فهرست مطالب

بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید - سال بیستم شماره 1 (بهار 1388)
 • سال بیستم شماره 1 (بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید حسام الدین ذگردی*، احسان نیک بخش صفحه 1
  در طول سه دهه اخیر، رویکرد بهینه سازی یکپارچه به سیستم های لجستیک به یکی از مهم ترین جنبه های بهینه سازی زنجیره تامین تبدیل شده است. این رویکرد به بررسی همزمان وابستگی های میان مکان تسهیلات، تخصیص تامین کنندگان/مشتریان به تسهیلات، ساختار مسیرهای حمل و نقل، و برنامه ریزی و کنترل موجودی ها می پردازد. یکی از مهم ترین مسایل مکان یابی برای در نظرگیری این رویکرد، مسئله مکان یابی-مسیریابی است. در این مسئله، تعداد و مکان تهسیلات، اندازه ناوگان حمل و نقل، و ساختار مسیرها با توجه به مکان و خصوصیات تامین کنندگان و مشتریان تعین می شود. در این تحقیق، یک مدل ریاضی، روش حل ابتکاری کارا و سریع، روش فراابتکاری کارا مبتنی بر الگوریتم تبرید شبیه سازی شده، و کران پایین جدید برای مسایل مکان یابی-مسیریابی دو رده ای با در نظرگیری محدودیت های ظرفیت وسایل نقلیه و حداکثر طول مسیر ارائه شده است. در پایان، نتایج محاسباتی نشان دهنده کارایی روش های حل پیشنهادی با استفاده از کران پایین پیشنهادی است.
  کلیدواژگان: مکان یابی، مسیریابی، تبرید شبیه سازی شده، حداقل جنگل پوشاننده
 • جمال ارکات، مسعود باباخانی*، سید بابک ابراهیمی صفحه 15
  توزیع سفر یکی از مراحل مهم فرآیند مدلسازی حمل و نقل می باشد به نحوی که بسیاری از محققان این حوزه بر اهمیت این مرحله اذعان داشته اند. مدل بیشینه سازی آنتروپی، یکی از مدل های ترمودینامیکی است که در مدلسازی پدیده های علمی مختلفی بکار گرفته شده است. همانگونه که از اسم این مدل برمی آید، مدل سعی دارد، بیشینه آنتروپی یا اغتشاش را برای وضعیت تعادل سیستم بدست آورد. با ایجاد مختصر تغییری در مدل حرارتی آنتروپی، می توان آن را در مدلسازی توزیع سفر بکار گرفت. بدلیل خاصیت ناچندجمله ای مسئله، از الگوریتم بازپخت شبیه سازی شده به عنوان یک الگوریتم متاهیورستیک جهت حل آن استفاده شده است. در انتها، مطالعه موردی از مدل توزیع سفر برای استان های کشور بعنوان نمونه ای از نحوه بکارگیری این الگوریتم مورد بررسی قرار گرفته شده است.
  کلیدواژگان: مدل بیشینه سازی آنتروپی، بازپخت شبیه سازی شده، مدلسازی حمل و نقل، مدلسازی توزیع سفر
 • سعید حافظی، حمید شهریاری* صفحه 23
  در فرآیندهای چند متغیره که نیازمند کنترل دو یا چند مشخصه کیفی به طور همزمان هستند، باید دو هدف عمده محقق گردد. هدف اول تشخیص وضعیت های خارج از کنترل و هدف دوم شناسایی مشخصه های کیفی منحرف شده، در زمان وقوع یک وضعیت خارج از کنترل می باشد. در این مقاله علاوه بر بررسی روش های موجود برای تشخیص وضعیت خارج از کنترل در نمودارهای کنترل T2، به منظور ایجاد حساسیت بیشتر در این نمودارها، حدود هشدار برای آنها تعریف شده است. در شناسایی مشخصه های کیفی منحرف شده، روش های موجود مورد بررسی قرار گرفته و روشی جدید پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازی درخصوص ارزیابی عملکرد حدود هشدار نشان می دهد که با تعریف این حدود برای نمودار کنترل Hotelling T2 می توان 81% از وضعیت های خارج از کنترل را به درستی شناسایی کرد. این در حالی است که با استفاده از نمودار کنترل معمولی تنها در 19% از موارد چنین وضعیت هایی قابل کشف می باشند. همچنین در مقایسه با روش های مشابه، استفاده از رویه تجزیه زوجی آمارهT2 در کشف مشخصه های کیفی عامل انحراف، منجر به شناسایی دقیق مشخصه های اصلی منحرف شده در 76% از موارد شده است. در حالی که در روش مشابه، حداکثر در 64% از موارد مشخصه های عامل انحراف به خوبی شناسایی می شوند.
