فهرست مطالب

دامداران ایران - سال دهم شماره 9 (پیاپی 117، شهریور 1388)
 • سال دهم شماره 9 (پیاپی 117، شهریور 1388)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/07/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سخنی با وزیر محترم جهاد کشاورزی
  صفحه 2
 • گزیده اخبار داخلی
  صفحه 4
 • گزیده اخبار بین المللی
  مریم صفدریان ترجمه: مریم صفدریان صفحه 10
 • دامداران در انتظار تحول از سوی وزیر جدید
  علیرضا صفاخو صفحه 12
 • یادگارهای اسطوره ای گاو در فرهنگ ایران
  صفحه 16
 • تغذیه گاوهای پرواری با محتویات بستر طیور گوشتی
  زهرا صنعتی پور ترجمه: زهرا صنعتی پور صفحه 17
 • لزوم تقویت برنامه های اصلاح نژادی بزهای کرکی
  صفحه 22
 • سیلوی ذرت
  صفحه 24
 • گوسفند بلوچی
  صفحه 29
 • نکات خواندنی
  صفحه 30
 • خورش ماست - پنیر
  صفحه 32
 • علوفه و کنسانتره
  صفحه 33
 • نکاتی در کیفیت تولید گوشت طیور
  صفحه 36