فهرست مطالب

نجوم - سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 189، شهریور 1388)
 • سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 189، شهریور 1388)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/07/05
 • تعداد عناوین: 21
|
 • دیدگاه: امنیت در شب های رصدی
  پورنگ پورحسینی صفحه 2
 • اخبار جهان
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 3
 • اخبار ایران
  صفحه 8
 • چگونه به ماه برمی گردیم؟
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 10
 • نوجوانی زمین
  سلیمان فرهادیان ترجمه: سلیمان فرهادیان صفحه 14
 • کیهان، تعمیم قوانین، و نظریه
  رضا منصوری صفحه 18
 • شنیدن آسمان ها؛ آشکارسازی امواج گرانش
  فاطمه عظیم لو ترجمه: فاطمه عظیم لو صفحه 20
 • پس از ماه، گام بعدی: مریخ
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 26
 • آسمان در این ماه (آبان 1388)
 • از رصد سایه ی تیتان تا تماشای طوفانی از شهاب های اسدی
  کاظم کوکرم صفحه 30
 • نقشه ی آسمان و پدیده های آسمان آبان 1388
  صفحه 32
 • دیدار با سیارات در آبان 1388
  محمدحسین الماسی، فائزه آقایی صفحه 34
 • شکارچیان هلال؛ هلال بحرانی در انتظار شکارچیان
  علی ابراهیمی سراجی ترجمه: علی ابراهیمی سراجی صفحه 35
 • منجمان آماتور در جستجوی ابرنواخترها
  حامد پورخرسندی ترجمه: حامد پورخرسندی صفحه 36
 • از ستاره باران کویر تا آبی مدیترانه
  بابک امین تفرشی صفحه 40
 • ردپای گذشته ی کهکشان ها در خوشه های ستاره ای، گفت وگو با ریچارد دخرایس
  فاطمه عظیم لو صفحه 44
 • کیفیت عکس های دیجیتال خود را بهتر کنید
  امین جمشیدی صفحه 47
 • نظریه ی گرانش اینشتین از زمین محافظت می کند؟
  الهام شعبانی ترجمه: الهام شعبانی صفحه 51
 • لباس های فضایی نسل بعد ناسا چگونه خواهند بود؟
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 52
 • آشنایی با منجمان متاخر ایرانی: محمود خان قمی
  فریبا پایروند ثابت صفحه 53
 • بپرسید و پاسخ بگیرید
  صفحه 56
 • نجوم به زبان آدمیزاد، چه تلسکوپی؟
  فاطمه عظیم لو صفحه 58