  کلیدواژگان: کنترل آماری فرآیند چند متغیره، حدود هشدار، تجزیه زوجی آماره
 • میربهادر قلی آریانژاد*، محمدتقی تقوی فرد، رسول عطار صفحه 33
  یکی از تلاشها و دغدغه ها در سیاستهای تولید کششی به منظور دستیابی به هدف غائی تولید به هنگام کاهش میزان سطح موجودی است به طوری که میزان نرخ خروجی و سطح خدمت کاهش نیابد. این مقاله، به ارائه یک مدل ترکیبی جدید می پردازد، که در شکل گیری آن از سیاست های کنترلی کانبان توسعه یافته، کانبان عمومیت یافته و کانویپ بهره برده شده است. سپس، با استفاده از شبیه سازی مشاهده شده است، برای یک مثال 3 مرحله ای با پارامترهای احتمالی، سطح موجودی مدل های پیشنهادی با توجه به میزان قابل قبولی از سطح خدمت کاهش یافته است. همچنین علاوه بر آن یک سری از شاخص های عملکردی، آنالیز پوششی داده ها نیز، جهت برتری مدل پیشنهادی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: کانبان، کانویپ، ذخیره پایه، کانبان عمومیت یافته، کانبان توسعه یافته و آنالیز پوششی داده ها
 • محمد علی شفیعا، میر بهادر قلی آریانژاد، مهدی فتح الله صفحه 45
  از جمله عوامل مهم ایجاد کننده مزیت رقابتی در کسب و کار و تولید، استفاده از منابع مشترک است. این امر باعث شده در محیط رقابتی و پویای امروز، بهره گیری از رویکرد اشتراک منابع در کانون توجه مدیران قرار گیرد. در این رویکرد از طریق راهبرد سکوی مشترک، امکان تولید طیف وسیعی از محصولات، توام با حداقل تنوع در عوامل تولید فراهم می گردد. این در حالی است که عمده کارخانجات و صنایع تولیدی در یک نظام مبتنی بر شبکه، تلاش می کنند زمینه ایجاد جریان ارزش را از مرحله تامین منابع، تا تحویل محصول به مشتری، در کوتاهترین زمان، برنامه ریزی و مدیریت نمایند. ازجمله مصادیق این راهبرد در طول زنجیره تامین، مشترک سازی مولفه های محصول است. بر این اساس در این مقاله، با هدف ارایه یک مدل ریاضی، سعی شده ضمن تصمیم سازی درخصوص انتخاب بهترین ترکیب مولفه های قابل اشتراک در محصولات، اثر زمانی راهبرد مشترک سازی و میزان صرفه جویی های ناشی از آن به عنوان یکی از معیارهای کلیدی عملکردی در زنجیره تامین، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سکوی مشترک، زنجیره تامین، معماری محصول، مدیریت زمان، مشترک سازی
 • ابراهیم تیموری *، مینا مزرعه فراهانی صفحه 55
  پشتیبانی و خدمات پس از فروش محصول توجه طیف گسترده ای از مدیران، متخصصان و تصمیم گیرندگان صنایع مختلف را به خود جلب کرده است. در این بین فراهم کردن قطعات یدکی برای مشتریان محصولات، با هدف تضمین کارکرد مناسب محصول در طول دوره عمر خود مورد توجه متخصصان لجستیک، تامین و زنجیره تامین است. آنچه پیش بینی تقاضا و مصرف یک محصول را ممکن و به واقعیت نزدیک می کند شناسایی عوامل موثر بر تقاضا و تعیین رابطه آن عوامل با تقاضا است. بر این اساس مناسب ترین روش پیش بینی تعداد قطعات یدکی موردنیاز، استفاده از مدلی است که کلیه عوامل موجد یا موثر بر نرخ شکست را درنظر بگیرد. در این مقاله مدلی ارائه شده که علاوه بر قابلیت اطمینان قطعه، عوامل محیطی موثر بر نرخ شکست را به خوبی درنظر می گیرد. علاوه براین از آنجاکه مصرف بسیاری از قطعات ناشی از ارتباط آنها با سایر قطعات و وجود مفهومی به نام برهم کنش شکست قطعات است، این عوامل نیز به عنوان یک گروه دیگر از عوامل موثر بر تقاضا در مدل وارد شده است. مدل ارائه شده در این مقاله، با استفاده از مدل های قابلیت اطمینان و فرآیند تجدید به پیش بینی مصرف قطعات یدکی با درنظرگرفتن قابلیت اطمینان، عوامل موجود در محیط عملیاتی و برهم کنش شکست می پردازد.
