فهرست مطالب

صنعت نساجی و پوشاک - سال بیست و هفتم شماره 195 (پیاپی 311، شهریور 1388)
 • سال بیست و هفتم شماره 195 (پیاپی 311، شهریور 1388)
 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/06/15
 • تعداد عناوین: 32
|
 • نامه ای به وزیر جدید صنایع و معادن - سرمقاله
  صفحه 2
 • واردات، تعرفه و توسعه تجارت خارجی
  دکتر مهدی غضنفری صفحه 4
 • گزارش برگزاری چهل و ششمین مجمع عمومی سالانه انجمن صنایع نساجی ایران
  حبیب کریمی صفحه 6
 • جوایز صادراتی باید به صورت هدفمند پرداخت شود
  صفحه 28
 • درنگی بر اصطلاح نادرست «درآمد نفت»
  دکتر علی شرقی صفحه 30
 • جامعه فراصنعتی و اقتصاد ایران
  دکتر محمدحسین ادیب صفحه 34
 • جهانی شدن یا آمریکایی شدن
  مهندس علی روشنی صفحه 39
 • پارچه و چگونگی تشخیص الیاف آن در گمرک
  صفحه 41
 • پرچم چینی ایران
  امیرهادی انواری صفحه 42
 • رقابت مکارانه چرا و چگونه صورت می گیرد
  اکبر مصباح نوری صفحه 44
 • ضمانت نامه بانیک، ابزار حمایت گمرک از واحدهای تولیدی
  مجید فتحی، باقی صفحه 46
 • رهاسازی نهنگ ها درحوض
  صفحه 48
 • بیوگرافی Louis Vuitton
  زهرا حسینی ترجمه: زهرا حسینی صفحه 49
 • گذری در مطبوعات کشور
  صفحه 50
 • فنون مذاکره
  مهندس محمدرضا شعبانعلی صفحه 56
 • سرمایه گذاری در چین
  فرناز اصنافی ترجمه: فرناز اصنافی صفحه 59
 • جایگاه بخش خصوصی در توسعه صنعتی
  دکتر مسعود نیلی صفحه 60
 • مدر در دهه 1920
  صفحه 62
 • مد در دهه های 1930 تا 1945
  صفحه 63
 • مد در سال های 1945 تا 1960
  صفحه 64
 • بیوگرافی Hugo Boss
  صفحه 65
 • FENDI
  صفحه 66
 • صنعت نساجی هنگ کنگ
  صفحه 67
 • گیاهان رنگزا - علف چای (چای کوهی)
  روفیا توفیقی ترجمه: روفیا توفیقی صفحه 68
 • بررس خوشه های نساجی در چین
  مهندس محمود حکمتیان صفحه 69
 • واکنش الیاف در برابر آتش
  صفحه 71
 • چشم اندازی بر صنعت پوشاک جهان در سال 2009
  مریم گرامی فهیم ترجمه: مریم گرامی فهیم صفحه 72
 • فرآیند محلول ریسی برای تولید الیاف سلولزی
  مهندس علیرضا آزادکیا ترجمه: مهندس علیرضا آزادکیا صفحه 73
 • از نامه های رسیده
  صفحه 76
 • خبرها
  صفحه 80
 • در جهان نساجی چه می گذرد
  صفحه 82
 • بخش انگلیسی
  صفحه 84