فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 40 (بهار و تابستان 1388)
 • پیاپی 40 (بهار و تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/05/11
 • تعداد عناوین: 14
|
 • هاله حسینی اکبرنژاد صفحه 13
  در این مقاله جنگ 22 روزه غزه از منظر نظام حقوق بشر تحلیل شده است. حقوق بشر در طول مخاصمات مسلحانه به عنوان مکمل موازین حقوق بشردوستانه قابل اجرا است. حال از آن جا که رژیم صهیونیستی معاهدات حقوق بشری متعددی را تصویب کرده، اقدامات وی در جنگ اخیر غزه مشمول تعهدات آن براساس معاهدات مزبور و قواعد عرفی بین المللی است. حقوق بشر، شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی است و بنابر گزارش های برخی نهادهای حقوق بشری، موازین متعددی از آن در جریان جنگ اخیر غزه توسط رژیم اشغالگر نقض شده است. در این وضعیت، انجام تحقیقات فوری، جامع، مستقل و بی طرفانه توسط جامعه بین المللی درباره نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ارتکاب یافته در این جنگ ضروری به نظر می رسد و تعقیب کیفری برخی نیروهای رژیم صهیونیستی که مرتکب نقض های مزبور شده اند از سوی جامعه بین المللی و کشورها به منظور احقاق حق قربانیان غزه و مقابله با بی کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: نقض حقوق بشر، جبران خسارت، قربانیان، تحقیقات بین المللی، مسئولیت کیفری
 • مهناز اخوان خرازیان صفحه 41
  سه هفته درگیری در نوار غزه با نقض جدی بسیاری از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه همراه بود. نقض ممنوعیت مجازات دسته جمعی، بی توجهی قدرت اشغالگر به تعهداتش طبق حقوق بین الملل اشغال و عدم رعایت حقوق بشردوستانه درکنار عدم رعایت اصل مسئولیت کیفری فردی، مواردی است که زمینه تحقق مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی را تشدید می کند. در حالی که جامعه بین المللی در جریان بحران انسانی جدی در نوار غزه در انتظار واکنش نهادهای تاثیرگذار و دولت ها به سر می برد، باید اذعان داشت مراجع مذکور در کاهش وخامت اوضاع و الزام طرف های درگیر به رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی عملکرد ناموفقی داشتند. این در حالی است که حقوق بین الملل معاصر نه تنها برای اعضای جامعه بین المللی تکالیف و تعهداتی را در این خصوص شناسایی کرده، بلکه ابزارهایی را نیز در اختیار آنها قرار داده است. مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی وضعیت رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی توسط رژیم صهیونیستی در خلال سه هفته درگیری در نوار غزه و مسئولیت بین المللی حاصل از آن بپردازد.
  کلیدواژگان: حقوق بین الملل بشردوستانه، فسفر سفید، سرزمین های اشغالی، مسئولیت کیفری فردی، اصل تناسب، اصل تفکیک، بی کیفری، شورای امنیت، کنوانسیون های ژنو
 • آرامش شهبازی صفحه 71
  کاربرد فسفر سفید توسط رژیم اشغالگر قدس علیه مردم غزه در جنگ 22 روزه (27 دسامبر 2008 تا 17 ژانویه 2009) قربانیان زیادی از خود به جای گذاشت. استفاده از فسفر سفید علیه مردم غزه، نه اتفاقی بود و نه آنی، بلکه به صورت برنامه ریزی شده و به دفعات در مکان های مختلف توسط نیروهای زمینی و هوایی رژیم اشغالگر قدس تکرار شده است. گزارش دیده بان حقوق بشر در مارس 2009 مبین این واقعیت است که نیروهای نظامی رژیم اشغالگر قدس، بارها از مهمات دارای فسفر سفید در بمباران مناطق مسکونی غزه استفاده کرده اند که این امر منجر به ورود خسارات جدی به ساختمان های غیرنظامی از جمله مدارس، شرکتها، مراکز خرید، مراکز درمانی و کشته و زخمی شدن افراد غیرنظامی بسیاری در این مناطق شده است. ارزیابی گزارش دیده بان حقوق بشر براساس موازین حقوق بین الملل محور اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.
