فهرست مطالب

نجوم - سال دهم شماره 6 (پیاپی 112، اسفند 1379)
 • سال دهم شماره 6 (پیاپی 112، اسفند 1379)
 • 44 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/12/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • تازه ترین اخبار
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 5
 • خانه بزرگ فضایی
  محمدثه عظیم لو صفحه 10
 • تعطیلات در فضا
  اکبر نعمتی ترجمه: اکبر نعمتی صفحه 13
 • زندگی در فضا
  دیانا استیل صفحه 14
 • فیل و پر
  منصور وصالی صفحه 17
 • آسمان در این ماه
  محسن ایرجی، فریبا پابروند ثایت صفحه 18
 • پس مانده های فضایی
  رابرت کونتز صفحه 23
 • بیشتر مردم می پرسند
  فاطمه عظیم لو صفحه 26
 • شاتل های فضایی
  میرمحمد عابدینی نجفی صفحه 27
 • از رویای پرواز تا فتح ماه
  پورنگ پورحسینی، نسرین صالحی صفحه 30
 • فضانوردی در اینترنت و نشریه های جهان
  طلایه هزاره صفحه 34
 • نمایه فضانوردی و فضا پیماها در شماره های گذشته
  صفحه 35
 • زیر آسمان ایران، زیر نظر اشین زاکاریان
  صفحه 39