فهرست مطالب

مطالعات و تحقیقات تاریخی - پیاپی 16 (تابستان 1386)

فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی
پیاپی 16 (تابستان 1386)

 • 196 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/08/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • شورش سلطان علی سبزواری
  امیرتیمور رفیعی صفحات 1-14
 • نوگرایی آموزشی در اصفهان عصر مشروطیت
  مقصودعلی صادقی، محمدرضا عسکرانی صفحات 15-37
 • آسیب شناسی وقف در ایران عصر مغول
  جواد عباسی صفحات 39-50
 • قضا در صدر اسلام (تا سال چهل هجری)
  محمدرضا عطایی صفحات 51-75
 • خلط دو شخصیت بزرگمهر حکیم و برزویه طبیب
  کتایون فکری پور صفحات 77-90
 • حضور تاریخی ایرانیان و ایرانی تباران در حوزه شمال آفریقا از فتح اسلامی تا قرن پنجم هجری
  بهادر قیم صفحات 91-102
 • تاثیر لشکرکشی ایرانیان به یونان در شکل گیری تاریخ نگاری جدید در دوره اول کلاسیک یونان
  سیداصغر محمودآبادی، خشایار محمودآبادی صفحات 103-125
 • بررسی فرآیند نوشتار خط رسمی در دوره اشکانی
  ابوالقاسم دادور، میترا معنوی راد صفحات 127-141
 • شخصیت تاریخی تنسر در تاریخ ساسانیان آغازین
  سیروس نصرالله زاده صفحات 143-156
 • معتزلیان حنفی در خراسان طی سده های دوم تا هفتم هجری قمری
  هادی وکیلی، انسیه سادات حسینی شریف صفحات 157-166
 • کارنامه نخستین فاتح مسلمان هند (بررسی عملکرد سیاسی، نظامی محمدبن قاسم در سند)
  سیاوش یاری صفحات 167-182