  کلیدواژگان: نوار غزه، جنایت جنگی، فسفر سفید، حقوق بشردوستانه، جنگ 22 روزه، فلسطین، رژیم اشغالگر قدس
 • حوریه حسینی اکبرنژاد صفحه 99
  مقاله حاضر تلاش دارد تا از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه که قواعد آن در مخاصمات مسلحانه قابل اعمال است وقایع جنگ اخیر غزه را تجزیه و تحلیل کند. حقوق بشردوستانه با هدف حمایت از غیرنظامیان و سایر افراد انسانی، شیوه های جنگی و ابزارهای آن را قانونمند می سازد. به علاوه، حقوق بین الملل کیفری نیز بحث نقض های ارتکابی و تعقیب کیفری مرتکبین را تنظیم می کند. رژیم صهیونیستی در جریان جنگ اخیر غزه مرتکب اقداماتی از جمله نقض اصل تفکیک و عدم تناسب و کاربرد فسفر سفید و مهمات و تسلیحات غیرقانونی شده که نقض فاحش حقوق بین الملل محسوب می شود و لذا برخی از نیروهای آن رژیم، مستحق تعقیب کیفری هستند، چرا که رژیم مزبور تعهدات خود را طبق حقوق بین الملل نقض کرده است. در ضمن، جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل و همه کشورها جهت مبارزه با بی کیفری در احقاق حق قربانیان غزه دارای تعهداتی هستند که شانه خالی کردن از آنها هرگز به معنای عدم مسئولیت نخواهد بود.
  کلیدواژگان: حقوق بشردوستانه، مخاصمه مسلحانه، غیرنظامیان، فسفر سفید، عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر
 • ترجمه علیرضا ابراهیم گل، فرزانه آقاشاهی صفحه 127
  از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، حقوق بین الملل حمایت از اموال فرهنگی به ویژه از طریق معاهدات و اسناد حقوق نرم توسعه یافته است. اما وضعیت حقوق بین الملل عرفی در این زمینه چگونه است؟ آیا تعهداتی با ویژگی کلی قابل اعمال بر تمام دولت ها در زمینه احترام و حفظ میراث فرهنگی وجود دارد؟ این مقاله رویه بین المللی اخیر در زمینه رفتار با اموال فرهنگی را در چهار بخش مختلف مخاصمات مسلحانه، اشغال، همکاری علیه تجارت غیرقانونی و میراث معنوی مورد مطالعه قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که هسته ای از تعهدات ماهوی و شکلی در حقوق بین الملل در حال شکل گیری است که پیامد آگاهی از این امر است که حفظ تنوع گسترده میراث فرهنگی جهان، قسمتی از منفعت کلی بشریت است.
 • پوریا عسکری صفحه 149
  بررسی آرا دیوان بین المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه و بوسنی از یک سو و نیز رای شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ از سویی دیگر، هر خواننده ای را با این واقعیت در عرصه حقوق بین الملل مواجه می سازد که میان محاکم بین المللی در تعیین معیار و ضابطه کنترل، اختلاف عمیقی وجود دارد. این ضابطه البته از دو جنبه مورد توجه این محاکم قرار گرفته است. دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با کاربرد ضابطه کنترل کلی، می کوشد تا با انتساب اعمال گروه های غیردولتی به دولت ها، مخاصمه مسلحانه مورد مطالعه را مخاصمه ای بین المللی در نظر گیرد تا بتواند مرتکبان نقض حقوق بشردوستانه را با دست فراخ تری محاکمه و مجازات کند، در حالی که دیوان بین المللی دادگستری با توجه به صلاحیت خود در تلاش است تا با قرائت محدودتر، معیار کنترل مؤثر را به هنگام رسیدگی به انتساب اعمال گروه های غیردولتی به دولت ها در حوزه مسئولیت بین المللی دولت، مدنظر داشته باشد. این مقاله درصدد است به بررسی این آراء، اختلافات و آثار ناشی از آنها بپردازد.
