فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پائیز 1377)
 • تاریخ انتشار: 1379/05/20
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سر مقاله
 • فرهنگستان زبان و ادب فارسی چه وظیفه ای دارد و چه باید بکند؟
  غلامعلی حداد عادل صفحه 2
 • مقاله
 • واژه های فارسی در کتاب تقویم الادویه حبیش بن ابراهیم تفلیسی
  مهدی محقق صفحه 8
 • امثال ورنوسفادرانی
  افسانه خاتون آبادی صفحه 29
 • کشتی عروس
  محسن ذاکرالحسینی صفحه 32
 • نگاهی به فرهنگ های شاهنامه (از آغاز تا امروز)
  ابوالفضل خطیبی صفحه 37
 • نثر مسجع فارسی را بشناسیم
  تقی وحیدیان کامیار صفحه 58
 • چند سند تاریخی در دیوان ارسلان مشهدی
  سیدعلی آلداود صفحه 78
 • وین ٬ دیر ٬ دین
  محمد دبیرسیاقی صفحه 88
 • طرزی افشار شاعری یگانه ٬ شیوه ای یگانه
  رضا انزابی نژاد صفحه 96
 • نقد و بررسی
 • نظری اجمالی به آثار اسماعیل فصیح (2)
  آناهید ا جاکیانس صفحه 104
 • خاکستر هستی
  حکیمه دسترنجی صفحه 132
 • تحقیقات ایران شناسی
 • یادنامه دکتر تفضلی
  ا. خطیبی صفحه 135
 • ریشه شناسی دو واژه anušiya huv¦arazm¦â
  م. ن. باگالیوبف ترجمه: لیلا عسگری صفحه 136
 • زبان فارسی در تبت
  ع. روح بخشان صفحه 140
 • چکیده های ایران شناسی
  ع. روح بخشان صفحه 142
 • دادستان دینی
  ا. خطیبی صفحه 143
 • فرهنگستان
 • واژه گزینی در عصر ساسانی و تاثیر آن در فارسی دری
  حسن رضایی باغ بیدی صفحه 145
 • ناصرالدین شاه واژه گزین
  غلامعلی حد ادعادل صفحه 159
 • تازه های نشر
 • ایران در زمان ساسانیان ٬ تاریخ تحلیلی شعر نو ٬ تحلیل کشف المحجوب ٬ تحلیل نقد ٬ تذکره مرآه الخیال ٬ جشن نامه استاد ذبیح الله صفا ٬ دایره المعارف هنر ٬ عمر خیام
  صفحه 172
 • اخبار
 • اعطای درجه علمی پژوهشی به نامه فرهنگستان
  صفحه 181
 • نخستین همایش مدرسان زبان و ادبیات فارسی
  صفحه 182
 • نخستین هم اندیشی مسائل واژهگزینی و اصطلاح شناسی
  صفحه 185
 • گزارش هم نشست زبان برای مقاصد ویژه (LSP)
  صفحه 188
 • نامه ها
 • چوگان در کوش نامه
  جلال متینی صفحه 190