فهرست مطالب

هنر مدیریت - پیاپی 5 (زمستان 1387)

فصلنامه هنر مدیریت
پیاپی 5 (زمستان 1387)

  • بهای روی جلد: 5,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1387/12/20
  • تعداد عناوین: 10