  کلیدواژگان: معیار کنترل مؤثر، معیار کنترل کلی، مسئولیت بین المللی دولت، مسئولیت بین المللی کیفری فردی، مخاصمه مسلحانه
 • فیض الله جعفری ترجمه: _فیض الله جعفری_ صفحه 163
  داوری یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف و جایگزین دادگاه های دولتی است. دیوان داوری از یک طرف، اختلافی را بررسی می کند که مسئله ای ماهوی است و باید تابع یک نظام حقوقی باشد و از طرف دیگر در برگزاری داوری باید قواعد و تشریفاتی را رعایت کند تا نتیجه داوری، عادلانه باشد. همچنین از آنجا که داوری خود قدرت اجرایی الزام آور ندارد، ناگزیر متکی به نهادهای دولتی به ویژه دادگاه است. از گذشته تاکنون قوانین و دادگاه ها به دلایل مختلف درصدد کنترل جریان داوری برآمده اند. در عین حال، عده ای از حقوقدانان و قضات در کشورهای مختلف نیز اعتقاد دارند، داوری می تواند بدون نیاز به قانون و دادگاه ملی و مستقل از آنها برگزار شود و موفقیت آمیز باشد. مقاله حاضر این موضوع را بررسی می کند که در وضعیت فعلی نظام های حقوقی تا چه حد داوری مستقل مورد پذیرش قرار گرفته است و آیا اساسا داوری خود آیین مطلوب است یا خیر؟
 • احسان جاوید ترجمه: _احسان جاوید_ صفحه 195
  از سال 2003 ایالات متحده امریکا به عنوان بخشی از راهبرد «مبارزه با تروریسم»، بر این بوده است که کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و خلف آن، شورای حقوق بشر و نیز «ساز و کارهای خاص» گزارش دهی این دو رکن، همگی فاقد صلاحیت لازم برای بررسی تخلفات صورت گرفته در چارچوب مخاصمات مسلحانه هستند. مقاله حاضر در پی آن است تا استدلالات مطرح شده از سوی ایالات متحده را در حیطه خاص فعالیت گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد اعدام های فراقانونی، فوری یا خودسرانه مورد بررسی قرار دهد. نویسندگان بر این عقیده اند که رویه ثابت نهادهای حقوق بشری که در طول تقریبا 25 سال، اغلب از سوی ایالات متحده مورد حمایت واقع شده و تا سال 2003 مورد مخالفت این کشور نبوده اند با رویکرد فعلی ایالات متحده در تضاد است. پذیرش رویکرد فعلی ایالات متحده، نه تنها تلاش برای مسئول شناختن امریکا را تضعیف خواهد کرد، بلکه کلا تاثیری شگرف بر نظام بین المللی مسئولیت خواهد گذاشت.
 • جواد شجاع صفحه 231
  صلح و امنیت بین المللی یکی از پیش نیازهای اساسی برای تحقق حقوق بشر است. اما به دلایل گوناگون از جمله پیشرفتهای علمی و فناوری نمی تواند به طور کامل برقرار شود. مقاله ذیل به این مطلب می پردازد که به رغم تلاشهای جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی رو به افزایش است و اگر قابلیت های فناوری نانو نیز برای استفاده های نظامی به این تهدیدات اضافه شود، عمق این فاجعه بیشتر خواهد شد.
