فهرست مطالب

حقوق اساسی - پیاپی 10 (زمستان 1387)
 • پیاپی 10 (زمستان 1387)
 • 420 صفحه، بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/08/10
 • تعداد عناوین: 18
|
 • سخن آغازین
 • قانون اساسی شایسته؟
  علی اکبر گرجی ازندریانی صفحه 7
 • مقالات
 • اختیارات و محدودیت های مجلس شورای اسلامی در امر قانون گذاری
  خیرالله پروین صفحه 19
 • تاملی بر حقوق معلولان از منظر اسناد بین المللی
  منوچهر توسلی نایینی، میرحسین کاویار صفحه 39
 • جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران
  حسین خورشیدی، فردین مرادخانی صفحه 67
 • حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی
  عباسعلی رهبر صفحه 91
 • چشم اندازی به نظام حقوقی و عدالت کیفری مالزی
  محمدجعفر ساعد صفحه 107
 • مشارکت سیاسی: حق یا تکلیف
  علیرضا صابریان صفحه 133
 • بررسی موانع حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
  محمدکاظم عمادزاده، محمدعلی عبازاده، ابراهیم برجی دولت آباد صفحه 153
 • مفهوم نظام عمومی در حقوق
  پرویز نوین صفحه 171
 • شرح و بسط تضمین های قانون گذاری و سازمانی حقوق تامین اجتماعی در اسناد و موازین بین المللی و نظام جمهوری اسلامی ایران
  مجتبی همتی صفحه 179
 • بررسی لزوم حمایت کیفری از افراد در برابر جرایم مبتنی بر تبعیض
  هرمز یزدانی زنوز صفحه 205
 • ترجمه
 • رولز و محدودیت های نافرمانی مدنی مسالمت آمیز
  رولاند بلیکر ترجمه: مجتبی همتی صفحه 239
 • لائیسیته و تنوع مذهبی در ایالت کبک - کانادا
  سوفی تریان ترجمه: رضا اسلامی، بشیر آریامنش صفحه 247
 • حاکمیت قانون و شکنجه: شکنجه ی پسندیده، شکنجه نکوهیده
  فلوریان ژیسبرگر ترجمه: علی دهقانی صفحه 283
 • دادگاه قانون اساسی اسپانیا
  لویی فاورو ترجمه: دکتر علی اکبر گرجی، مصطفی الماسی صفحه 301
 • شاخصه های قوانین اساسی قرن بیستم
  پیتر کویینت ترجمه: آرمان سیف اللهی صفحه 311
 • چارچوب حقوقی انتخابات پارلمانی در یونان
  استفانوس کوتسوبیناس ترجمه: هلنا هلالیان صفحه 323
 • بخش خارجی
 • دادرس اساسی و مسئله توزیع قدرت: تمرکززدایی و تفکیک قوا در رویه های شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه
  علی اکبر گرجی صفحه 7