصادی اثر گذار بر بازار سرمایه
  دکتر مرتضی ایمانی راد صفحه 7
 • استماع در قرون وسطی
  امیر پوریانسب، عبدالرضا تالانه صفحه 13
 • ارتباط حسابرس جانشین با حسابرس قبلی
  نظام الدین رحیمیان صفحه 16
 • تاملی در نقش و جایگاه کمیته های حسابرسی در فرایند گزارشگری مالی شرکتهای سهامی
  سعید باقرزاده صفحه 19
 • هزینه های سربار ثابت
  آزاده مداحی صفحه 24
 • بازنگری در کنترلهای داخلی
  حسن محمودی ترجمه: حسن محمودی صفحه 27
 • گزارش مجمع عمومی سالانه انجمن
  صفحه 30
 • بازار سرمایه راه حل بلند مدت کاهش ناهنجاریها (قسمت دوم)
  دکتر حسین کدخدائی صفحه 35
 • گزارش سمینار نیازهای بازار سرمایه و حرفه حسابداری
  صفحه 41
 • اخبار آیفک
  صفحه 44
 • راهنمای موسسات حسابرسی
  صفحه 49
 • واژه شناسی
  صفحه 54
 • بخشنامه ثبت سفارش کالا و شعب و نمایندگی خارجی در ایران
  صفحه 65
 • یادداشتهای یک حسابدار روستایی ساکن دهکده ی جهانی
  صفحه 66
 • اخبار گردهمایی
  صفحه 68