  کلیدواژگان: حقوق بشر، فناوری نانو، رقابت های تسلیحاتی، کاربردهای نظامی، اقدامات نظارتی، فرهنگ صلح
 • حسین پیران صفحه 259
  شرط التزام، تازه ترین مسئله حقوقی در موضوع پرمناقشه سرمایه گذاری بین المللی است. تعداد قابل ملاحظه ای از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، حاوی شرطی است که بنا بر آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه گذاری های سرمایه گذاران به عهده گرفته اند، تضمین کنند. موضع دول غربی در دعاوی بین المللی این بوده که این شرط موجب می گردد تا کلیه تعهدات دولت، حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه گذاری داشته باشد، به تعهدات بین المللی تبدیل گردد. بدین ترتیب، مرجع رسیدگی به اختلافات که در معاهده پیش بینی شده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری خصوصی را نیز دارا خواهد بود، حتی اگر آن قرارداد، مرجع دیگری را پیش بینی کرده باشد. مقاله حاضر به تفصیل، این شرط و رویه قضائی بین المللی ذی ربط و همچنین معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران را که حاوی چنین شرطی است مورد بحث و بررسی قرار داده است.
  کلیدواژگان: معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، شرط التزام، صلاحیت رسیدگی، تعهدات بین المللی، تفسیر معاهدات، شرط حاکمیت قانون خاص
 • محمد علیخانی صفحه 289
  یکی از مهم ترین عرصه هایی که می تواند منافع عمومی و ملی کشورمان را در حوزه اقتصاد و سیاست در سطح بین المللی رقم بزند، عرصه انرژی و از آن میان، حوزه گاز طبیعی است. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی باید بکوشد تا از این منبع بهره برداری کرده، گاز طبیعی خود را به بازارهای جهانی عرضه کند. طریقه اصلی و مهم برای رسیدن بدین هدف، فروش آن است که می تواند منافع ارزشمندی را برای کشور ما به ارمغان بیاورد. مقاله حاضر می کوشد تا با توجه به حقوق داخلی به دو رکن اساسی قراردادهای بین المللی فروش گاز، یعنی مبیع (مقدار) و ثمن (قیمت) بپردازد. حاصل آن، علاوه بر شناخت کامل این دو رکن، محک زدن قراردادهای بلندمدت و بررسی موانع و مشکلات ناشی از طولانی مدت بودن این گونه قراردادها و تاثیر آن بر روابط طرفین و نتیجتا پیش بینی ساز و کارهای مختلف قراردادی جهت رفع این مشکلات است. همچنین در طول این مقاله، خواننده با روش هایی آشنا می شود که به وسیله طرفین به کار گرفته شده تا قرارداد منعطف، قابل بازنگری و قابل تجدیدنظر باشد.
  کلیدواژگان: قرارداد فروش گاز، مقادیر گاز، قیمت گاز، شروط تعدیل مقدار و قیمت گاز
 • هدی کاشانی زاده صفحه 313
  اعتبار اسنادی، کاربردی ترین و امن ترین روش پرداخت در تجارت بین المللی محسوب می گردد. این ویژگی به همراه پیچیدگی های ناشی از آن نسبت به سایر روش های پرداخت، موجب شده ضرورت مطالعه و تمرکز بیشتری راجع به آن احساس شود.
  این مقاله درصدد است تا با بررسی مقایسه ای تعهدات ذی نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی به مثابه رایج ترین مجموعه مقررات در سطح بین المللی در زمینه اعتبار اسنادی و ماده 5 قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا به عنوان قانون کشوری که در سطح تجارت بین الملل به نحو مؤثر فعالیت دارد گام هایی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف این دو مجموعه مقررات بردارد. در نتیجه، تلاش می شود تا کمبودها و ابهامات موجود در عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی که در کشور ما مجری است و به تبع آن، مسائل و مشکلات حقوقی دست اندرکاران سیستم اعتبارات اسنادی بررسی و رفع گردد.
