فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 58 (فروردین 1382)
 • پیاپی 58 (فروردین 1382)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/01/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 2
 • آشنایی با ساختار عمومی بازار بیمه لندن
  حسین صدیقیان ترجمه: حسین صدیقیان صفحه 3
 • چگونگی فروش الکترونیکی یک بیمه نامه
  عبدالله آستین ترجمه: عبدالله آستین صفحه 19
 • نقش آمار و تحلیل های آن در تصمیم گیری های مدیریتی یک شرکت بیمه
  کامبیز پیکارجو صفحه 28
 • بررسی فرایند بازاریابی بیمه در هندوستان
  مجید ذوالقدر ترجمه: مجید ذوالقدر صفحه 39
 • بررسی عملکرد شرکت بیمه اینگستراخ
  سوران سیدی ترجمه: سوران سیدی صفحه 43
 • ظهور غول اقتصادی به نام چین در سازمان تجارت جهانی
  حسین اقبال منتظری طالقانی ترجمه: حسین اقبال منتظری طالقانی صفحه 49
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 55
 • لیست سمینارها و کنفرانس های برگزار شده در سال 2001 توسط انجمن آمار دانان بیمه
  نوشین غلامرضایی ترجمه: نوشین غلامرضایی صفحه 56
 • آشنایی با سایت های بیمه ای - شرکت های بیمه اتکایی (بخش اول)
  صفحه 63