  کلیدواژگان: تقاضا، قطعات یدکی، پیش بینی، قابلیت اطمینان، مدل آسیب های نسبی، مدل خطرات در حال رقابت، نظریه تجدید
 • امیرسامان خیرخواه*، ولی الله دلجو صفحه 65
  کار در کارگاه های صنعتی پرسر و صدا و انجام فعالیت های سنگین بر کارایی کارگران تاثیر داشته و هزینه هایی را به لحاظ آسیب های شغلی برای تولیدکنندگان به همراه دارد. از آنجا که در یک واحد صنعتی کارگاه های متفاوتی به لحاظ آلودگی و نیز سختی کار وجود دارد، می توان با ایجاد یک برنامه چرخش کار، آسیب های شغلی را کاهش داد. در این مقاله مدلی برای تعیین الگوی چرخش کار ارائه می شود. این مدل یک مدل برنامه ریزی دوهدفه با اهداف حداقل سازی شاخص الودگی صوتی برای کارکنان و روزهای کاری از دست رفته ناشی از سختی کار می باشد. در این مقاله، با توجه به ناسازگار بودن اهداف، از تابع Lp-metric برای ادغام توابع هدف و رسیدن به یک مدل تک هدفه استفاده شده است. در نهایت نتایج بکارگیری مدل در مثالهای مختلف ارائه شده که نشاندهنده مطلوبیت مدل چند هدفه نسبت به مدل های تک هدفه موجود است.
  کلیدواژگان: چرخش کار، برنامه ریزی چند هدفه، آلودگی صوتی، سختی کار
 • رسول نورالسناء*، احمد صادقی صفحه 73
  نمودارهای کنترل عموما با فرض استقلال مشاهدات و یکسان بودن توزیع آن در طول زمان (هنگامی که فرایند تحت کنترل است) طراحی می شوند. هرچند زمانی که یک فرایند به طور ذاتی مشاهدات خودهمبسته ایجاد می کند، این فرض به راحتی نقض می گردد. هنگامی که نمودارهای کنترل نسبت اقلام معیوب شوهارت در مورد چنین فرایندی بکار گرفته می شود، تعداد زنگ خطرهای اشتباه از میزان مورد انتظار فراتر می رود. فرایند ماشین کاری، به دلیل وجود عامل فرسایش ابزار در آن، معمولا مشاهدات خودهمبسته ایجاد می کند. در صورتی که این پدیده در طراحی نمودار کنترل مربوطه لحاظ نشود، باید انتظار بروز یک روند در داده های ترسیم شده را داشت که این امر در نهایت منجر به اعلام زنگ خطرهای اشتباه می گردد. در این مقاله کاربرد رگرسیون لجستیک در مدلسازی و حذف روندی که بدلیل فرسایش ابزار در نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب پدیدار می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج عددی در این خصوص بهبودهای قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: فرسایش ابزار، روند، رگرسیون لجستیک، نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب
|
 • S. H. Zegordi*, E. Nikbakhsh Page 1
  During the last three decades, the integrated optimization approach to logistics systems has become one of the most important aspects of the supply chain optimization. This approach simultaneously considers the interdependence of the location of the facilities, suppliers/customers allocation to the facilities, the structure of transportation routes, and inventory planning and control. Location-routing problem is one of the most important classes of location problems for considering this approach. In this problem, the number and location of facilities, size of the transportation fleet, and the route structures are to be found with respect to the location and characteristics of suppliers and customers. In this study, a mathematical model, an efficient and fast heuristic algorithm, an effective metaheuristic algorithm based on simulated annealing, and a new lower bound for the two-echelon location-routing problem with vehicle fleet capacity and maximum route length constraints are presented. At the end, the computational results show the efficiency of the proposed algorithms using the proposed obtained lower bound.
 • Jamal Arkat, Masood Babakhani*, Babak Ebrahimi Page 15
  Trip distribution is a very important step in transportation modeling context. Many decent researches have been dedicated to the importance of the models for this third step of transportation modeling. Entropy maximization model is one of thermodynamic models and is implemented in modeling various scientific Phenomenons. As the name implies, entropy maximization model tries to find the maximum entropy under which a system is supposed to be stable. Making pretty little changes to the thermodynamic nature, we can very easily use this phenomenon to distribute trips. As the problem here is an NP-hard one, simulated annealing as a meta-heuristic algorithm is used for solving the problem. At the end, a real case model of trip distribution for Iran states as an application of this algorithm is examined.