 • صفحه 377
  جنگ جهانی دوم برای اروپاییان خسارات فراوانی بر جای نهاد. علاوه بر ویرانی شهرها و روستاها، بخش صنعت و کشاورزی آسیب زیادی دید. وجود فقر، بیکاری، کودکان و زنان بی سرپرست، بیماری ها، نابرابری های اجتماعی و غیره، برخی دولت های اروپا را بر آن داشت که با همگرایی و همبستگی بیشتر به منظور حل این معضلات، کنوانسیون ها، پیمان ها و منشورهای منطقه ای را به تصویب برسانند. منشور اجتماعی اروپایی، جزء اسناد با اهمیتی است که در سال 1961 به تصویب رسید. قلمرو این منشور، حقوق اجتماعی است که شامل حقوق کار، تامین اجتماعی و حمایت های اجتماعی می شود. هدف از آن، بهبود سطح رفاه اجتماعی، ایجاد تسهیلاتی جهت ارتقای وضعیت اشتغال، به ویژه برای زنان و کودکان، دسترسی همگان به تامین اجتماعی و رفع تبعیض و غیره بود. در سال 1988 یک پروتکل الحاقی به منشور اجتماعی اروپا افزوده شد؛ اما به نظر می رسید که منشور، دیگر پاسخگوی تحولات اجتماعی جدید نبود.
  در 5 نوامبر 1990 کنفرانس غیررسمی وزرا در رم، راجع به حقوق بشر تشکیل شد که یکی از موضوعات مورد بررسی در آن، منشور اجتماعی اروپایی بود. در پی مذاکرات صورت گرفته مقرر گردید که کمیته وزرای شورای اروپا جهت اتخاذ تمهیدات لازم، تامل ژرفی در مورد نقش، محتوا و عملکرد منشور اجتماعی اروپایی در مدتی معین داشته باشد.
|
 • Haleh Hosseini Akbarnezhad Page 13
  This article explains Gaza war in view of the rules of human rights law. Human rights, being complementary to humanitarian law, remain applicable during times of armed conflicts. The actions of the Zionist regime are bound by its obligations under the international human rights treaties that it has ratified, as well as customary rules of international human rights law. According to the reports by human rights bodies, numerous violations of human rights rules including civil, cultural, economic, political and social rights have been committed in recent Gaza war. The situation, requires to carry out a prompt, thorough, independent and impartial investigation of all serious violations of human rights and humanitarian law committed in the course of the conflict. Furthermore, individual persons can be held criminally responsible for certain violations of international human rights and humanitarian law. All states have an obligation to investigate and, where enough admissible evidence is gathered, prosecute these violations.
 • Mahnaz Akavan Kharazian Page 41
  During the three-week conflict in Gaza Strip, basic rules of international humanitarian law have been seriously violated. Among those are violation of “Prohibition of Collective Punishment” and the “Law of Occupation”, “International Humanitarian Law”, and the principle of “Individual Responsibility”, which contains “Aggravated Responsibility” for the Zionist Regime.Whereas international society was expecting states` and main international bodies` reaction to the situation, they didnt get success in decreasing the gravity of situation and also obligating parties failed to observe international humanitarian law. Meanwhile, present international law not only recognizes duties and obligations in this area for the members of international society, but provides means and measures to fulfill those obligations.This article tries to study the situation of observance of international humanitarian law by the Zoinist Regime between 27 December 2008 to 17 January 2009 in Gaza Strip and the international responsibility resulting from.
 • Aramesh Shahbazi Page 71
  Based on in-depth investigations of the Human Rights Watch in Gaza, the Israel Defense Forces (IDF) repeatedly exploded white phosphorus munitions in the air over populated areas, killing and injuring civilians, and damaging civilian structures. The IDF’s deliberate use of white phosphorus munitions is evidenced in five ways: First, to Human Rights Watch’s knowledge, the IDF never used its white phosphorus munitions in Gaza before, despite numerous incursions with personnel and armor. Second, the repeated use of air-burst white phosphorus in populated areas until the last days of the operation reveals a pattern or policy of conduct rather than incidental or accidental usage. Third, the IDF was well aware of the effects of white phosphorus and the dangers it can pose to civilians. Fourth, if the IDF used white phosphorus as an obscurant, it failed to use available alternatives, namely smoke munitions, which would have held similar tactical advantages without endangering the civilian population. Fifth, in one of the cases documented in this report the IDF kept firing white phosphorus despite repeated warnings from UN personnel about the danger to civilians. The article tries to examine the report based on the fundmental principles of International Law.
