فهرست مطالب

صنایع مفتولی ایران - پیاپی 18-20 (زمستان 1387 ، بهار و تابستان 1388)

فصلنامه صنایع مفتولی ایران
پیاپی 18-20 (زمستان 1387 ، بهار و تابستان 1388)

 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/09/01
 • تعداد عناوین: 21
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 2
 • تاریخ ایران
  صفحه 4
 • مصاحبه با مدیر عامل شرکت قطعه سازان فرد
  صفحه 6
 • مصاحبه با مدیر عامل شرکت آسیا سیم گستر
  صفحه 8
 • مصاحبه با مدیر عامل شرکت ایروف
  صفحه 11
 • دایره المعارف سیم سازی
  صفحه 13
 • گزارش سمپوزیوم فولاد87
  صفحه 16
 • نگاهی به بازار بین المللی تولید و مصرف فولاد
  صفحه 17
 • کاربرد مفتول در موسیقی
  صفحه 25
 • مروری بر صنعت فولاد در سال 1387
  صفحه 31
 • معرفی نشریات
  صفحه 33
 • مفتول تزیینی
  صفحه 34
 • دنیای میخی
  صفحه 38
 • معرفی وی سایت
  صفحه 40
 • اخبار
  صفحه 41
 • افت تولید فولاد جهان
  صفحه 43
 • الکترودهای جوشکاری زیرآبی
  صفحه 45
 • اهمیت جوشکاری در توسعه صنایع معدنی
  صفحه 47
 • الکترودهای تنگستن تریوم دار
  صفحه 50
 • گالوانیزه کردن فلزات و آلیاژهای نانو کریستالی
  صفحه 54
 • شرکت استاکو
  صفحه 60