  Keywords: Entropy Maximization Model, Simulated annealing, Transportation Modeling, Trip Distribution Modeling
 • Saeed Hafezi, Hamid Shahriari* Page 23
  There are multivariate processes in which two or more quality characteristics must be controlled simultaneously. In controlling such processes, two goals must be achieved. The first one is to identify an out of control situation and the second is to determine the quality features caused the out of control signal. In this paper, both goals are investigated. In addition to the current methods used to diagnose an out of control situation, for the purpose of making the Hotelling T 2 more sensitive, the warning limits for T 2 are also defined. In determining the quality characteristics caused the out of control situation, current methods are investigated and a new procedure is suggested. Not only the new approach does not have some of the deficiencies with the current methods, but also its application is much simpler in practice. The results of simulation using the warning limits for very small shifts in process mean vector indicate that in 81% of the time, shifts are being detected. While in similar conditions, when the regular T 2 is used, only 19% of the time true signals are observed. In comparison with similar techniques, use of new procedure in detecting the quality characteristics responsible for an out of control situation identifies the shifted quality features in 76% of the time. While in existing methods at most in 64% of the time the shifted quality characteristics are detected.
  Keywords: MSPC, T2 Chart, Warning Limits, Paired Decomposition of T2
 • Mir B.Gh Aryanejad *, M.T. Taghavifard, R. Attar Page 33
  One of the efforts in a pull system to meet the final goal of Just-In-Time is reducing Work-In-Process (WIP) without reducing throughput rate an service level. This paper proposes a new hybird control policy using extended Kanban, Generalized Kanban and CONWIP to form the final construction of production plan. Simulation of a 3-stage case study with probabilistic parameters showed the reduction of inventory level with acceptable service quality. Data Envelopment Analysis (DEA) is implemented for the evaluation and verification of the proposed model. The result obtained indicates that the proposed model is quite efficient and applicable to solve real world problems.
 • Ebrahim Teimoury *, Mina Mazraeh Farahani Page 55
  Product support and after sales services are among the important areas which have attracted the attention of managers and decision makers, especially in the field of supply chain and logistics management. Supplying the spare parts of products to guarantee the desired operation of product during its life time is in the focus of attention of logistics and supply chain managers. What makes the demand forecasting possible and real is the correct identification of demand affecting factors and their relation. So, the best model of spare part's demand forecasting is one which incorporates all factors influencing the failure rate of the parts. This article presents a model which incorporates the environmental covariates influencing the failure rate as well as the reliability characteristics of parts. In addition, a portion of spare parts demand is due to the interaction of different parts in a system which is known as failure interaction. This factor is regarded in the model as another factor affecting the failure rate of the parts and, the demand estimation as a result. This model uses the reliability models and renewal process to forecast spare parts demand, based on reliability, operational environment and failure interaction.
  Keywords: Spare parts, Demand forecasting, Proportional hazard model, Competing risk model Failure rate, Renewal process
 • A.S. Kheirkhah*, V. Deljoo Page 65
  Working in noisy job shops and doing hard works reduce the efficiency of workers and the resulted injuries impose cost on such an industries. Since, there are different jobs and working environment within a factory, it is possible to reduce job related injuries through a suitable job rotation program. In this paper, we propose a model for determining the job rotation program that is a bi-objective model applied to minimize daily noise exposure index as well as minimizing job severity index due to lost working days. The Global criterion “Lp- Metric” Method is proposed as the solution methodology. Finally, the model is applied in different cases and the results indicate better utilization compared to single objective models.
  Keywords: Job rotation, Multi, Objectives programming, noise, job severity, global criterion methods
 • R. Noorossana*, Ahmad Sadeghi Page 73
  Statistical process control charts are generally designed assuming that when the process is in control the observations are independent and identically distributed (i.i.d.) over time. However, the assumption of independence is easily violated when a process inherently generates auto correlated observations. When traditional control charts are applied to such processes then the false alarm rate experienced would be higher than what is expected. Machining process, due to the tool wear out, usually generates auto correlated observations. If such phenomenon is not incorporated in the chart design then one should expect a pattern in the plotted observations that will eventually lead to false alarms from time to time. This paper discusses the application of logistic regression to model and eliminate patterns that appear on fraction nonconforming items chart because of tool wear. Numerical results indicate significant improvements.
  Keywords: Trend analysis, Statistical process control, Correlation, Logistic regression, Fraction nonconforming, Control chart