فهرست مطالب

ترمه - پیاپی 4 (مهر و آبان 1388)
 • پیاپی 4 (مهر و آبان 1388)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/09/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نقاشی استنسیل روی ملحفه
  صفحه 4
 • دکوپاژ پارچه روی بلور
  صفحه 10
 • طراحی با دورگیر (لاینر) و شابلون هویهکاری
  صفحه 13
 • کیف چهل تکه با هویه
  صفحه 23
 • سرویس آشپزخانه
  صفحه 26
 • دوخت سنتی روی لباس
  صفحه 28
 • کیسه خواب
  صفحه 32
 • کیسه جای کفش با هویه
  صفحه 37
 • دوخت بندینک روی لباس
  صفحه 44
 • کیف جای قرآن مدل پاکت
  صفحه 51
 • نقاشی با مهر روی پرده
  صفحه 54