 • Hoorieh Hosseini Akbarnezhad Page 99
  This article tries to explain the rules of International Humanitarian Law that apply to the conflict in Gaza. International Humanitarian Law, includes rules protecting civilians and regulating the means and methods of warfare. International criminal law rules about investigating the past violations and prosecutes the suspected perpetrators of the Zionist Regime's forces. Several human rights bodies reported that Israeli forces have been using white phosphorous and other munitions and weapons in an unlawful manner in Gaze which leads to criminal prosecution of perpetrators. It is now acceptable that international community including UN and all states have obligations against impunity and reparation of victims in recent conflict in Gaza.
 • Pouria Askary Page 149
  This article reviews the recent judgment of the International Court of Justice in Bosnia v. Serbia together with the Nicaragua Judgment, International Law Commission’s Draft on State Responsibility and the judgment of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in Tadic case to highlight the dispute between the ICJ and the ICTY on the appropriate legal standard for the attribution of state responsibility. The ICJ in its Bosnia judgment discussed the question of whether the acts of genocide carried out at Serbrenica must be attributed to the Federal Republic of Yugoslavia. It applied the “effective control” test set out in Nicaragua, while reaching a negative conclusion, the court rejected the “overall control” test enunciated by the ICTY.
 • Javad Shoja Page 231
  International peace and security are essential preconditions for revitalizing of human rights. These prerequisites are not completely obtainable due to lots of reasons, including advances in science and technology. This paper suggests that in spite of the efforts of international community to keep international peace and security, these kinds of threats are growing. If military potentials of nanotechnology add to unstable situation, current arms race is going to be wild and lead to an unimaginable human catastrophe.
 • Hossein Piran Page 259
  International investment is perceived as the most controversial subject in international law. The most recent controversy in this respect is the question of the so-called “umbrella clause” in the bilateral investment treaties (BITs). As more and more treaties contain this clause, and more investment disputes are being settled through international arbitration, the controversy over this subject becomes more visible in international level. The issue is whether a clause in a BIT, requiring the State to observe all its commitments vis-à-vis the investors, is capable of elevating the State’s undertakings in private investment contracts to the level of treaty undertakings. A number of international arbitral awards have been issued with detailed treatment of this question. The majority of such awards have shown little inclination to give a positive answer to the question. The present article examines the “clause” and the related international case-law, in detail. The Iranian BITs containing the “clause” is also discussed in this article.
 • Mohammad Alikhani Page 289
  One of the main areas which can affect Iran’s future from perspective of economy and politics, is natural gas as a principal energy resource. Iran as the second country must try to commercialise these energy resources at the international markets. One of the ways for attaining this purpose is to sell and transport it to the countries that need it. This research is going to analyse this legal creature i.e. gas sales agreement with respect to its subject matter (Gas and Price). Therefore, the reader will not only be familiar with the variety of element of this agreement but also identify special mechanism taken by the parties in order to be protected from the unwanted and unforeseen effects of long-term gas sales agreement. Accordingly, the resultant agreement will be a flexible one and can be reviewed and revised during its lifetime.
 • Hoda Kashanizadeh Page 313
  Documentary credit is considered to be the mostly used and the safest method of payment in international trade. These qualities as well as its complication comparing to other methods of payment, proves the necessity of intense focus and study in this method.This research has sought to take some steps in identifying the strengths and weaknesses of these two sets of provisions in order to improve shortages and ambiguities in the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, which is used in our country and subsequently legal problems encountered by people using documentary credit system. This aim is approached by a comparative study of documentary credit beneficiary's and issuer's obligations in the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 600 as the more applicable set of provisions at international level in the field of documentary credit on one side, and article 5 of the Uniform Commercial Code of the USA as an act of the country which works effectively in the area of international trade, on the other.