فهرست مطالب

معمار - پیاپی 20 (خرداد 1382)
 • پیاپی 20 (خرداد 1382)
 • 150 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/02/16
 • تعداد عناوین: 25
|
 • سرمقاله
 • نظام مهندسی و رابطه عضویت
  سیدرضا هاشمی صفحه 3
 • نظر
 • معماری متن وار و پیشگامان آن
  نگار حکیم صفحه 4
 • رویکردی پدیدار شناسانه به وضعیت کنونی معماری
  باوند بهپور صفحه 8
 • نقد
 • شیوه استعاری و مفهومی معماری میرمیران در خلال بررسی چند کار او
  محمد محمدزاده صفحه 12
 • کتاب
 • هر چه مردم پسندتر، متحجرتر: حاصل غم انگیز کار کریستوفر الکساندر
  ویلیام ساندرز ترجمه: پردیس فروزی صفحه 18
 • کتاب جدید نویسنده مشهور بحث داغی را برپا می کند
  کریستوفر الکساندر ترجمه: پردیس فروزی صفحه 20
 • معماری جهان / مجموعه انتقادی معماری 2000-1900
  کنت فرامپتون صفحه 21
 • رویدادها
 • بزرگداشت و نمایش آثار سه معمار ارمنی در خانه هنرمندان ایران: گابریل گورکیان، پل آبکار و وارطان هوانسیان
  صفحه 22
 • عناصر معماری
 • نما، حد بیرونی ظرف فضایی ساختمان
  کامران افشار نادری صفحه 28
 • معرفی
 • کارهای تازه رضا دانشمیر
  صفحه 38
 • در کارواش، مجتمع ترابری، لندن شرقی: ناصر گلزاری
  کلر ملهویش ترجمه: باوند بهپور صفحه 46
 • مسابقه
 • پنج معمار جوان در مسابقه پارک فناوری پردیس
  ایمان رئیسی صفحه 55
 • از ایران
 • معماری مساجد در فلات ایران
  عبدالعزیز فرمانفرمائیان صفحه 78
 • مرمت و احیای کاروانسرای امین آباد (ملک)
  فرامرز پارسی صفحه 84
 • منوچهر مزینی درگذشت
  کامران افشار نادری صفحه 92
 • یاد گذشته
  کامران دیبا صفحه 93
 • در جهان
 • تولد دوباره کتابخانه اسکندریه
  ریچارد اینگرزول ترجمه: باوندبهپور صفحه 98
 • شیگروبان
  ایمان رئیسی صفحه 106
 • طرح برنده برای تجدید بنای مرکز تجارت جهانی
  بابک مستوفی صدری صفحه 116
 • طراحی داخلی
 • ساختمان شماره 23، تبدیل خانه سه طبقه به دفتر کار:
  حمید گازر، حبیبه مجدآبادی صفحه 124
 • فروشگاه ورزشی برج کوه نور فرمانیه، مشاورین معماری داخلی معظمی و همکاران
  حبیبه مجدآبادی صفحه 128
 • طراحی
 • توشیو کی کیتا، امروزی کردن سنت ژاپنی کاغذ و لاک
  حسن مهرابی صفحه 132
 • لواسانی و هنر چرم
  آرماند درور صفحه 136
 • ساخت و صنعت
 • کاربرد سنگ در معماری امروز
  مارک آنتونیو راگونه ترجمه: کامران افشار نادری صفحه 141
 • مهندس غیر رسمی
  باوندبهپور ترجمه: باوندبهپور صفحه 146